Jan Rychlík Škola osobní transformace

Hvězdné esence

Hvězdné esence se zrodily na tento svět za dlouhých zimních nocí  v roce 2007 až 2009. Poslední, Mistrovská kombinace se objevila v noci z 1.3. na 2.3. 2009.   S vděčností, úctou a láskou ke svým mistrům a učitelům a s hlubokou touhou v srdci předávám tuto znalost o působení hvězd uvedených  souhvězdí  ku pomoci člověka tohoto světa.

Jan Rychlík (autor  a  výrobce  Hvězdných esencí )

Co jsou to hvězdné esence?

Hvězdné esence  harmonizují nálady a pocity, které přichází z kolektivního vědomí a které vnímáme jako sami sebe. Kolektivní vědomí je to, v čem se všichni naprosto nevědomě pohybujeme. Zahrnují také tím pádem stejné postupy a reakce.

Hvězdné esence

Co přináší používání Hvězdných esencí

 • uklidnění, uvolnění a vnitřní mír v různé intenzitě
 • nadhled nad událostmi, které se bezprostředně odehrávají v okolí
 • vymanění se ze zažitých vzorců uvažování a nahlížení na okolní i vnitřní děje
 • hlubší přístup k realitě přítomnosti
 • plynutí a uvolnění

Kdy používat Hvězdné esence

 • když jsme ve zmatku a ve vleku událostí (rozvody, pře, rozchody, boje o pozice aj.)
 • když neznáme řešení
 • když nás ovládají podivné nálady a pocity neznámého původu
 • když chceme zažít plynutí ( flow)
 • když se chceme uvolnit a splynout s okolím
 • když chceme pochopit, poznat a uvědomit si
 • když se chceme vymanit z kolektivních vlivů, z vlivu ,,stáda“
Jan Rychlík - Kolektivní vědomí

Co je to kolektivní vědomí?

Tak třeba

 • už jsi někdy byl mezi fanoušky fotbalu…necháš se strhnout, fandíš, křičíš a skanduješ, aniž bys to před tím chtěl?
 • už jsi společně s ostatními  cítil stejné emoce…třeba strach, sebelítost,  postoj oběti, radost, pohrdání aj.?
 • už jsi na podzim trpěl splínem a depresí?
 • zaznamenal jsi u sebe hysterii, strach ze společenského vývoje?
 • vypozoroval jsi, že se v určitých momentech chováš a přemýšlíš stejně jako tvoji rodiče, skupina, národ?
 • znáš rčení, že Němci jsou Němci a Češi jsou Češi?

Projevem kolektivního vědomí jsou např. války, společenské nešvary, rozchody, neústupné postoje, vyčerpání, nemoci ale třeba i sebestřednost, sobectví, osobní podprahové pocity  a mnoho jiných, stereotypních myšlenek, reakcí a přístupů.

Je to  externí kolektivní program. A my všichni jej  vnitřně vnímáme a cítíme a  žijeme jej.  Tak se nás  vnitřně v různé intenzitě dotýká vše, co se kolem nás, a  nejen v našem bezprostředním okolí, děje. Kolektivní vědomí  se tvoří stejně tak dlouho, jak existuje člověk a neustále se každou zkušeností rozvíjí a také zahušťuje.

HLEDÁM ZÁJEMCE PRO SPOLUPRÁCI, DISTRIBUCI  A PRODEJ HVĚZDNÝCH  ESENCÍ 09.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE TEL. 608076301

Co na Vás při použití bude působit

Jen a jenom energie hvězd a souhvězdí.

Jarní konstelace
Podzimní konstelace
Zimní konstelace

1. Panna  – esence počátku, řádu a organizování

Harmonizuje lidské vědomí a  tělo do souladu s úrovní vědomí BUNĚČNÉHO.

Používá se všude tam, kde chceme obnovit a podpořit základní matrix a organizaci buněk, vzájemnou mezibuněčnou komunikaci a oživení energetického a meridiánového proudění. A celkově zlepšit a podpořit zdraví těla. Vysvěcení prostoru a místa. Počátek.

2. Plejády – esence těla, společenství a bezpečí

Harmonizuje lidské vědomí a tělo do souladu s úrovní vědomí  TĚLA  – SAVCŮ.

 Používá se všude tam, kde potřebujeme získat pocity sounáležitosti, bezpečí,  společenství, soudržnosti, odhodlání a rozvinout intuici.

3. Casiopea – esence pro narušené vztahy v rodu

Harmonizuje lidské vědomí a tělo do souladu s úrovní vědomí RODOVÉHO.

 Používá se všude tam, kde potřebujeme získat pocity  přátelství, lehkosti, jednoduchosti, jasnosti, zorientování se v situaci i v životě  a  přítomnosti. Podporuje napojení na původní rodinu.

4. Velká medvědice  esence pro narušené vztahy v kmenu (kolektivy)

Harmonizuje lidské vědomí a následně i tělo do souladu s úrovní vědomí KMENOVÉHO.

 Používá se všude tam, kde  potřebujeme získat zdravé pocity bratrství v kolektivu,  tepla, spočinutí, lásky, mateřství a podpořit rodinu a bezpečí rodiny. Přináší rozkvět jednotlivce i skupiny.

5. Orion –  esence pro narušený vztah s regionálními zvyklostmi

Harmonizuje lidské vědomí a  tělo do souladu s úrovní vědomí REGIONÁLNÍHO. Používá se všude tam, kde chceme a potřebujeme  získat zdravé pocity suverenity, hrdosti, regionální hrdosti, sounáležitosti a podpory.

A dále při stěhování či cestování. 

 

6. Perseus – esence pro správná rozhodnutí a nalezení vnitřní rovnováhy

Esence uvedeného souhvězdí harmonizuje lidské vědomí a následně i tělo do souladu s úrovní vědomí  NÁRODNÍHO.

Používá se všude tam, kde chceme a potřebujeme získat pocity správného rozhodnutí, volby, nadhledu a vnitřního tahu na cíl. Podporuje zážitek a pocity vznešenosti, požehnání, ochrany  a její poskytování,  služby,  majestátnosti  a zdravé  národní hrdosti.

7. Pegas– esence pro narušené vztahy se Zemí, přírodou a životem

Harmonizuje lidské vědomí a následně i tělo do souladu s úrovní vědomí GLOBÁLNÍHO.

 Používá se všude tam, kde  potřebujeme získat pocity  a zážitek  velikosti, síly, spojení a propojení, mohutnosti, všeobjímající lásky, bezpodmínečnosti,  přijetí a vzestupu, umělecké inspirace.

8. Andromeda – esence uvolnění starých přežitých vzorců a odpuštění

Harmonizuje lidské vědomí a  tělo do souladu s úrovní vědomí GALAKTICKÉHO.

Používá se všude tam, kde  potřebujeme získat pocity  hravosti, lásky, tepla, jednoty, pochopení a celistvého přijetí, blaženosti.

9. Mistrovská kombinace  – esence pro dosažení vesmírné Jednoty

Esence harmonizuje lidské vědomí a následně i tělo do souladu s úrovní vědomí VESMÍRNÉHO.

Používá se všude tam, kde chceme a kde potřebujeme získat  vnímání  typu  meta,  pocity a stavy vědomí  vesmírné prázdnoty a  naplněnosti, volby, blaženosti, absolutní neomezenosti, celostního vnímání bytí a Boha.

Mistrovská kombinace používá všechny uvedené esence a speciálním klíčem je řadí do vibračního prostorového vzorce, jež harmonizuje a léčí veškerá uvedená podsvětí najednou. V tomto období vše dostává nejvyšší dynamiku.

10. Mateční esence byla vytvořena  pro přípravu Mistrovské kombinace. Nicméně od počátku je v ní možno rozeznat samostatnou inteligenci. Vytváří  základní energetické nastavení energetického těla pro vyšší stavy vědomí.  Je v ní zachycena mateční energie vesmíru.

Pokud máte zájem nebo ve Vás vzbudily Hvězdné esence zvědavost, neváhejte a Hvězdnou esenci  si objednejte nebo zavolejte na níže uvedený kontakt.

Tel. +420 608 076 301

 Osobně Vám zavolám a určím, kterou potřebujete.

Cena každé jedné z nich včetně určení a případné krátké konzultace a poštovného je 500,-Kč ( cena je platná pro ČR).

 Cena pro zahraničí je  22,-€

Po připsání částky na účet Vám automaticky odešlu zvolenou esenci. Případně při požadavku na dobírku Vám ji odesílám v den objednávky.

l

Objednávkový formulář

Vyplnit objednávkui

Podmínky

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve výše uvedeném formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze zájemců o  hvězdné esence a zasílání novinek, která je ve vlastnictví Ing. Jana Rychlíka, IČO: 187 15 737. Beru na vědomí, že  uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

Jan Rychlík se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zasvěcení do systému Hvězdných esencí©

Dvoudenní kurz  Hvězdné esence©  seznámí  a  umožní Vám začít vědomě používat systém  Hvězdných esencí©   a  blíže poznat a využít tyto vesmírně krásné a povznášející energie.

Tento systém práce s energií je v našem prostředí tak nový, že málokdo zatím chápe, jak mohou být hvězdy a jejich energie propojeny s kolektivním vědomím člověka, co tato vědomí jsou a jak nám  je hvězdné energie  mohou pomoci zharmonizovat a osvobodit se od extrémních polárních výkyvů.

Během dvou dnů spolu postupně projdeme  celý systém  a  budete zasvěceni a postaveni do energií  hvězd a souhvězdí.  Součástí kurzu je i transformační konstelace,  jež Vám umožní  projít jednotlivé stupně  vývoje vědomí, ,,doladit“ a zharmonizovat  jednotlivá podvědomí  do právě probíhajícího vývojového období  vesmíru na všech úrovních podvědomí.

Krása Hvězdných  esencí©  je v tom, že  Vám  dává prožít ty nejvyšší stavy jednotlivých podvědomí.  Harmonizuje  karmické energie, uvolňuje   energetické struktury a  karmické následky,  které  jsme nevědomě převzali, a rozhýbávají ,,spící“ energie k prožívání celistvosti vědomí bez omezení.  Přijetím  nové energetické pozice se automaticky začínáme uzdravovat na všech úrovních a vše se uzdravuje s námi. Používáním Hvězdných esencí© se tento stav stává realitou a mění velice jemně realitu vnějších věcí.

Absolvování  tohoto kurzu Vám dává možnost využívat  Hvězdné  esence pro sebe i pro druhé.

Upřímně Vás zvu.

Cena tohoto  kurzu je  9500,- Kč

Jako bonus  obdržíte sadu Hvězdných  esencí  ©  v hodnotě  4500,-Kč .

 Jan – Ananda  Shuruthi  (autor  Hvězdných  esencí  ©)

l

Přihláška k zasvěcení

Vyplnit přihlášku

Jak probíhá kurz?

Ve chvíli, kdy se přihlásí 7 zájemců vyhlašuji termín. Tak neváhejte a přihlaste se. Jedná se o setkání od 10 hod do 18 hod.  Kurzy převážně uskutečňuji v  Praze a doma ve Skříněřově ( místě mimořádně příznivé eneergie) u Prachatic. Pokud někde vytvoříte skupinku jsem ochoten po domluvě přijet za Vámi.
i

Podmínky

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve výše uvedeném formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze zájemců o  hvězdné esence a zasílání novinek, která je ve vlastnictví Ing. Jana Rychlíka, IČO: 187 15 737. Beru na vědomí, že  uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

Jan Rychlík se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Další informace: jan@janrychlik.cz  , tel.: 608 076 301

Pin It on Pinterest

Share This