Načítám Akce

BOŽÍ PŘÍTOMNOST JÁ JSEM 29. 10. 2023 / Bratislava

Do začátku akce zbývá

00

Dny

:

00

Hodiny

:

00

Minuty

:

00

Vteřiny

Popis akce

BOŽÍ PŘÍTOMNOST JÁ JSEM 29. 10. 2023 / Bratislava

Přihlášky prosím nejpozději do středy  25.10. do 15.00 hod ( tehdy se rozhoduje zda se akce bude konat na základě min. počtu přihlášených. Ale i pak je možno se přihlásit !!)

Poznej svoje možnosti a hranice aneb konstelace Poznej svého Boha©

Zažij To nejvyšší v sobě. Setkání pro každého, kdo hledá, tuší, ví….ale i neví. Tedy vlastně pro všechny.

Bůh   je to, co nedovedeme nijak jinak pojmenovat, je ve všem a všude a je to To nejvyšší, nejmocnější v co věříme a co je.  V této době je význam i slovo bůh  zprofanované, zatížené  minulostí a  negativní konotací.  Bůh je pro nás konceptem pocitů,  představ a myšlenek a živá přítomnost a přímá zkušenost se dotýká jen mála z nás. Na základě toho docházíme k mylnému pojetí a toto nám zase dává pomýlené  a nepravé zkušenosti. A přesto je to ta nejvyšší podstata, tvořivá síla a vše zde z Toho pochází  a neustále vyvěrá. To nejpodstatnější zažíváme jako lásku a na opačné straně spektra pak jako bolest. To vše je bůh. Konstelace Poznej svého boha, postupně odkrývá překážky, které tě oddělují od zažívání Toho nejvznešenějšího pocitu blaženosti vědomí Já jsem. Toho co tě odděluje od propojení a jednoty s Bohem.  Stojíme na prahu hlubokého uvědomění a poznání, které následně radikálním způsobem začnou měnit náš život. Zdraví, bohatství, šťastné vztahy, moudrost to vše je na dosah. Stačí jen vejít do Toho. Jak říkají zřící, mistři, probuzení ,, Musíš skočit“. BOHA MŮŽEME ZAŽÍT JEN SKRZE VLASTNÍ ZKUŠENOST. Toto setkání ti to umožní. 

Jedno z nejvyšších poznání říká ,, Já jsem Boží přítomnost“. Neboli jinak mluví o tom, že bůh se vyjadřuje skrze nás. Takže do důsledku… to jak této větě rozumíme, to jak ji prožíváme pak určuje dosah působení Boží přítomnosti v našem životě. 

Co jsem Já a jaké mám možnosti?  V co věřím? A jakou to má v mém životě moc? Jak svou víru mohu rozvinout?  A proč se mi to nedaří?  Jak si sám sebe představuji?  Je Bůh osoba?  Je ve mě nebo mimo mě. Jak si Boha představuji a jaký k němu a on ke mě má vztah? Jsem Bohem Já? Potrestá mě Bůh?  Jak moc je myšlenka, víra tvořivá a skutečně stačí si jen přát ? Jak pracuje pozitivní přesvědčení?  A mnohé jiné otázky nás doprovází a provokují na cestě životem. I když jsme prošli mnohým a jsme o mnohém přesvědčeni, mnohé jsme dosáhli,  narážíme na neviditelné hranice.  Zažíváme krásné chvíle ale  i ty  temné. Hledáme, padáme, vstáváme. Na tomto setkání se budeme zabývat tím, zda naše chápání a uvažování o různých tématech osobního poznání jsou funkční.

Co budeme tedy dělat? Budeme sami sebe poznávat skrze konstelaci. Z té pak dostanete jasnou odpověď, kde se nacházíte, jak funkční a trvalá je vaše technika, postoj, názor, přesvědčení a kam vás vede. A pokud bude potřeba a budete chtít, uskutečníme v rámci konstelace i vašeho vědomí korekce a narovnáme vše do harmonie, do řádu, najdeme zlatou střední cestu a vy se ocitnete v proudu Dharmy v proudu svého života ve stavu Sat Chit Ananda. Bude Vám odpovězeno na nejhlubší otázky každého z nás. A nejen odpovězeno, uvědomění, které se dostaví, přesáhne vše, co zatím znáte. Každý z Vás pak bude stát v Energii – Přítomnosti -Boha, budete jej zažívat a skrze sebe poznávat.  To vše Vás postupně přivede do vyššího stavu vědomí, do hluboké přítomnosti a lásky a z tohoto stavu pak je již velice jednoduché vše uzdravovat. Tedy v tomto smyslu budete iniciováni a požehnáni .

Konstelace Poznej svého Boha představuje nástroj, jak sám sebe poznat širším způsobem, narovnat a jít cestou porozumění a bohatství v pravém slova smyslu. Slouží k poznání i ověření osobní cesty, různých technik i energií. Tedy snižuje následky nepravdivých cest a vlivů.  Bohatství neznamená jen majetek, ale jedná se o různé kvality života. Hlavně o  prosperitu, dobré zdraví, štěstí, plodnost, znalost, sílu, potomstvo  a moc. 

Konstelace Poznej svého Boha ©  byla vyvinuta a rozvíjena v rámci setkávání žáků ŠKOLY OSOBNÍ TRANSFORMACE od roku 2008. Jedná se o přelomovou techniku pravdy a přítomnosti, která přináší každému účastníkovi osobní zážitek s Bohem, uvádí jej do hlubokého stavu přítomnosti a vede do vyšších stavů vědomí. To se následně projevuje  zlepšením zdraví, rozvinutím hlubokých vhledů nárůstem vnitřního poznání a rozvinutím života do spokojenosti, lásky a bohatství.

Význam slova bůh. Příruční slovník jazyka českého nabízí následující definici slova „bůh“: „nejvyšší bytost se zvláštní mocí nad člověkem i nad přírodou, předmět nejvyšší úcty, tvůrce.“ Filozofický slovník uvádí širší definici: „Náboženský a obecně užívaný pojem boha označuje nadpřirozenou bytost nad všemi jsoucny, která je předmětem úcty. Tento pojem se vztahuje buď na množství bohů nebo k ideji jediného Boha.“ Slovo „bůh“ se do češtiny dostalo přes praslovanštinu, kde kořen „bogъ“ odkazoval k pojmům „bohatství, štěstí, podíl“ (srov. „bohatý, zboží“), což odpovídá i stavu v historických indoíránských jazycích. V staroindickém jazyce kořen „bhaga-„ kromě zmíněných významů znamenal ještě „udělovatel, dárce“ (srov. i sloveso „bhájati“ – „rozděluje“). Ve významu božstva se příbuzný kořen nejdřív vyskytl zřejmě v staroperštině („baga-„).

Přihlášky prosím předem  přes kontaktní formulář.     Minimální  počet účastníků je 8.

Místo konání:  Bratislava, Devínska Nová ves, Kosatcová 24, Čaroin

Čas konání:  10 – 18.00 hod  s přestávkou na oběd.

Přihlášky prosím nejpozději do středy 25. 10. do 15.00 hod ( tehdy se rozhoduje zda se akce bude konat na základě min. počtu přihlášených. Ale i pak je možno se přihlásit !!)

Vstupné na celý den je 35,- € . Prosím zaplaťte jej předem se zasláním přihlášky  na účet  FIO bank 2700492340/2010;   ( převod je zpoplatněn obvyklými poplatky pro mezibankovní styk na Slovensku, nejedná se o mezinárodní transakci )   IBAN: CZ9020100000002700492340    BIC kód/SWIFT:  FIOBCZPPXXX   Majiteľ účtu: Jan Rychlik do poznámek uveď své Příjmení a   Já jsem

Na místě pak bude hrazeno: postavení konstelace 35,- € a  předplacená konstelace 60,- €.

Takže cena se skládá ze Vstupného + Konstelace ( pro každého, kdo si nechá postavit svoji konstelaci ). Kdo si nestaví vlastní konstelaci platí pouze vstupné.

 

Podmínky a  pravidla konstelačního setkání: Během setkání postavíme nejméně šest konstelací. V naléhavém případě je možno si konstelaci předplatit. Max. počet předplacených konstelací jsou čtyři za den. Všechny další konstelace budou vytaženy losem.

 

Informace o akci

p

Cena

35€

Datum konání

29 října 10:00 - 18:00

Místo konání

Kosatcová 24
Devínska Nová Ves,

l

Přihláška na akci

Na zadaný email( případně tel.číslo) Vám zašlu potvrzení a případně bližší informace týkající se konání semináře, kurzu či výhradně mnou připravované akce z oblasti osobního rozvoje na kterou se právě přihlašujete. Případně jej použiji pro uskutečnění nezbytné korespondence při odpovědích a požadavcích kladených Vaší osobou. Vaše osobní údaje budu zpracovávat dle Zásad ochrany osobních údajů uveřejněných na těchto webových stránkách. Odesláním formuláře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů
Pokud máte zájem dostávat další sdělení o aktivitách a novinkách mnou (Jan Rychlík) připravovaných akcích můžete si je zaškrtnout v dolním políčku.

Pin It on Pinterest

Share This