Načítám Akce

Ohňový rituál Sri KRIŠNA gnana yagya- rituál na dálku

Do začátku akce zbývá

00

Dny

:

00

Hodiny

:

00

Minuty

:

00

Vteřiny

Popis akce

  • akce již proběhla.

Ohňový rituál Sri KRIŠNA gnana yagya- rituál na dálku

 Mantra : OM KLEEM KRISHNAYA GOVINDAYA GOPIJALA VALLABAYA NAMAHA  ( óm klím Krišnaje govindaje  gópí džalavalabaje namahá) (108X)

Nahrávka mantry 108x

 

Příprava ze dne 26.8.2021

Krišna představuje archetyp lásky, blaženosti a života, je inkarnací Nejvyššího boha bohatství, Višnua.

Krišna je hmotným Bohem i duchovním Bohem. Archetyp energie Krišna vám může dát, co chcete, v závislosti na tom, jak ho vnímáte. To znamená, že můžete žádat jak o duchovní vzestup tak i o hmotné a světské naplnění svých tužeb. Tato archetypální energie v sobě zahrnuje z našeho lidského pohledu tak vše, po čem člověk touží.

Některé duchovní školy považují energie Kristus a Krišna jako jednu a tu samou. V každém případě se jedná o jednu z nejvyšších energetických forem iniciace.

V Indii je tradice, že se každý rok slaví Krišnovi narozeniny ve chvíli kdy vychází  na oblohu jeho rodná hvězda Rohiny ( hvězda Aldebaran ) a zároveň v srpnu. Pokud se tyto dvě astrologické události překrývají považuje se tato doba za  nejpříznivější.

Do této yagya  můžete zahrnout i vaše děti (až 3 dětská jména),  aby si mohli užívat zdravého a dlouhého života ( není potřeba, aby jste mi posílali jejich fotografie), zahrňte je do osobní modlitby.

Krishna Jayanthi (nebo Janmashtami) je 24 hodinová období naplněné Krišnovou energetickou vibrací  božské lásky, zázraků a soucitu. Proto tento den je příznivý pro vzývání  Krišnova božského požehnání k naplnění naší touhy,  po hojnosti, štěstí, hmotného a duchovního růstu a šťastných vztahů.

Podle posvátných textů (Srimad Bhagavatamu) může naše vzývání tohoto archetypu energie, jež je zdrojem zázraků pomocí posvátných rituálů ohně – yagya v době jeho narozenin pomoci překonat všechny druhy utrpení a  tak žít život naplno.

Tato yagya Krišnovi  a zpívání mantry (108 jmen Krišny) přináší  následující požehnání:

  • ničí chudobu a přináší hmotné  i duchovní štěstí
  • vyvolává a přináší požehnání pro bohatství a ochranu
  • vyvolává a přináší požehnání  zdraví a dlouhověkosti
  • vyvolává a přináší splnění touhy
  • uděluje naději
  • léčí nemoci
  • zbavuje vás všech negativních energií a přináší duchovní osvobození
  • vyvolává a přináší odvahu a vítězství
  • přináší odstranění úzkosti

Vykonáním yagya  zpíváním Krišnova jména se  vyvolává Krišnovo  požehnání. Prostřednictvím chválozpěvu a  chvály kosmické bytosti ctíme nejvyšší vesmírnou bytost, jejíž život na Zemi, jako Krišny je naplněn učením pro  lidstvo. V každé fázi svého života Krišna hravými prostředky naplnil srdce lidí transcendentální láskou a konečnou blažeností.

 

Wikipedie uvádí :Kršna nebo též Krišna doslova „černý“, „tmavý“, nebo „všepřitažlivý“) je podle védské tradice Nejvyšší Bůh, ze kterého vše pochází, a který všemu vládne. Někdy je označován za osmého  avatára boha Višnua, ale podle Bhágavata Purány je Kršna a Višnu jedna osoba, avšak Višnu má svůj původ v Kršnovi, tzn., že ve skutečnosti Kršna je zdrojem všech avatárů (i Višnua). V knize Bhagavad-gítá Kršna sám o sobě mluví jako o Nejvyšší Osobě, které se nikdo nevyrovná a nikdo ji nepředčí.

Během různých věků Kršna sestupuje jako inkarnace (avatár) na tuto planetu Zemi v různých podobách. Ve Své původní podobě Kršny však ze svého sídla sestupuje jednou za 4 320 000 000 let. K Jeho poslednímu sestupu došlo před zhruba 5 243 lety v Indii, oblasti známé jako Vradža (Vrindávan).

Dle védské tradice Kršna je Nejvyšší Bůh, prvotní a svrchovaná osoba. Je nejvyšší podobou Absolutna. Ten, kdo zná Kršnu, spočívá podle Véd na nejvyšší úrovni poznání Absolutní Pravdy. Ačkoli se Kršna zjevil v tomto světě před zhruba 5 000 lety jako pasáček a později vystupoval jako král Jaduovské dynastie a přítel Pánduových synů, svým jednáním a neobyčejnými činy vždy dokazoval, že je Bůh.Védy říkají, že Kršna je původcem všech bytostí a my jsme jeho věčné nepatrné nedílné části. Všechny bytosti jsou omezené, zatímco Kršna je neomezený, stejně jako všechny jeho vznešené vlastnosti. Zábavy a činnosti Kršny představují dokonalost stejně jako krásu, slávu, poznání, moc, bohatství a odříkání. Bůh je nejpřitažlivější a je také zdrojem veškeré krásy, proto se jmenuje Kršna, což znamená „ten, kdo je přitažlivý pro všechny“.

Slovo „Krišna“ také označuje nejvyšší radost a všechna zjevená písma potvrzují, že Nejvyšší Pán je zdrojem veškeré radosti. Individuální bytosti oplývají vědomím stejně jako Pán a touží po štěstí.

Krišnovi činnosti na Zemi: Informace o Kršnových zábavách, které převedl na této Zemi, je možné čerpat z několika různých zdrojů. Předně jsou to Purány, hlavně Bhágavata Purána (Šrímad Bhágavatam) a Brahma Vaivarta Purána, kde se nachází nejpodstatnější informace z jeho dětství, a pak hlavně Bhagavad-gítá a Mahábhárata, kde je možné se dočíst o Kršnově duchovním učení. Jeho zábavy jsou velkolepé a ohromující a jednoznačně z nich lze usoudit, že se jedná o zábavy Samotného Boha. Na druhou stranu však Kršna například kradl i lhal, měl 16 108 manželek, často vyváděl různé „necudné“ žerty a přitom byl i velice duchovní bytostí, která učí jak překonat utrpení světského života. Tradice bhakti však všechny tyto záležitosti vysvětlují tak, že se jedná o tzv. lílu, Jeho božskou zábavu se svou vlastní logikou.

Všechny inkarnace Boha (avatárové) měly za úkol nějakým způsobem spasit svět Kršna měl (mimo jiné) zabít zlého krále Kamsu, který sužoval území Vradži (kraj v okolí města Mathury) a také přinést lidstvu možnost dosáhnout vysvobození (mókša) a lásku k Němu (préma) díky láskyplnému uctívání (bhakti). Narodil se Dévakí a Vasudévovi, kteří byli příslušníky vládnoucího rodu v  Mathuře. Stalo se to podle tradice v roce 3228 př.n.l. Jenže zlý král Kamsa (bratr Dévakí) se dozvěděl, že právě jim se má narodit ten, kdo ho posléze zabije. Proto je uvěznil a dohlížel na to, aby byly zabity všechny děti, které se jim narodí. Díky zásahu Jógamáji, (Krišnovy duchovní energie), se zachránili sedmý syn Balaráma a osmý Kršna, kteří poté vyrůstali u Jašódy a Nandy v pastevecké vesnici Gókule nedaleko města Mathury.

Během dětství tropil malý Kršna všelijaké lumpárny (známé jsou jeho příhody, kdy kradl máslo (proto se mu říká Mákhanatáskara či Makhančór, „zloděj másla“) a pásl krávy (proto je nazýván Gópála nebo Góvinda, „pasáček krav“ a „ten, který těší zemi, krávy a smysly“ ). Kamsa pravidelně vysílal různé zabijáky a démony, aby ho zneškodnili, ale Kršna se s nimi vždy bez problémů vypořádal a všechny je zabil, přestože vypadal jako malé dítě.

Podstatnou událostí také bylo, když Kršna přesvědčil místní vesničany, obyvatelé Vrindávanu (vesnice, kde žili), že by už neměli obětovat polobohu Indrovi, ale spíše místnímu posvátnému kopci Góvardhan. Kršna se pak projevil jako totožný s tímto kopcem (Góvardhananátha, „pán Góvardhanu“, dle tradice bylo později na tomto kopci nalezeno zpodobení (sri múrti) Kršny.). To ovšem Indru velice rozzlobilo a spustil strašlivou průtrž mračen. Kršna vesničany i všechen dobytek zachránil tím, že na levém malíčku zvedl celý tento kopec jako deštník a všichni se pod ním schovali. Po sedmi dnech Indra poznal, že Kršna je mocnější a je zdrojem jeho vlastní síly a přišel se mu omluvit.

Nakonec Kršna zabil i krále Kamsu se všemi jeho nohsledy, čímž opět nastal v kraji blahobyt.

Další významnou událostí byla bitva na poli Kuruů (Kurukšétra), kde byl přítomen jako vozataj Ardžuny. Ardžuna se zděsil, že v nepřátelském vojsku vidí velké množství příbuzných a začal přemýšlet nad tím, jestli má bojovat a jaký to má vůbec význam. Kršna mu tedy začal vysvětlovat duchovní učení. Tento rozhovor je obsažen v asi nejslavnější knize hinduismu, Bhagavadgítě, součásti Mahábharaty. V boji s Kuruovci, který je popisován v Mahábháratě, Kršna dopomůže Pánduovcům k vítězství, i když sám v boji nepozvedne zbraň, a to tak, že jim prozrazuje slabiny nepřítele.

Za zmínku též stojí Kršnův vztah k ženám. Už od mládí byl idolem všech pastýřek (gópí) v celém kraji Vradža. Jeho hry s nimi se staly oblíbeným uměleckým námětem. Z nich nejmilejší mu je Rádha, se kterou se ale oficiálně neoženil. Jeho hlavní manželkou byla později Rukminí. Mimo to se oženil ještě se sedmi princeznami a 16 100 dalších vysvobodil z vězení, a poté je také přijal za manželky. „Se všemi žil tak šťastně, že si každá z nich myslela, že je jeho jedinou ženou.“ S každou z nich měl deset synů.

Kršnovo postavení

Předchozí odstavce popisovaly osobu Kršny především s ohledem na Jeho zábavy, a proto by se téměř mohlo zdát, že na jeho osobě není nic moc Božského, i když z Jeho zábav je zřejmé, že se nejedná o lidskou bytost. Kršna nemá nic společného s kvalitami tohoto světa. Přesto, že se zjevil na tomto světě, je stále Bohem, kterého se „světskost“ a hmota nijak nedotýká. Kršnu a příběhy s ním spojené přijímá mnoho hinduistických filozofických a teologických tradic. I když se někdy liší ve výkladu, některé zásadní rysy sdílejí všechny.

Kršna sám Sebe popisuje v Bhagavad-gítě, kde mimo jiné říká:

Bg. 10.40-42 „Ó mocný přemožiteli nepřátel (Ardžuno), Mé božské projevy nemají konce. To, co jsem ti popsal, je pouze náznak Mého nekonečného bohatství.
Věz, že všechny vznešené, krásné a působivé výtvory povstávají z pouhého zlomku Mé nádhery.
K čemu ti však, Ardžuno, bude všechno toto podrobné poznání? Jedinou svou částí prostupuji celým tímto vesmírem a udržuji ho.“

Bg 9.8 „Celý vesmírný řád podléhá Mé vládě. Podle Mé vůle se vše samočinně znovu a znovu projevuje a podle ní je na konci zase ničeno.‘

Bg. 10.8 „Jsem původem všech světů — jak hmoty, tak duchovní existence. Vše pochází ze Mě. Moudří, kteří to dobře vědí, Mi prokazují oddanou službu a uctívají Mě celým svým srdcem.“‘

Bg. 15.18 „Jelikož jsem transcendentální, nad selhávajícími i neselhávajícími, a jelikož jsem největší, jsem oslavován po světě i ve Vedách jako ona Nejvyšší Osoba.“

Text je vytvořen za pomoci Wikipedie a některé odkazy vás můžou přesměrovat.

 

Jak bude ohňový rituál probíhat?

Ceremonie bude probíhat  v 00.30 našeho času v níže uvedený den. V Indii se bude skupina Brahmánů modlit a postupně během cca 2-3 hod rituálu spalovat obětiny( byliny, kůry, vonné silice, květiny, ghí atd.)  v posvátném ceremoniálním ohni  a modlit se za všechny přihlášené. Na vás pak bude meditovat a modlit se k danému tématu. A předříkat s pozorností posvátnou mantru, která je zde uvedena, případně  vám bude zaslána nebo jinak sdělena. Nicméně pokud to nezvládnete v daný čas, je možno provést toto následný den v příhodný čas.  

Rituál působí jako střednědobé zasvěcení do dané energie na dálku. Je možno ji znova vyvolávat a prohlubovat spojení s ní. Tím vyvolávat její  požehnání a prospěšné účinky do svého života.

Následně vám budou zaslány fotografie z ceremonie zvané Yagya přes aplikaci WhatsApp, kde je vytvořena skupina. Jsou zde sdíleny instrukce, podpůrné informace a sdílení účastníků, naše zážitky.

Jedná se o mimořádnou možnost a příležitost zažít sílu védské ceremonie, modlitby a tak povzbudit a vést svůj život do pocitu bohatství štěstí a klidu. Musím ještě podotknout, že cena je mimořádně příznivá a jedná se o kolektivní ceremonii. Tak tedy  neváhejte a přihlaste se.

Pro přihlášení budu potřebovat zaslat vaši podobenku, jméno, příjmení, datum narození a zaslat platbu. 

Platbu  1100,-Kč, (46,- Euro) proveďte, prosím, po vyplnění přihlášky obratem na číslo účtu 176920660/0300  majitel účtu Jan Rychlík (do poznámek uveď své jméno,  příjmení a Krishna aygya).

V případě platby ze Slovenska je cena 46,- Euro a platbu je možno provést na účet FIO bank 2700492340/2010;   ( převod je zpoplatněn obvyklými poplatky pro mezibankovní styk na Slovensku, nejedná se o mezinárodní transakci )   IBAN: CZ9020100000002700492340    BIC kód/SWIFT:  FIOBCZPPXXX   Majiteľ účtu: Jan Rychlik Do poznámek uveď své jméno,  příjmení a Krishna aygya.

Uzávěrka přihlášek je 4 .9. 2023 v 20.00 hod. 

Informace o akci

p

Cena

1100Kč

Datum konání

6 září 0:30 - 8 září 10:00

Místo konání

l

Přihláška na akci

Na zadaný email( případně tel.číslo) Vám zašlu potvrzení a případně bližší informace týkající se konání semináře, kurzu či výhradně mnou připravované akce z oblasti osobního rozvoje na kterou se právě přihlašujete. Případně jej použiji pro uskutečnění nezbytné korespondence při odpovědích a požadavcích kladených Vaší osobou. Vaše osobní údaje budu zpracovávat dle Zásad ochrany osobních údajů uveřejněných na těchto webových stránkách. Odesláním formuláře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů
Pokud máte zájem dostávat další sdělení o aktivitách a novinkách mnou (Jan Rychlík) připravovaných akcích můžete si je zaškrtnout v dolním políčku.

Pin It on Pinterest

Share This