Tato yagya proběhla 14.1. 2022 ve 00.05 hod. 

Příprava  ze středy 12. 1. 2022 na zoom. us

 Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 27x, 54x, 108x  : Om swamiye saranam Ayyappa, om  darma sastha namaha. ( óm swámije saranam Ájappá, óm darma sásthá namahá )

„Jogíni se těší na tento okamžik; je čas slunovratu. Jogíni, kteří měli toto privilegium vidět, co se děje ve vesmíru jako celku, tvrdí, že tento čas odpovídá období úsvitu v nebi. Odráží se také v zemské rovině ve smyslu obnovené energie. Využijte této doby. Hvězda narození Ayyappy jasně září.   Pozvěte jeho požehnání prosperity nejen do nových vizí a různých aktivit.“

 Lord  Ayyappa se narodil ze spojení Šivi a mýtickou bohyní Mohini, která je považována za reinkarnaci Višnua.

Yagya v tento den přivolává požehnání prosperity Ayyappy. 14. ledna 2022, kdy Ayyappova rodná hvězda, Denebola  ze souhvězdí Lva, na několik sekund jasně zazáří na vrcholu posvátné hory Sabarimala. Tento vzácný jev, který se vyskytuje pouze jednou za rok, se shoduje s astrologickou událostí, kdy Slunce vstoupí do znamení Kozoroha. Védský zimní slunovrat označuje cestu Slunce na sever, když přechází do Kozoroha (Makary) a naplňuje zemskou rovinu svou mocnou, obnovující energií. Znamená to úsvit dévů (nebeských bytostí) a je to ideální čas pro zahájení všech příznivých činností.

Podle védské astrologie je Slunce nejvyšším králem všech planet a je známé jako Atmakaraka, planeta duší. Není to jen nebeský objekt, ale také váš dech, vědomí a životní síla. Uctívání Slunce v těchto příznivých dnech vám může pomoci naplnit se obnovenou energií, abyste podnikali nová dobrodružství, oživili svou životní sílu a uskutečnili své sny.

Věří se, že účast na yagya  a modlitby směřované na Ayyappa božství  v tento jedinečný den přináší podporující a žehnající energie, jež následně přináší do života tyto výhody:

  • Provádění tohoto yagya pomáhá při snižování škodlivých účinků způsobených Saturnem v horoskopu člověka odstraňuje negativity, plní přání a přivolává požehnání prosperity.
  • Poskytuje sílu a vůli potřebnou k vypořádání se s negativními dopady Saturnu a přináší dokonalost všem činnostem, které vykonáváte.
  • Pomáhá pročistit mysl, tělo a duši, což pomáhá vést zdravý a šťastný život. Pomáhá mysl ovládnout a dosáhnout sebekontroly a většího úspěchu a sebeúcty.
  • Ulevuje od utrpení způsobené nemocí, poskytuje dobré zdraví, prosperitu a mír. A pomůže vám užít si celkový úspěch v životě.
  • Odstraňuje vnitřní nečistoty, jako jsou negativní myšlenky, ego a žárlivost a zlobu.
  • Pomáhá strategicky, ,,bojovně“ a přitom v míru prosadit nové záměry a vize.
  • Pomáhá v praxi meditace i jógy a zlepšuje její výsledky.

 

Slavná pouť do Sabarimaly:  Sabarimala v Kerale je nejslavnější svatyní Ayyappy. Každý rok ji navštíví více jak   50 milionů oddaných, Poutníci z celé země neodrazují husté lesy, strmé kopce a nepříjemné počasí, aby hledali požehnání Ayyappy. Zvláště pak 14. ledna, jež je známý jako Makar Sankranti nebo Pongal. V tento den se traduje, že Pán sám sestupuje ve formě světla. Oddaní pak přijmou  božskou oběťinu ve formě prasadu ( kaše s medem) a sestupují po 18 schodech, vycházejíc pozpátku, s tvářemi obrácenými k oltáři.

 A co říká Wikipedie? 

Ayyappa ( Sastha nebo Dharmasastha nebo Manikandan ) je božství populární jižní Indii a to zejména ve státě Kerala.  Ayyappa je také známý jako bůh sebeovládání. Ayyapa je považován za syna Mohini  a Šivy . Je považován za ztělesnění dharmy, pravdy a spravedlnosti a je často vyzýván, aby vyhladil zlo.   Ačkoli uctívání Ayyappy je dokumentováno i v dřívějších dobách, v jižní Indii se stal populární až na konci 20. století.  Podle hinduistické teologie je synem Harihara  Mahavishnu v podobě Mohini a Shiva . Ayyappan je také označován jako Ayyappa, Hariharasudhan, Manikandan, Shasta nebo Dharma Shasta a Sabarinath.

Ikonografie Ayyappana zobrazuje jako krásného celibátního ( brahmačárího ) boha, který dělá jógu, a jako ztělesnění vesmírného , božského,  řádu (dharmy ). Nosí na krku zvonek. Je ctěn i muslimy v Kerale,  díky  legendě, kde Ayyappan porazíl a získal za svého žáka muslimského bandity Vavara.

V hinduistické tradici je  populární  legenda dle které se narodil skrze spojení Šivy a ženské reinkarnace Višnua – Mohini, aby se postavil a porazil zlou buvolí démonku Mahishi.

Ayyappa je také známý jako „Manikandan“, protože podle legendy svého narození jeho božští rodiče zavěsili zlatý zvon ( mani ) kolem krku ( kandan ) brzy po jeho narození. Jak legenda praví, když Shiva a Mohini opustili dítě na břehu řeky Pampa, bezdětný monarcha krále Rajashekhara našel novorozeného Ayyappa a přijal jej jako božský dar a přijal ho za svého syna.

Byl vychován bezdětným královským párem Rajashekara pandiyan a Koperundevi a vyrůstal jako bojovník jogín, šampión etického a dharmického života. V jihoindické verzi ho obrázky ukazují, jak jede na tygřici, ale na některých místech, jako je Srí Lanka , je zobrazen jako jezdec na bílém slonovi.

Popularita Ayyappa vzrostla v mnoha částech Indie a nejprominentnější svatyně Ayyappan je v Sabarimala , která je umístěna v kopcích Pathanamthitta v Kerale . Svatyně přijímá až 50 milionů poutníků každý rok koncem prosince a začátkem ledna, z nichž mnozí se připravují týdny předtím a poté vyšplhají na kopec bosí. Toto z ní činí jedno z největších aktivních poutních míst na světě.  Pouť přitahuje širokou škálu oddaných z různého sociálního nebo ekonomického prostředí, kromě žen v plodném věku, protože Ayyappa je považován za celibátní božstvo. Zůstává jedním z mála božstev v hinduistické tradici, která jsou respektována všemi náboženskými komunitami, včetně muslimů a křesťanů v Kerale.  Nejvýznamnějším svátkem s ním spojeným je Makaravilakku ( Makara Sankranti ), který nastává  kolem zimního slunovratu.

Ayyappa je také válečný božství. Je uctíván pro svou asketickou oddanost dharmě – etickému a správnému způsobu života, k nasazení svého vojenského génia a troufalých jogínských válečných schopností, aby zničil ty, kdo jsou mocní, ale neetičtí, urážliví a svévolní.  Jeho ikonografie je obvykle zobrazena s lukem a šípem zvednutým v levé ruce, zatímco v pravé drží luk nebo meč šikmo přes levé stehno. Jiná zobrazení Ayyappy, zvláště obrazy, obecně ukazují jej v pozici jógy, která nosí zvonek kolem krku  a někdy je zobrazen jako jezdec na tygrovi.

Hlavní příběh Ayyappa,  je považován za počatého ze spojení Šivy a Mohini.  Kdysi existovalo království Pandalam, kde se  Ayyappa narodil.  Královská rodina byla bezdětná. Jednoho dne našel král Pandalamu v lese chlapečka.  Král odnesl dítě k asketovi do lesa, aby se zeptal na chlapce.  Asketa králi poradil, aby si vzal dítě domů, vychoval ho jako vlastního syna a že za 12 let zjistí, kdo to dítě je.  Královská rodina tak učinila a dítě pojmenovala Manikantha.

Ve věku 12 let chtěl král formálně jmenovat Manikantha jako dědického prince.  Královna pod vlivem zlého ministra se však ohradila. Ministr radil královně, že příštím králem by mělo být pouze její mladší biologické dítě. Mladší dítě bylo postižené a postrádalo schopnost vykonávat povinnosti krále, díky čemuž si zákeřný ministr myslel, že de facto bude vládnout on.  Ministr přesvědčil královnu, aby předstírala nemoc a požádala o „tygří mléko“ k vyléčení její nemoci. Mléko jí měl  přinést Manikantha z lesa. Manikantan se dobrovolně rozhodl jít pro lék proti otcově vůli. Cestou se dostal k démonce Mahishi a porazil ji na břehu řeky Azhuthy. Manikandan pak vstoupil do lesa pro tigří mléko, kde se setkal s lordem Šivou, ten mu věnoval tygřici. Manikantha se tedy naproti očekávání ministra a královny z lesa vrátil vítězně nejen z mlékem ale dokonce na   tygřici.  Král, který si uvědomil, že Manikantha má zvláštní schopnosti rozpoznat adoptovaného syna jako božskou bytost a  rozhodl se, že pro něj postaví svatyni.Když byla stavba dokončena, lord Parasuram vyřezal postavu lorda Ayyappu a nainstaloval jej v den Makar Sankranti . Pán Ayyappa byl tedy zbožněn.

Pro určení polohy Manikantha vystřelil  šíp, který dopadl třicet kilometrů daleko. Mladý chlapec se poté proměnil v Ayyappu. Místo, kde šíp dopadl, je nyní svatyně, místo velké pouti, které je zvláště oblíbené pro návštěvy na Makara Sankranti (asi 14. ledna).  Výše uvedený základní příběh je sdílen všude, kde je Ayyappa v Indii uctíván.   Ayyappa sice přinesl tygřici mléko pro královnu, ale poté se Ayyappa zřekl království a stává se asketickým jogínem. A dále žil joko velký válečník v zalesněné hoře.

Ve středověku se příběhy o Ayyappovi rozšířily. Jeden příběh má kořeny mezi 1. a 3. stoletím našeho letopočtu, kde se Ayyappa vyvine v božstvo, které také chrání obchodníky před nepřáteli, jako jsou lupiči a drancující psanci.  Ayyappa začal být zobrazován jako vojenský génius. Jeho chrám a tradice inspirovaly hinduistické jogínské žoldáky, kteří chránili obchodní cesty v jižní Indii před zločinci a lupiči a obnovovali dharmické obchodní praktiky.  V jednom z příběhů je Ayyappa zobrazen jako dítě kněze, jehož otce zavraždil hrůzostrašný psanec Udayanan. Psanec také unese princeznu. Ayyappan poté podnikne odvážnou záchranu, zaútočí a zabije zlého Udayanana.

Další příběh spojuje Ayyappu s buvolím démonem Mahishasurou a buvolí démonkou Mahishasuuri. Božské bytosti Datta a Lila přišly na zem jako lidé. Datta se chtěla vrátit do božské říše, ale Lila si užívala svůj život na zemi a chtěla zůstat na zemi.  Datta se rozzlobila a proklela ji, aby se stala Mahishi neboli démonkou vodního buvola. Lila ho na oplátku proklela, aby se stal Mahishou neboli vodním buvolím démonem. Svými zlými činy plenili zemi. Démon vodních buvolů Mahishasura byl zabit bohyní Durgou, zatímco vodní démonka Mahishasuri byla zabita Ayyapou, čímž ukončil teror zla a osvobodil božskou Lilu, která byla dříve prokletá.

 Mohini . Ona je jediná reinkarnace ženy avatara  hinduistického boha Višnua . Je zobrazena jako femme fatale , kouzelnice, z které šílí milenci a démoni a někdy je přivádí do záhuby. Mohini je uvedena do hinduistické mytologie v narativním eposu Mahábhárata . Zde se zjevuje jako forma Višnua, získává nádobu Amrita (elixír nesmrtelnosti) od zlodějských asurů (démonů) a dává ji zpět dévům. (bohové), které jim pomáhají udržet si nesmrtelnost. Mnoho různých legend vypráví o jejích různých skutcích a sňatcích, včetně spojení s bohem Šivou . Tyto příběhy se mimo jiné týkají narození boha Shasty a zničení Bhasmasury , démona popela. Mohiniin hlavní modus operandi je oklamat nebo oklamat ty, s nimiž se setká. Je uctívána v celé indické kultuře.

Pin It on Pinterest

Share This