10393923_493716337430492_1776002634410317700_nPři práci s energií je třeba si uvědomit základní fakt a sice, že zdroj je jeden a ten se štěpí na dva póly plus a minus, jinak řečeno na elektřinu a magnetismus, muže a ženu, dobro a zlo, vzestup a sestup atd.). Jednoduše, při opuštění zdroje se energie okamžitě polarizuje. Dále se pak může jenom více a více a ještě více projevovat různým způsobem. Například tváře lidí jsou tím přesným obrazem. Ani jedna není stejná, nicméně všechny jsou rozdílné a originální. A tak je to s otisky, zuby, osobností, náboženstvími, oblaky, vodou, hvězdami, galaxiemi atd. Je to zákon, každá část je originální, ale vychází ze stejné podstaty a tedy je stejná. Tuto podstatu všeho, neviditelnou, neuchopitelnou, těžko vnímatelnou ve spleti myšlenek, pocitů a emocí života nazýváme Bůh. V tomto pojetí se nejedná o boha žádného náboženství, ale o podstatu všech nábožeských směrů, filozofií názorů a tedy ve skutečnosti o podstatu, v které je vše sjednoceno a ve které je vše Jednotou. Pracovat s energií tedy ve skutečnosti znamená být ve spojení s Bohem s Podstatou a používat k harmonizaci s Ním Jeho různé jiné realizace. Zde platí zákon Harmonie-Rovnováhy a tedy Jednoty. Vše, co se rozdělí, opět touží po sjednocení. Vše, co je v nerovnováze, touží a nutně se musí harmonizovat. Harmonie znamená blaženost a ta kulminuje v lásce. Nechť je toto výzva pro každého z čtenářů.

,,Protože My dva ( tj. Šiva a Šakti) jsme Atmánem světa. My dva jsme Jedno s Ním“.

Čhándógja – upanišad

Kromě výše uvedených dvou  polarizovaných energií zdroje, je tu ale ještě jedna energie. A ta je nepolární. Je vnímatelná na pozadí všech polarit a je k ní přímý přístup různým způsobem. Tedy musím říci díky době v které se nacházíme. Z historických materiálů se považovalo zjevení této nepolární energie spíše za dar, zjevení. Často se nazývá duchem svatým, střední cesta a určitě i jinak. Obecně je tato energie předmětem sporů. Doufám, že se jim vyhnu. Takže Otec (+,elektřina), Matka (-, magnetismus) a Duch svatý ( 0 a také vše ). Toto je základní Trinity emanace Boha. Přebývání v této nepolarizované energii je cílem duchovního snažení mnoha meditujících bytostí na této zemi a pravděpodobně i jinde. Stav který nastává během této požehnané doby, kdy se ocitáte v nepolární energii se vyznačuje jako hluboký, vesmírný klid, přílivem energie a jasného vědomí, vhledem a láskou, soucitem a extremně zvýšenou schopností odpuštění anebo snad lépe řečeno nesouzením. Tento stav se dá také nazvat také Sat – Chit – Ananda neboli  bytím,  vědomím a blažeností. Osobně si toto formuluji do věty : Jsem si vědom že existuji a jsem blažený. Tímto skutečně jsme. A jedině tímto. Vše ostatní jsou již variace plusových a mínusových stavů. Neboli připoutanosti k touze po zážitcích a požitcích tohoto světa. Ale k těmto se poutáme pouze sami. Naše přání jsou vlastně polarizovaná energie a tato způsobuje následky ( splnění našich přání) v energetickém poli stvořitele, boha, světa, vesmíru. Pokud se z těchto následků chceme vymanit tak se jeví velice efektivní cesta dostat se do nepolárního stavu. Nejlépe pomocí meditace a modlitby a nejlépe pomocí poznání pravdy o Já jsem. Ale o tom až později.

S úctou Jan Rychlík – Ananda Shuruthi

Nadcházející akce

 1. MEDITACE SVĚTLA / Bratislava

  1 února 18:00 - 21:00
 2. Rodinné konstelace ( dopoledne, odpoledne) v Bratislavě

  2 února 10:00 - 19:00
 3. Večer léčivých slov a energií / Prachatice

  6 února 18:00 - 20:30
 4. MEDITACE SVĚTLA / Plzeň

  8 února 18:00 - 21:00
 5. Přítomnost / Plzeň

  10 února 17:30 - 19:30

Pin It on Pinterest

Share This