Jan Rychlík Škola osobní transformace

Hovory o Já jsem

Kniha  Hovory o Já jsem je základní učení o základu naší existence. 

Co je to učení o Já jsem?

Pokud budete dostatečně hluboko a tedy i často  meditovat, dojdete do úrovně vědomí, v které si začněte uvědomovat, že pouze jste. Vše ostatní pominulo. Vnitřní obrazy, myšlenkové představy a  pocitové proudy jsou pryč. Není zde ani tma ani světlo. Je zde ticho a blaženost. Sat chit ananda, říká se v Indii. Bytí, vědomí,  blaženost. V tomto základním stavů si můžeme plně uvědomit sílu a možnosti svého Já, svého božství, svého vědomí. Od této chvíle je možno začít tvořit. To s čím spojujeme svoji pozornost, na co se začneme dívat, tam směřujeme tvořivou sílu života, kterou také nazýváme Já jsem a díky ní se začínají věci  uskutečňovat v realitě. Tento proces často zažíváme nevědomě. Nicméně vědomím používáním Já jsem a směřováním pozornosti můžeme vytvořit život naplněný štěstím, zdravím, láskou a bohatstvím.

Hovory o Já jsem

Kniha Hovory o Já jsem je tou nejhlubší studnicí poznání o této předurčenosti člověka vyprávěná a napsaná plně realizovanými lidmi, jež prošli úspěšně touto vzestupnou cestou. Čtení  knihy, kontemplování a  meditování nad myšlenkami a příkazovými větami tohoto vznešeného učení vede k hlubokému pochopení života a jeho souvislostí. Dává čtenáři do rukou nástroj ke zlepšení svého života a k seberealizaci. Správné pochopení textu a jeho uvedení do praxe je ale základní předpoklad. Vzhledem k tomu, že se tímto učením a jeho realizací již zabývám bezmála  25 let, bylo mi předáno a jsem do něj iniciován Wilhelmem Palanem ( překladatelem a hlavním liniově iniciovaným mistrem), dovoluji si vám jej nabídnout ve formě zvukového záznamu, tak jak jsem jej s vysvětlením některých zásadních pasáží předložil všem svým žákům a zájemců. Lekce probíhali od  30.11. 2020.

Záznamy učení

Hovory o Já jsem

Máte dotaz? Napište mi.

Kontaktní formulář

Pin It on Pinterest

Share This