NAROZENINY KALA BHAIRAVA, ARCHETYPU ČASU neboli den k hledání síly a požehnání pro moudré využívání času, ničení negativity a planetárních útrap a dosahování rychlých výsledků v osobním životě.

Příprava  ze dne 15.11. 2022

Mantra pro rituál  je : Om kalakaalaya vithmahey , kaalathedhaya dhemahe, Thanno kaala bhairava prachothayadhu  (108x) (Óm kálakála je vidmahé, káladhíthá je dhímahé, thanó kála bhairava pradžothajááthé.)

Kala Bhairava Jayanthi, který připadá na 16. listopadu 2022 (8. ubývající měsíc, také známý jako Kala Bhairava Ashtami), je narozeninovým dnem moci Kala Bhairavy, divokého projevu Šivy, který v písmech oslavován jako vládce času ( kala ), nejvyšší ochránce Boží spravedlnosti.

Jméno „ Kala Bhairava “ vysvětluje nesmírné síly tohoto Nejvyššího Božství – „Bhai“ znamená materiální bohatství, „Ra“ označuje zničení pesimismu, negativity a překážek, které jsou vlastní naší psychice, a „ Va “ symbolizuje nepřetržitý proces růst a pokrok.

Usmíření tohoto archetypu v jeho silovém dni může vyvolat požehnání s okamžitými projevy, ochranou před všemi formami negativity,  přinést do života nové  příležitosti,  nárůst schopnosti organizace času a celkovou prosperitou.

Yagya v tento významný čas podporuje  spojení s božskou energií Bhairavy a tento nový stav  pak pomáhá překonat vnitřní boje a problémy, odstranit provinění a trápení a získat sebevědomí,  odvahu a dosáhnout úspěchu ve svém snažení.  Dále má silnou schopnosti zmírnit Sarpa Dosha (strasti související s umístěním stínových planet v horoskopu Rahu a Ketu, které podle mytologie tvoří hlavu a ocas hada), zničit všechny překážky, břemena a pouta, aby jste  mohli pokročit v životě a dosáhnout štěstí a úspěchu, zlepšili své  zdraví, bohatství, ochranu a prosperita.  Pocítili úlevu od dluhů, účinků černé magie a zdravotních problémů, vyřešili majetkové spory, rychle řešili  problémy a splnila se důležitá  přání.

Bhairava je také je uctíván pro splnění přání, tužeb a pro štěstí. Je také uctíván pro ochranu před černou magií a jinými negativními energiemi. Pán Bhairav ​​je uctíván před jakoukoli cestou a cestováním. Je také ochráncem vesmíru vychovává jej a chrání. Říká se, že všichni, kdo přijdou pod jeho přístřeší, dostanou úlevu od všech strastí života.

Říká se, že když je  Bhairava ​​uctíván opravdově ze srdce, pomáhá překonávat utrpení a překážky v životě. Odstraňuje bolesti a dokonce odstraňuje vliv paranormálního sil. Modlitba k němu zajišťuje šťastný, úspěšný a zdravý život.

A co říká Wikipedie?

Bhairava (roznícený, strašný ) nebo Kala Bhairava je božstvo  uctívané hinduisty i budhhisty. V tomto projevu je Šiva spojený s zničením.  V systému Trika  Bhairava představuje Nejvyšší Realitu, synonymum pro Para Brahman. Obecně v hinduismu se Bhairava také nazývá Dandapani („ten, kdo drží Danda (tyč) v ruce“), k potrestání hříšníků, a Swaswa , což znamená „jehož vozidlo je pes“.  Ve vadžrajánovém buddhismu je považován za divokou emanaci bódhisatvy Mañjuśrīho.   Je uctíván v celé  Indii, Nepálu a na Srí Lance stejně  jako v tibetském buddhismu.

Bhairava pochází ze slova bhīru , což znamená „děsivý“. Bhairava znamená „strašně děsivá forma“. Je také známý jako ten, kdo ničí strach nebo ten, kdo je mimo strach. Jeden výklad je, že chrání své oddané před strašlivými nepřáteli, chamtivostí , chtíčem a hněvem . Tito nepřátelé jsou nebezpeční, protože nikdy nedovolí lidem hledat Boha uvnitř.  Existuje také jiný výklad: Bha znamená stvoření, ra znamená obživu a va znamená zničení. Bhairava je tedy ten, kdo tvoří, udržuje a rozpouští tři životní fáze. Proto se stává konečným nebo nejvyšším.

Původ Bhairavy lze vysledovat v rozhovoru mezi Brahmou a Višnuem, který je popsán v Shiva Mahapuranam .  V něm se Višnu zeptal Brahmy: „Kdo je nejvyšším stvořitelem vesmíru?“ Brahma arogantně řekl Višnuovi, aby ho uctíval jako Nejvyššího Stvořitele. Jednoho dne si Brahma pomyslel: „Mám pět hlav. Šiva má také pět hlav. Mohu dělat vše, co dělá Šiva, a proto jsem Šiva.“ Brahma se v důsledku této úvahy stal  egoistickým. Navíc začal zapomínat na Šivovi zásluhy  a také začal zasahovat do toho, co měl Šiva dělat. Následně Šiva  na sebe vzal podobu Kala Bhairavya a usekl jednu z Brahmových hlav. Kala Bhairava proto drží v ruce Brahmovu lebku a tím symbolizuje, že Brahmovo ego bylo zničeno a on se stal osvíceným. Od té doby se stal Brahma užitečným pro sebe i pro svět a byl hluboce vděčný Šivovi.

Existuje další myšlenkový směr, který říká, že Šiva sám vytvořil Bhairavu. Byl jeden démon jménem Dahurāsura, který získal požehnání, že ho mohla zabít pouze žena. Parvati na sebe vzala podobu Kali, a zabila jej. Po zabití démona se její hněv proměnil v dítě. Kali krmila dítě svým mlékem. A nakonec  Shiva přiměl Kali i dítě, aby s ním splynuli. Z této sloučené formy Šivy se Bhairava objevil ve svých osmi podobách ( Aṣṭāṅga Bhairavas ). Protože Bhairava byl takto vytvořen Šivou, říká se, že je jedním ze synů Šivy.

Purány také představují jednu verzi vysvětlující Bhairavu . V této verzi došlo k válce mezi bohy a démony. K vymýcení démonů stvořil Šiva Kala Bhairavu, z něhož byli stvořeni Aṣṭāṅga Bhairavové . Tito Ashta Bhairavas si vzal Ashta Matrikas . Tito Ashta Bhairavas a Ashta Matrikas mají děsivé podoby. Z těchto Ashta Bhairavas a Ashta Matrikas bylo vytvořeno 64 Bhairavů a  64 Yogini .

kašmírském šaivismu je Bhairava konečnou formou projevu nebo čistého vědomí „já“.

Některé formy Bhairavy jsou strážci osmi světových stran. Existuje 64 Bhairavů. Těchto 64 Bhairavů je seskupeno do osmi kategorií a každá kategorie je vedena jedním hlavním Bhairavou. Hlavních osm Bhairavů se nazývá Aṣṭāṅga Bhairavas . Ashta Bhairavové ovládají osm směrů tohoto vesmíru. Každý Bhairava má pod sebou sedm sub Bhairavů, celkem 64 Bhairavů. Všem Bhairavům vládne a ovládá Maha Kala Bhairava jinak známý jako Kala Bhairava , který je podle některých tantrických písem Śaiva -nejvyšším vládcem času tohoto vesmíru. Bhairavi je choť Kala Bhairavy. Říká se, že osm Bhairavů představuje pět prvků, viz. ākāś , vzduch, oheň, voda a země a další tři jsou slunce, měsíc a ātman . Každý z osmi Bhairavů se liší vzhledem, má různé zbraně, různé vāhany (vozidla) a žehnají svým oddaným osmi druhy bohatství, které představují Ashta Lakshmis . Neustálé uctívání Bhairavy vede uctívače ke skutečnému Guruovi . Pro všech osm Bhairavů existují samostatné mantry.

                                                                                                                                                                                                                           Text byl vytvořen za pomoci Wikipedie a některé odkazy vás na ní zavedou.

Pin It on Pinterest

Share This