Konstelace Zdroje 

Zážitky z konstelace jsou často spojovány s těžkým, emočně nebezpečným, prostě nepříjemným, traumatizujícím zážitkem. Slyšel jsem názory, že konstelace nikdy více. Prý to bylo šílené. Ano, může to tak být  tehdy, když se uvolňuje bolest. Bolest, od které se utíkalo, izolovalo. Ale také jsou konstelace, které nás nabijí, osvítí a uklidní. Jsou to zvláště konstelace, ve kterých je možno postavit Zdroj vědomí nebo různé osvícené mistry a duchovní osobnosti dějin atd.. Taková konstelace je jako léčivé světlo, které ukazuje, co je zde důležité, jak vypadá láska, když ji člověk zažívá v srdci, a co je to vlastně zažívat Přítomnost a stavy vyššího vědomí. Co je to být v tichu a míru. Kdykoliv jsem něco podobného postavil,  9 lidí z 10 cítilo radostí nabytý prostor, hluboké naplnění, napojení a pocit sjednocení s něčím velkým, uvolňujícím a laskavým, s láskou. Naprosto přirozeně zanikají  bariéry a nepřátelství a jakákoliv myšlenka má tak velkou sílu, že doslova hýbe prostorem.  Lidé se ocitají ve vyšším stavu vědomí, které je aktivováno a mozek zaplavuje ,,světlo“ a srdce teplo. Neurologové jistě popíší zcela přesně, co se v mozku děje. Nicméně, tento zážitek stojí za to. A stojí za to se do něj vracet, či dokonce jím stále být.

V takovém stavu vysokého vědomí, jsme přirozeně šťastní a klidní. Svět je barevný a laskavý, přirozený.  Věci všedního života vidíme z nadhledu a když se dostatečně dlouho díváme, vidíme řešení skutečných problémů a ty problémy, které nejsou skutečné, přirozeně zanikají. Prostě se rozpouštějí. Nelpíme tolik na prosazení své osoby a svých názorů, ale spíše se vnímáme jako součást celku. Celku z jehož podstaty přichází inspirace, uvědomění sebe, uvědomění společného cíle a způsobu, jak jej dosáhnout.

Stavění Zdroje – Boha… jinými slovy vnímání, upírání pozornosti na Zdroj, který je uvnitř a zároveň všude, soustředěním  se na tento vnitřní obraz se posouváme do stavu vyššího poznání. A to je stav o který usilovali a usilují všichni vyspělí jednotlivci i kultury. A vzhledem k tomu, že je toto v součastné době možno nahlédnout tak jednoduše, je potřeba tento zdroj, tuto vysokou inteligenci  vědomě postavit do středu veškerého našeho konání, rozhodování a bytí. Nejdříve jednotlivce a pak i skupin. Vždyť tyto stavy přináší nejen mír, poznání a pokrok na vnitřní úrovni, ale zároveň skrze jednotlivce emanuje tato energie do vnějšího okolí a projevuje se zde. Takže v důsledku zachraňuje lidské životy a přináší skokový pokrok a uvědomění celého lidstva. Zdá se to nemožné.  Ano, když jste to ještě nezažili.. tak ano.

Takto lze pracovat nejen v osobním životě, ale i v podnikání, sociální a společenské sféře aj.. Ale vše začíná od jednotlivce. Zdá se, že mnoho lidí již takto pracuje,  ale stále jsme uvěznění v konceptech o Zdroji – Bohu  a svých osobních, dětských, životních bolestech, postojích a názorech. Nicméně,  jak se zdá, nejlépe opět tyto bolesti a omezení odhaluje a léčí konstelace a práce s energií. V tomto případě energie Zdroje – Boha, která dává uvidět a zažít naše neomezené možnosti ve chvíli sjednocení se se Zdrojem. A nebo případně odhalí naše pomýlení, pokud to, co v sobě nazýváme Zdrojem – Bohem je falešné či omezené.

Když stav vysokého vědomí odejde, a on odejde zcela zákonitě, když jej vyměníme za  svoje všední povinnosti, zůstává trochu smutek a zároveň touha, zažít to znova. Není to vlastně nic tak složitého, zažít to znova. Ale chceme?

Myslíte, že je to spirituální blouznění nebo scifi? Ne, je to realita konstelace na Zdroj. Co to vlastně znamená začít vnímat Zdroj? V historickém vývoji lidstva tento druh vnímání světa byl vlastně stále přítomen. Lidé ve svém  poznání prostě a jednoduše vnímali, že je zde přítomno něco většího, co je přesahuje.  Obraceli se k tomu a dělili se o útrapy i radosti svého života s tím, co tradičně nazývali Bohem. Ve skutečnosti vlastně měli vytvořený vnitřní obraz, ve kterém byl obsažen prostor, bod nebo místo v kterém přebývá Bůh, svědomí,  mravní zákon. Zákon,  jenž je určován něčím větším a představuje nejvyšší kvalitu života, nejvyšší zákon. Podle toho, jak tento zákon byl pochopen, se pak vyvíjel život jak jednotlivce, tak i komunity. Pokud byl uchopen mylně, výsledkem byla bolest. Pokud správně, pak výsledek byla a je harmonie a klid.

V současnosti jsme tak zavaleni povinnostmi, že ztrácíme pojem i dojem ze sebe, co vlastně jsme. Ztrácíme se ve víru událostí, žebráme o pozornost příkazy a zákonem, který v důsledku  nezajišťuje přirozená práva jednotlivce ani skupin, ale přihrává těm, kteří chtějí ještě více.  Jsme zavaleni  nepodstatným  a nevidíme celek.  Ztrácíme se. Jedná se o šílenství, které, jak se zdá, nejde zastavit. Ale kdo nás vlastně zavaluje? No jsme to jenom my sami. A proč se zavalujeme? No je to jedině proto,že jsme ztratili vnitřní obraz, místo, že je zde něco většího, k čemu se můžeme jako osoba, společenství, či lidstvo vztahovat. Nebo tento obraz čí místo je spíše názor než stav. A následek je zákonitě jenom chaos.

Ale konstelace vyjevují neviditelnou pravdu a ta je, že jsme šťastni pokud stojíme v řádu jenž emanuje ve zdroji, v Bohu.  A pochopení řádu je velice blízko k pochopení, že Bůh není osoba, ale Zákon, který  svým chováním a jednáním v sobě probouzíme nebo zatracujeme. S nímž se sjednocujeme nebo rozcházíme. A výsledkem je pak zažívání plynutí, lásky nebo konfliktu tedy  bolesti. A tak se ukazuje, že  cesta k harmonickému zažívání Zdroje vede přes mravní zákon, který je zakódován v lidském bytí a jasně ukazuje, co konat a čeho se vyvarovat. To, že jej přestáváme vnímat  nebo jej zájmově překrucujeme, stavíme sebe nad něj, jen značí v jak hlubokém chaosu své existence se společnost i my nacházíme.

Tak tedy postavme si vědomě a odvážně  To největší, To nejhlubší, To nejpodstatnější  všeho ve všem do svého středu a prozkoumejme, jaký k tomu máme vztah a jaké o tom máme představy. A pak To  uzdravme a nechme se tímto Zdrojem všeho naplnit   a vést. Konstelace Zdroje nám v tomto neocenitelně pomůže.

Jan Rychlík – Ananda Shuruthi 18.3.2018, Skříněřov

Nadcházející akce

 1. Meditace online

  17 prosince 20:00 - 21:15
 2. Večer léčivých slov a energií / Prachatice

  2 ledna 2019 18:00 - 20:30
 3. MEDITACE SVĚTLA / Bratislava

  1 února 2019 18:00 - 21:00
 4. Škola osobní transformace Prima / Praha

  2 února 2019 10:00 - 3 února 2019 17:00
 5. Rodinné konstelace ( dopoledne, odpoledne) v Bratislavě

  2 února 2019 10:00 - 19:00

Pin It on Pinterest

Share This