Jan Rychlík Škola osobní transformace

Konstelace

Konstelace představuje vyjádření vašich pocitů, vědomých i nevědomých obrazů, myšlenek a dojmů,  vnitřních tušení v prostoru. Jedná se o odkrytí  způsobu vnímání druhých lidi a okolnosti  ve svém životě.

Toto poznání,  nevědomé pravdy, způsobuje uvolnění vnitřního napětí,  stresu  a nalezení souladu a  klidu.

Toto nabytí vnitřní rovnováhy a skrytého poznání Pravdy pak silně ovlivňuje vše směrem k harmonii.

Všechno jsou vztahy. Máme vztahy s druhými, sami se sebou, se svými představami i se svým tělem. Máme vztahy z penězi, se svou firmou a firmami a korporacemi druhých. Jsme ve vztahu se státem a různými národy, planetou, vesmírem i zdrojem. A pravdivým uvědoměním si těchto vztahů k životu, se ocitáme na cestě klidu a harmonie.

Už jste zažili rodinné konstelace? Pokud ano, tak víte, že je to naprosto fascinující, osvěžující a uzdravující zážitek. Kdokoliv z nás je schopen přenést energii (vnitřní obrazy, představy, pocity a hlavně ty podvědomé) svého životního zážitku  na druhého člověka a on zase na nás. A tato vnitřní energie je schopna jej rozpohybovat.  A i vy jste schopni zažívat naprosto jiné vztahy a pocity.  A taky můžeme skrze tyto pohyby sami sebe uzdravit, poznat a pochopit náš život a životy druhých.

Můžete si postavit konstelaci a tedy pochopit,  proč se vám nedaří v partnerství, proč nevyděláváte víc, proč si nevěříte, jste nemocní, neuzdravujete se. Proč vás rodiče neposlouchají  a proč se cítíte odcizení a slabí. Proč vám nefunguje účetní, nebo podnik, nebo vztahy na pracovišti. Proč si musíte dobíjet baterky a brát prášky a zda jsou účinné atd..  A v té nejvyšší úrovni dotazů a nepochopení,  proč vám vesmír neodpovídá, proč všechny super metody nefungují a  jak fungují modlitby?     A VŮBEC, JAK TO VŠECHNO TADY FUNGUJE.

To, co zde  uvidíte a zažijete, vás začne rozvíjet a měnit. Poznání života se vám doslova nabízí. Tak si jej přijďte vzít.

Konstelace
Jan rychlík - proč stavět konstelace

Proč si stavět konstelace?

Život, jako takový, hledá neustále rovnováhu. Ta se vyjadřuje klidem, vnitřní pohodou a  radostnou vitalitou, smířlivostí a láskou. Pokud se takto cítíte v každé oblasti svého života,  nepotřebujete konstelaci. Ale pokud někde cítíte problém, napětí, bolest konstelaci si postavte. I když si možná myslíte, že to není váš problém, nebo se vás to netýká. Většinou prostě jenom nevidíme celou pravdu o daném tématu. Jinými slovy žijeme v nevědomosti a ne – pravdě.  Konstelace vás zavedou přímo do jádra problému a vyřeší jej.

Konstelace vám mohou pomoci například v těchto oblastech :

 • když máte problematické vztahy a rodinné konflikty
 • když se chcete vymanit s rodinných zapletení
 • když cítíte rodinu jako zátěž a neznáte své místo
 • když se cítíte v roli outsidera
 • když nemáte vztah, který si přejete
 • když chcete překonat vnitřní i vnější konflikty
 • když se potřebujete vymanit z vlivu nemocí
 • když máte problém s majetkem, financemi, lidmi a univerzem
 • když hledáte profesní úspěch
 • když si neumíte dovolit být šťastný, nebo vám v tom něco brání
 • když trpíte vy nebo vaši zaměstnanci ztrátou motivace
 • když jste vystaveni rušivým interakcím nebo událostem v týmu, při změnách ve společnosti
 • a vlastně úplně ve všem.

Proč konstelace se mnou?

 • stavím intenzivně konstelace více než 15 let každý víkend a během týdne i s jednotlivými klienty
 • konstelace používám na svých seminářích k získání úplného a celistvého pohledu na vše, co vás právě trápí
 • rozvinul jsem speciální směry (viz.níže)a vyvinul metodu Aktivní konstelace©
 • konstelace integruji do všeho, co se mi dostalo a naopak
 • ke konstelacím i k vám mám velký respekt a úctu
 • jsem jimi fascinovaný a nadšený
 • prošel jsem certifikovaným výcvikem
 • prožitek, prožitek, prožitek aneb srdce, srdce, srdce
 • zaručuji diskrétní prostor

Co postavením konstelace získáte?

 • úlevu a silné vnitřní poznání
 • to nejdůležitější, co si z konstelace odnášíte je závěrečný obraz a vlastní pocit z uzdravených vztahů, daného tématu.
 • nemalý benefit je poznání cesty a způsobu, jak se nemocné vztahy napravují a uzdravují
 • dalším výsledkem každé konstelace je pravdivý a úplný obraz vztahů a pocitů, v nichž se nacházíte na počátku konstelace.
 • zároveň vás velice obohatí i účast na ostatních konstelacích, kde prožijete na chvilku osudy a životy druhých lidí

Jak konstelace probíhají?

Nejdříve se informujte na historii, případně zjistěte co nejvíce informací o významných událostech v původní rodině či tématu, s nimiž přicházíte. Jedná se hlavně o různé křivdy, vyloučení, předčasná či násilná úmrtí, která se stala rodině nebo se na nich podílela ( případně historie firmy, majetkové poměry, finanční přesvědčení aj. dle typu konstelace, jež chcete postavit).

Oblasti a typy konstelací  které řeší vztahy, témata a konflikty  v dané oblasti jsou.

 • Rodinné konstelace
 • Partnerské
 • Pracovní
 • Zdravotní
 • Finanční
 • Podnikové
 • Školní
 • Traumatu
 • Experimentální
Skupinová konstelace

Na začátku konstelace mi řeknete, proč a za jakým účelem si konstelaci chcete postavit, určíme zástupce a tyto zástupce vyberete s řad účastníků setkání a postavíte je do prostoru. Tady konstelace začíná..

Smyslem konstelace je  dojít do  takového  rozmístění účastníků konstelace, v němž je každý člen systému spokojený a klidný.

Tento proces pozorujete, přímo se  konstelace neúčastníte, a až teprve v závěru do konstelace vstupujete a výsledný pocit, řešení vaší situace, osobně přebíráte – prociťujete. A dále vaše energetické pole  začíná ladit vše okolo vás do souladu s tímto harmonickým, pozitivním závěrem.

Konstelační setkání (skupina )

Obvyklý  způsob stavění konstelace je ve skupině cca 7 – 20 lidí. Ale skupina může být i větší. Více lidí znamená  větší dynamiku, silnější a hlubší  vhledy a celkově širší možnosti. Pozorováním pohybů a popisem pocitů jednotlivých zástupců v konstelaci získáváme úplný obraz o vašem tématu. Vaše téma je zde veřejné. Na tomto setkání sloužíme jeden druhému.

Konstelace ve skupině  je vhodná právě tehdy když:
 • chcete vidět a zažít živé pole vašich vztahů s pocity a pohledy vybraných zástupců
 • když se chcete podívat na svou součastnou životní situaci a najít řešení
 • potkat se s podobně naladěnými lidmi a hlouběji pochopit život
 • zažít uzdravující skupinové procesy a získat nové přístupy
 • inspirovat se životními zkušenostmi druhých
 • osobně zažít fenomén konstelací na živo

Individuální konstelace

Pokud by jste chtěli řešit téma v soukromí neváhejte mi zavolat a domluvíme se na individuální konstelaci. Zde používáme k zastoupení figurky a různé jiné předměty.

Individuální konstelace je vhodná právě tehdy když:
 • vaše téma je diskrétní a nechcete jej zveřejňovat a řešit skupinově
 • nechcete  nebo se nemůžete účastnit skupinové práce
 • chcete mít svůj i můj čas pouze pro sebe
 • pro páry v krizi, jež chtějí pochopit svůj problém
 • z jakýchkoliv jiných důvodů, které nikdo nemůže znát

Takové setkání je pak velice individuální, probíhá dle momentální nálady a vašich potřeb.

Setkání se mohou i opakovat. Doba trvání se pohybuje cca od 1 – 3 hod.

l

Přihlášovací formulář pro konstelační setkání

Vyplnit přihlášku - konstelační setkání

Tato přihláška slouží k registraci zájemců pro nejbližší setkání. Budu Vám zpětně nabízet  termíny konstelačních setkání.

Podmínky a pravidla konstelačního setkání:

Vstupné na konstelační setkání  je 400,-Kč půl den /  700,-Kč celý den.

Postavení konstelace  je  800,- Kč.

Cena předplacené konstelace   je  1500,- Kč.

Během celodenního semináře postavíme  obvykle  šest konstelací. V naléhavém případě je možno si konstelaci předplatit. Maximální  počet předplacených konstelací jsou tři. Všechny další konstelace budou vytaženy losem.

Na zadaný email( případně tel.číslo) Vám zašlu potvrzení a případně bližší informace týkající se konání semináře, kurzu či výhradně mnou připravované akce z oblasti osobního rozvoje na kterou se právě přihlašujete. Případně jej použiji pro uskutečnění nezbytné korespondence při odpovědích a požadavcích kladených Vaší osobou. Vaše osobní údaje budu zpracovávat dle Zásad ochrany osobních údajů uveřejněných na těchto webových stránkách. 

Odesláním formuláře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů
Pokud máte zájem dostávat další sdělení o aktivitách a novinkách mnou (Jan Rychlík) připravovaných akcích můžete si je zaškrtnout v dolním políčku.

l

Přihlášovací formulář pro individuální konstelace (konzultaci)

Vyplnit přihlášku - individuální konstelace

Po přihlášení se Vám ozvu a domluvíme konkrétní podmínky setkání. Cena za hodinu společného setkání je 1500,-Kč.  Obvykle stačí 1 hod intenzivní práce. Málokdy překročíme 1,5 hod.

 Na zadaný email( případně tel.číslo) Vám zašlu potvrzení a případně bližší informace týkající se konání semináře, kurzu či výhradně mnou připravované akce z oblasti osobního rozvoje na kterou se právě přihlašujete. Případně jej použiji pro uskutečnění nezbytné korespondence při odpovědích a požadavcích kladených Vaší osobou. Vaše osobní údaje budu zpracovávat dle Zásad ochrany osobních údajů uveřejněných na těchto webových stránkách. 

 

Odesláním formuláře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů
Pokud máte zájem dostávat další sdělení o aktivitách a novinkách mnou (Jan Rychlík) připravovaných akcích můžete si je zaškrtnout v dolním políčku.

Konstelační směry, které jsem rozvinul :

Metoda AKTIVNÍ KONSTELACE©.

Je konstelační, sebereflexní technika, která vám dává schopnost pracovat na základě sebereflexe, afirmací a příkazů  na svém uzdravení.  Název ,,aktivní“ zvýrazňuje aktivní spoluúčast na konstelaci vámi samotnými.  Postupným používáním , této sebereflexní techniky se uvedete do hlubokého vnímání vnitřního světa a k postupným krokům sebeuzdravení ve smyslu dosažení vyššího trvalého stavu vědomí.   Tuto metodu jsem  vyvinul a používám na seminářích ŠKOLY OSOBNÍ TRANSFORMACE .

KONSTELACE PORODU ©

“ Jaký je porod, takový je život.“  Indické přísloví

Tato konstelace vám nechá prožít a uvidět čtyři fáze vašeho porodu.  Provede vaším porodem. Když jsem tuto konstelaci intuitivně poprvé postavil. Zatajil se nám všem dech. Jako bychom se dotýkali mysteria našeho života. Účastník  poprvé uviděl, pochopil a prožil ve zrychlené formě vzorec  svého celoživotního chování. Pochopil, proč tolik váhá, proč je nerozhodný a proč se zase v jiné fázi stejné akce chová jako bezmyšlenkovitá střela. Od té doby se začal měnit a staré vzorce opustil.

Porod je jako raznice, skrze kterou se realizuje náš život tady na zemi. Vše kosmické, neuchopitelné zůstává za hranicí tohoto okamžiku a pak nastává už  ŽIVOT  ZDE  NA ZEMI.

ENERGETICKÁ KONSTELACE – PŘENOSY©

Velice speciálním přenosem energie do konstelační kompozice  je mi  umožněno přenášet  intenzivní toky vysoké energie libovolného charakteru. Používám tyto konstelace k intenzivnímu vnitřnímu posunu, léčivým procesům, iniciaci, vhledům pro porozumění atd.. Tuto metodu jsem vyvinul  a zatím používám na seminářích ŠKOLY OSOBNÍ TRANSFORMACE.

KONSTELACE POZNEJ  SVÉHO BOHA ©

Tento druh konstelace dává možnost  vidět a pocítit, jak se zhmotňuje motlitba, přání, pozitivní myšlenky, představy, vizualizace, jaká inteligence s vámi chaneluje, odkud jsou síly, s kterými spolupracujete, a zda to pro vás je prospěšné či nikoliv. Jednoduše je to konstelace, která ozřejmuje prostor a síly nebe a jejich dopad do našeho života. Vhodná pro všechny spirituálně hledající. Neboť vyjevuje strukturu a charakter jemnohmotných sil.

Také přímo zobrazuje a ozřejmuje jaké překážky brání,  aby se naše přání uskutečnila v našem  životě.  Většinou si tyto překážky tvoříme sami a tak  je zde máme možnost uvidět a rozpustit.

Ale v první řadě nám dává konstelace PSB možnost poznat  podstatu toho největšího,  nejvyššího a nejpodstatnějšího pro náš život a to je zdroj nekonečné lásky  –  to, co nazýváme  tradičně Bůh.

Doporučení a reakce

Milý Jane,

moc děkuju za včerejší  konstelaci a povzbuzení na setkání a.. můj dosud zdrcující odpor k práci je téměř pryč 🙂 Pomohl jsi mi překonat odpor k odstranění odporu a to mi dodalo sílu začít přijímat a nahlížet, co je zatím. Vidím všechny ty malé Helenky, které dupou nožkou a chtějí, aby bylo vše podle nich, nebo jsou nešťastné, když je někdo nemá rád, případně ustrašené, když jim někdo nadává… všechny jsou moje 🙂 Díky, díky, díky, je to velká úleva :-)))

Přeju krásné dny a těším se příště

Veronika

Nazdar Jane,

musím ti napsat, jsem toho plný. Když jsem přišel se svou ženou na tvoje konstelace, tak jsem si říkal co je to za hru. Nechtěl jsem uvěřit, že se ti lidé předem nějak nepřipravili, jak si to ty dialogy a pocity můžou tak rychle vymýšlet. A říkal jsem si trochu pohrdavě. Lepší než Shakespeare. Pak jsi mě vybrala ta blonďatá dlouhovláska do konstelace za otce. A to jsi už viděl. Jakmile mě tam postavila, cítil jsem obrovskou tíhu a moje nohy to neunesly a já jsem padl a neuměl vstát. V hlavě mi jelo, co blázníš, musíš vstát, přece se tu nebudeš před těmi lidmi válet.. ale nešlo to. A pak jsi něco prováděl s těmi předky. To klanění mě děsilo. Ale nakonec jsem to taky udělal. A ta nepředstavitelná úleva, která nastala, to je něco co jsem nemohl jen tak přejít. To spojení s předky, které nastalo. Tak to byla teda síla. Musím tedy říci, že i když to nebyla moje konstelace, vzal jsem si z ní hodně to co jsi mi ukázal , jsem okamžitě praktikoval na svůj život a svého otce a jeho – moje předky. Dnes mám skvělou náladu a nějakou novou klidnou sílu a  firma asi i díky tomu šlape jako hodinky.. A doufám, že to tak zůstane. Těším se na další setkání s konstelacemi i s tebou.

Díky Milan

Ján dokonale ovládá tento dômyselne prepracovaný systém stavania konštelácií. Jeho prenikavý vhlaď Vás bezpečně odvedie do hlbín Vašej duše a nechá Vás si uvedomiť Vaše zbytočné vnútorné obmedzenia. Problém prelieči, a „nových“ Vás pošle domov a veci sa začnú diať.  Ďakujem a prejem veľa úspechov!
Naďa

Ahoj,

chci ti poděkovat za sobotní konstelaci. Když jsem se ráno probudila, měla jsem skutečný strach a bolela mi hlava, Už jsem si myslela, že ti pošlu sms, že se mi změnil program  a nebo si vymyslím něco jiného. Ale pak jsem si vzpomněla na to co jsi říkal o stavech před konstelacemi, o strachu,  jež je doprovází a nechuť se konstelace účastnit. A tak jsem si uvědomila, že se to právě děje a rozhodla se jít a zažít to, ať se děje, co se děje. A pak jsi mi postavil konstelaci na vztah s moji matkou,  s kterou jsem více jak pět let už nemluvila po naší poslední hádce.  A musím říci, že se mi moc ulevilo. Okamžitě jsem cítila příval energie a pocit tepla u srdce se stále prohlubuje. Je mi i dnes týden po konstelaci krásně. A navíc  jsem našla odvahu a zavolala mámě. Setkali jsme se a bylo to krásné. V sobotu se jdu k ní učit péct koláč. Jane moc děkuji, jsem ti moc vděčná. A těším se zase na další setkání. Mám toho hodně co chci ještě v sobě uzdravit. Díky

Gabriela

Milý Jene,

chtěla bych ti poděkovat za tvoji práci. Opět jsi  z mé  “ pohody“  vytáhl na svět můj , tentokrát opravdu zásadní, problém a já ho mohla spatřit a začít ho i chápat.

Na poslední konstelaci  mi bylo ukázáno jak žiji. Pro mě to bylo uspořádané, ale cyklicky uzavřené bytí. Byla to stagnace, ale já jsem žila  v přeludu    rozvoje,  pracovitosti, zarovnání, pochopení, služby… Až jsem z toho snažení a snažení zcela ztuhla…

Udělala jsem si  nyní  delší pauzu i v práci, přehodnocuji a odkládám věci, které byly pro mě dříve důležité, ale opravdu svazující.  Rozhodla jsem se  pozastavit i moje další aktivity, dokud nepocítím, že můj pohár přetéká radostí . Těším se na jiný život,  uvolněnější, moje situace a věk mi dovolují žít svobodněji. Zpívám si, vnímám barvy, vůně  života.

Doufám, že  energie mých myšlenek a  vroucího vděku   tě nachází  v místě, kde právě setrváváš.  Kdyby se snad stalo, že někdy zapochybuješ o významu své práce, tak si přečti tyto řádky, vkládám do nich celé své srdce.

Děkuji

Dana

Z  úprimného  srdca odporúčam. Dejú sa zázraky v konšteláciách pod Janovim dozorom. Milosť a oslobodenie prúdi plným priehrštím. Vďaka  Jane.
Andy

Milý Jane,

tisíckrát Ti děkuji za obě víkendové konstelace.  Cítím ohromnou změnu k lepšímu, vztek ze mně jakoby úplně  odešel a peníze co mám v kapse se na mně usmívají:)těším se,

Honza

Drazí kamarádi,

nedělní konstelace u nás pokračovala až do pondělního večera. Za pomoci Jana jsme dokázali rozpustit bloky, které nám bránily, abychom se k sobě přiblížili a aby opět začala proudit Láska. Velmi vám děkuji za lásku, důvěru a pochopení!

PS: Musím říct, že cítím velkou úctu k životu a skrytým věcem, které k nám přicházejí a ovlivňují nás. A děkuji za to, že jsem mohl poznat největší a nejmocnější sílu vesmíru – Lásku…

Díky

Alex

Pin It on Pinterest

Share This