LAKŠMÍ  KUBERA yagya  v  den AKŠAJA THRITIYA  (ohňový rituál – yagnya bohatství, prosperity a  finanční pohody ) 

Zde je  příprava ze den 1.5.2022

Příprava z loňského roku.

Mantra pro rituál  je : Om Yakshaya namaha  om Kuberaya Namaha (108)  ( Óm jakšája namahá óm Kuberája namahá )

Tato mocná yagya je věnována bohyni Lakshmi a Lordovi Kuberovi, kteří jsou považováni za ztělesnění bohatství, prosperity a úspěchu. Vyvoláním těchto dvou kosmických, božských energii prostřednictvím posvátné aygya, vám může poskytnout útěchu a luxus a zároveň vám dá důvěru k získání materiálního růstu a prosperity. Obrovská duchovní energie vytvořená z této yagya  uvolní obrovskou sílu, která bude pohánět váš život k existenci bez chudoby a útrap. Dosáhnete  finančního úspěchu spolu s obecným pocitem spokojenosti a pohody a tak si můžete užívat bezproblémového života.

Výjimečností tohoto ohnivého rituálu je skutečnost, že ctí archetypy, energie odpovědné za bohatství – bohyně bohatství Lakshmi a  ,,bankéře“ nebes lorda Kubery, což výsledky mnohonásobně zesilují. Kombinované síly těchto dvou mocných archetypů mohou odstranit všechny překážky, které brání vaší cestě k hmotnému majetku. Pokud si dokážete vytvořit pocit naplnění vůči bohyni Lakshmi a lordu Kuberovi, můžete být svědky pozoruhodného obratu ve vašem hmotném  bohatství. Zesílíte své zdroje příjmů, dosáhnete finanční stability a překonáte překážky, které brání hromadění bohatství.

Výhody Lakshmi Kubera yagya

Bohatství je chápáno jako soubor úspěchu v 8 oblastech života. Tedy je osm druhů bohatství  prosperita, plodnost, štěstí, dobré zdraví, znalosti, síla, potomci a moc. Mít naplněno těchto 8 oblastí života úspěchem  není jen zcela přirozené, ale každý z nás to nevědomě žádá. I když vše často promítáme do peněz, tedy vše spojujeme s hojností peněz. Jsou peníze pouze měřítkem naší vnitřní prosperity a otevřenosti vstoupit do života a hlubokých vztahů.

Podle písem a zkušeností může vyvolání bohyně bohatství a nebeského bankéře  skrze posvátný rituál ohně udělit následující požehnání:

  1.  Osvobozuje vás od dluhů.
  2. Zesiluje zdroje příjmů.
  3. Dává uvolňující zážitek z přílivu finančních prostředků.
  4. Dává schopnost hromadit bohatství.
  5. Zvyšujte zisky plynoucí z podnikání.
  6. Odstraňuje překážky směřující k získání materiálního a peněžního růstu.

 

Co je Akshaya Trithiya? Především je to den v kterém se dělo a děje mnoho významných událostí.  V sanskrtu slovo „Akshaya“ označuje nezničitelné, věčné a nekonečné. Slovo Tritya znamená tři. Tedy významově označuje „ příznivý čas “  aneb  „třetí den nekonečné prosperity“. Tento den se slaví, protože podporuje svým přílivem energie obrovskou prosperitu a bohatství, které mají být uděleny všem, kteří se  v tento den s vděčností pozorně koncentrují na svoji vizi, cíl svého snažení. Ať už se  jedná o duchovní či hmotné statky.Akshaya Trithiya je jedním z nejdůležitějších svátků hindské astrologie, kde slunce a měsíc jsou stejně jasné. Mj. v tento den se narodil Parasuramy,  který představuje šestou inkarnace Višnua. Další legenda říká, že řeka Ganga sestoupila na Zemi  skrze boha Šivu . Podle Šivy Purany učinil Šiva  lorda Kuberu  vládcem bohatství a bankéřem nebes. Tento den Akshaya Tritiya je v mnoha ohledech požehnaný pro nové aktivity v nákupu ( např.aktiv, zlata, investice do nemovitostí) či nové projekty v oblasti  manželství, podnikání, duchovního snažení atd. .

Co uvádí Wikipedia 

Lakshmi  je jedním z hlavních bohyní v hinduismu . Je bohyní bohatství, štěstí, lásky, krásy, radosti a prosperity . Je spojována s Mayou („Iluze“). Spolu sParvati a Saraswati tvoří trojici hinduistických bohyň.Lakshmi je uctíván jako princip aspektu Matky bohyně . Lakšmí je manželkou i božskou energií ( šakti ) hinduistického boha Višnua  – nejvyšší bytosti vaišnavismu . Pomáhá Višnuovi vytvářet, chránit a transformovat vesmír. Kdykoli Vishnu sestoupil na Zemi jako avatar, Lakshmi ho doprovázel jako choť, například jako Sita a Radha nebo Rukmini jako choť Vishnuových avatarů Rama Krišna .  Osm významných projevů Lakshmi, Ashtalakshmi symbolizují osm zdrojů bohatství. Lakshmi je v indickém umění líčena jako elegantně oblečená zlatavě zbarvená prosperující žena, jejíž nositelem je sova, což znamená důležitost ekonomické aktivity pro udržení života, se schopností pohybu, práce a převládání v matoucí temnotě.  Obvykle stojí nebo sedí na lotosovém podstavci , zatímco drží v ruce lotos, symbolizující štěstí, sebepoznání a duchovní osvobození. Její ikonografie ji ukazuje se čtyřma rukama, které představují čtyři aspekty lidského života důležité pro hinduistickou kulturu: dharma , kāma , artha a moksha . Archeologické objevy a starověké mince naznačují uznání a úctu k Lakshmi existující v 1. tisíciletí př.n.l..

Kubera je bůh-král  bohatství.   Je považován za vladaře severu ( Dik-pala ) a ochránce světa ( Lokapala ). Jeho mnoho přívlastků ho chválí jako vládce mnoha polobožských druhů a vlastníka pokladů světa. Kubera je často zobrazován s baculatým tělem, zdobeným drahokamy a nesoucí hrnec s penězi a kyj.

Pin It on Pinterest

Share This