Ohňový rituál  za úspěch, bohatství, vítězství, prosperitu a ochranu před nehodami, nemocemi a hlavně proti veškerému zlu, prokletí, protivenství, nehodám,  proti vnitřnímu pomýlení v hledání a následování tzv. myšlenkových přesvědčení  a jiným negativním energiím.

To co přináší energie Lorda Narashimy je příběh o falešné víře. Věříme v různé myšlenky, ale nevíme co nám v budoucnosti tyto myšlenky a jejich projevení v našem životě přinese. Věříme, že to dobré. Ale ve skutečnosti to nevíme. Nevíme zda ten konkrétní názor je v souladu s Pravdou  neboli božským řádem – s proudem prosperujícího života – dharmou. A popravdě většina lidí se tím již dnes ani nezabývá. Kritériem se stal osobní  zisk. Více naleznete o tomto tématu níže  v audiu Příprava.

On line příprava ze dne 12. 5. 2022

Příprava z 21.5.2021

Mantra pro rituál  je : Om sreem Lakshmi Narasimhaya namahá. (108x)  ( Óm srí Lakšmí Narašimhája namahá )

Lord Narašimha   je 4. inkarnace (avatár)  Višnua a je nejsilnějším avatarem podle starověkých védských textů a písem.  Višnu sestoupil a vzal na sebe podobu napůl člověka a napůl lva  ke zničení démonského krále Hiranyakashyapu, který byl odhodlán zabránit komukoli v uctívání jakýchkoli bohů, včetně lorda Višnu. Tedy jinými slovy, sestoupil, aby zničil zlo a ukončil náboženské pronásledování a pohromu na Zemi a tak obnovil Dharmu neboli ŘÁD.

Hiranyakashypu získal zvláštní síly, které si vyprosil u Brahmy, díky kterým nemohl být zabit během dne ani v noci, uvnitř ani vně, jakoukoliv zbraní, ani člověkem nebo zvířetem.  Hiranyakashypu, je vyjádřením energie( osobnosti v nás) která  vytváří chaos, pronásleduje všechnu víru v nás –  věřící. Král démonů Hiranyakashyap dostal požehnání od lorda Brahmy, díky kterému se stal doslova nesmrtelným, a poté prohlásil, že místo bohů by měl být uctíván pouze on. Poté se všichni začali modlit ke králi démonů Hiranyakashyapovi.

Všichni lidé žijící v jeho království se řídili jeho rozkazem, ale jeho vlastní syn Prahlad to odmítl přijmout, protože byl horlivým oddaným Pána Višnua.  Odmítl uctívat Hiranyakashyapu svého vlastního otce, který se rozzuřil do té míry, že se nakonec pokusil zabít svého vlastního syna. Ale všechno jeho úsilí vyšlo nazmar, protože Prahlad byl vždy zachráněn  Višnuem. Poté, co všechny pokusy přesvědčit a zabít  vlastního syna Prahlada selhaly, král démonů Hiranyakashyap  zavolal Prahlada do své soudní síně. Prahlad však odmítl věnovat pozornost jakékoli z jeho úvah a důkazů, a to Hiranyakashyapu rozzlobilo do té míry, že vytasil meč a chtěl zabit Prahlada vlastními rukama. Rozzuřený  se zeptal Prahlada, jestli je pravda, že  Višnu, který byl podle Prahlada všudypřítomný, je přítomen také ve všech pilířích soudní síně?  A  poté udeřil mečem do pilíře.

V okamžiku, kdy meč udeřil do pilíře, vyšel lord Narašimha ze sloupu. Chytil démonského krále Hiranyakashyapa položil si ho do klína a drápy rukou  jej zabil.  A to díky požehnání Lorda Brahmy, jímž byl poctěn, stejně jako král démonů.

Lord Narašimha je z poloviny člověk a z poloviny lev, kde spodní tělo je lidské, zatímco tvář a drápy jsou tváří divokého lva. Lord Narašimha je popsán v různých podobách s ohledem na různé polohy a zbraně, které drží v ruce. Poté se lord Narašimha stal synonymy divoké podoby dobroty pro zničení jakéhokoli druhu zla. Lord Narašimha má tedy žehnat svým ctitelům na ochranu před všemi druhy zla a negativní síly, utrpení a neštěstí, nepřátel a dalších podobných škodlivých sil.  Narašimha je znám především jako „velký ochránce“, který konkrétně brání a chrání své oddané před zlem.  Z těchto podob je Lakšmi-Narašimha podobou, ve které Bohyně Lakšmi sedí na klíně a Pán je klidnější než ostatní podoby.

Podle písem a zkušeností  vyvolání lorda Narašimhy přináší

  1. Odstranění  problémů a požehná  život neuvěřitelně bohatým způsobem.
    2. Odstraňuje  strach, a veškeré negativní síly působící jak zevnitř člověka, tak i z vnějšího prostoru.
    3. Dosažení schopností, znalostí a profesního růstu a ničení nepřátel.
    4. Přináší  klid mysli a náboženské povznesení, ukončení ideových a náboženských útoků a boje.
    5. Lord Narasimha zalévá vzývajícího svou milostí, aby odstranil všechny potíže a udělil vítězství.

Pin It on Pinterest

Share This