LAKŠMÍ  KUBERA hóma  v  den AKŠAJA THRITIYA  (ohňový rituál – yagya pro finanční pohodu ) 

Mantra pro rituál  je : Om Shreem Kuberaya Namah (108)  ( Óm šrím Kuberája namahá )

Tato mocná yagya, homy je věnována bohyni Lakshmi a Lordovi Kuberovi, kteří jsou považováni za ztělesnění bohatství, prosperity a úspěchu. Vyvoláním těchto dvou kosmických, božských energii prostřednictvím posvátné aygya, vám může poskytnout útěchu a luxus a zároveň vám dá důvěru k získání materiálního růstu a prosperity. Obrovská duchovní energie vytvořená z této yagya  uvolní obrovskou sílu, která bude pohánět váš život k existenci bez chudoby a útrap. Dosáhnete  finančního úspěchu spolu s obecným pocitem spokojenosti a pohody a tak si můžete užívat bezproblémového života.

Výjimečností tohoto ohnivého rituálu je skutečnost, že ctí archetypy, energie odpovědné za bohatství – bohyně bohatství Lakshmi a bankéře nebes lorda Kubery, což výsledky mnohonásobně zesilují. Kombinované síly těchto dvou mocných archetypů mohou odstranit všechny překážky, které brání vaší cestě k hmotnému majetku. Pokud si dokážete vytvořit pocit naplnění vůči bohyni Lakshmi a lordu Kuberovi, můžete být svědky pozoruhodného obratu ve vašem hmotném  bohatstvích. Zesílíte své zdroje příjmů, dosáhnete finanční stability a překonáte překážky, které brání hromadění bohatství.

Výhody Lakshmi Kubera yagya ( homa )

Podle písem a zkušeností může vyvolání bohyně bohatství a nebeského bankéře  skrze posvátný rituál ohně udělit následující požehnání:

  1.  Osvobozuje vás od dluhů
  2. Zesiluje zdroje příjmů
  3. Dává uvolňující zážitek z přílivu finančních prostředků
  4. Dává schopnost hromadit bohatství
  5. Zvyšujte zisky plynoucí z podnikání
  6. Odstraňuje překážky směřující k získání materiálního a peněžního růstu

Co je Akshaya Tritiya? 

Především je to den v kterém se dělo a děje mnoho významných událostí.  V sanskrtu slovo „Akshaya“ označuje nezničitelné, věčné a nekonečné. Slovo Tritya znamená tři. Tedy významově označuje „ příznivý čas “  aneb  „třetí den nekonečné prosperity“. Tento den se slaví, protože podporuje svým přílivem energie obrovskou prosperitu a bohatství, které mají být uděleny všem, kteří se  v tento den s vděčností pozorně koncentrují na svoji vizi, cíl svého snažení. Ať už se  jedná o duchovní či hmotné statky.

Akshaya Tritiya je jedním z nejdůležitějších svátků hindské astrologie, kde slunce a měsíc jsou stejně jasné. Mj. v tento den se narodil Parasuramy  který představuje šestou inkarnace Višnua. Další legenda říká, že řeka Ganga sestoupila na Zemi  skrze boha Šivu . Podle Šivy Purany učinil Šiva  lorda Kuberu  vládcem bohatství a bankéřem nebes. Tento den Akshaya Tritiya je v mnoha ohledech požehnaný pro nové aktivity v nákupu ( např.aktiv, zlata, investice do nemovitostí) či nové projekty v oblasti  manželství, podnikání, duchovního snažení atd. .

Pin It on Pinterest

Share This