Lakšmí  Narašimha hóma  v  den uplňku.

Homa za úspěch, bohatství, vítězství, prosperitu a ochranu před nehodami, nemocemi a hlavně proti veškerému zlu, prokletí, protivenství, nehodám a jiným negativním energiím.

Mantra pro rituál  je : Om Lakshmi Narasimhaya namahá. (108x)  ( Óm  Lakšmí Narašimhája namahá )

Lord Narašimha je jedním z nejmocnějších avatarů  Višnua. Višnu se projevil v divoké formě avatára na vrcholu hory Himvat (Harivamsa),  aby zničil démonského krále Hiranyakashipu. Tedy jinými slovy aby zničil zlo a ukončil náboženské pronásledování a pohromu na Zemi obnovení Dharmy neboli ŘÁDU.  Hiranyakashipu získává zvláštní síly, díky kterým nemohl být zabit během dne ani v noci, uvnitř ani vně, jakoukoli zbraní a člověkem nebo zvířetem.  Hiranyakashipu, obdařený  vytváří chaos, pronásleduje všechny věřící  Višnu chápe démonovu sílu,  a tak se  kreativně přizpůsobí a v podobě avatára, který není ani člověkem, ani zvířetem, a zabije démona na křižovatce dne a noci, uvnitř i vně.  Narasimha je znám především jako „velký ochránce“, který konkrétně brání a chrání své oddané před zlem. Lord Narašimha je z poloviny člověk a z poloviny lev, kde spodní tělo je lidské, zatímco tvář a drápy jsou tváří divokého lva. Lord Narašimha je popsán v různých podobách s ohledem na různé polohy a zbraně, které drží v ruce. Z těchto podob je Lakšmi-Narašimha podobou, ve které Bohyně Lakshmi sedí na klíně a Pán je klidnější než ostatní podoby.

Podle písem a zkušeností  vyvolání lorda Narashimhy přináší

1. Odstranění  problémů a požehná  život neuvěřitelně bohatým způsobem.
2. Odstraňuje  strach, a veškeré negativní síly působící jak zevnitř člověka, tak i z vnějšího prostoru.
3. Dosažení schopností, znalostí a profesního růstu a ničení nepřátel.
4. Přináší  klid mysli a náboženské povznesení, ukončení ideových a náboženských útoků a boje.
5. Lord Narasimha zalévá vzývajícího svou milostí, aby odstranil všechny potíže a udělil vítězství.

 

Pin It on Pinterest

Share This