Příprava ze dne 13.10. v 20.00 hod na zoom.us.

MANTRA : Zpívej 108 x  ÓM DHOOM DURGAJÁ NAMAHÁ ( zapsáno foneticky )

Přináším Vám speciální nabídku, kterou zprostředkovávám pro každého, kdo má zájem a víru v tisícileté védské ohňové rituály. Vy, jež jste je již zažily, znáte očistnou a žehnající sílu ,, nebes „, jež rituál zvaný yagya ( homa ) přináší do života člověka.  Tato  ceremonie,  která bude vykonávaná  starobylou brahmánskou rodinou v Indii vám může velice silně pomoci ve Vašem životě v níže uvedených oblastech.

Sharad Navaratri,  se obvykle koná každý rok koncem září nebo začátkem října. Data festivalu se stanoví podle hindského lunárního kalendáře. Je to obvykle festival na devět nocí, který končí vítězstvím dobra nad zlem, desátého dne. Desátý den festivalu je znám jako Dussehra. Je široce věnován oslavě porážky démonického krále Ravana lordem Ramou ve svatém hinduistickém eposu Ramayana. 

Navaratri označuje příznivý čas, kdy  Země pulzuje v souladu s energií  „Šakthi“ – silou ženského aspektu vědomí. Navaratri je hlavní festival pro usmíření této energie Šakthi. Na počest Nejvyšší Božské Matky a její moci stvoření, zachování a ničení, je uctívaná v těchto dnech jako bohyně Durga, Lakshmi a Saraswathi,  což jsou tři  hlavní bohyně této tradice  jejích devíti mocných podobách.  Jedním z nejdůležitějších uctívacích rituálů je yagya (homa). Prováděním yagya v těchto dnech přináší, kromě níže popsaných přínosů, pozitivní energii, rozpouští negativní karmu a celkově uklidňuje lidskou mysl a vzruchy v ní a následně v celém životě.

Navaratri je tedy 9tidenní festival věnovaný nejvyšší bohyni Durga. Znamená vítězství dobra nad zlem. Těchto devět dní je považováno za posvátné. Každý den Navaratri je zasvěcen jedné z  inkarnací Durgy. Matka Durga je známá jako univerzální ochránkyně a chrání před zlými duchy a démony.  Lidé si v tento čas přejí , dobrý život, soucit, moudrost a prosperitu , zdravou mysl a tělo a modlí se za duchovní, emocionální a fyzickou pohodu.   Desátý den se slaví jako Dussehra,  což znamená vítězství Pána Rámy nad králem Ravanou.

Devítidenní oslava  je  rozdělena do tří intervalů po třech dnech, které vyzdvihují různé aspekty božské matky. První tři dny jsou věnovány Nejvyššímu zdroji energie bohyni Durga. V tyto dny léčí bohyně všechny naše nemoci, zlo a vady. Další část tří dny jsou věnovány bohyni  bohatství bohyní Laxmi, která je žehná člověku nekonečné bohatství v mnoha oblastech. A poslední tři dny jsou zasvěceny vzývání a oslavě bohyně moudrosti – Sarasvatí. Bohyně Sarasvatí přináší celkový životní úspěch a zprostředkovává  duchovní osvícení.   Svátek tedy symbolizuje vítězství dobra nad zlem, ačkoli je to také částečně svátek oslavující bohyni jako mateřskou sílu, která stojí za veškerým životem a stvořením

Vzhledem k tomu, že máme za sebou řadu yagya vybírám z tohoto období pouze jedinou vrcholnou yagya celého období a to
15.10. 2021  v 00.30 hod proběhne   Maha Durga Yagya ( ohňový rituál)

je to velmi silná a komplexní  ceremonie .  Přináší  obrovskou pozitivní energii. A odstraňuje démonickou a negativní energii způsobenou kletbami, pomluvami, magií atd. ze života člověka.

Provádí  se pro získání  božské ochrany, pro získání sebevědomí a síly, Pro ochranu a nápravu před nemocemi.  Tato Yagya má schopnost plnit touhy  a pomáhat způsobem, který vám umožňuje vynikat ve vašich činnostech. Maha Durga Yagya je ničitelem tragédií, nevědomosti a dalších nepříznivých účinků života. Pomáhá dosáhnout míru a duchovního úspěchu v životě. Tato Yagya je velmi prospěšná pro odstranění bezprostředního nebezpečí, soudních případů a politického stíhání. Má schopnost vyměnit všechny škodlivé energie za optimistické a oživit životní prostředí s velkou vášní a vzrušením. Veškerá negativita se promění v pozitivní vibrace.  Síla Maha Durga Yagya minimalizuje překážky na cestě k vašemu úspěchu. Díky tomu je pro vás snadné provádět tyto činnosti úspěšně.  Je prováděna na počest bohyně Durgy, aby oslavila vítězství dobra nad zlem a dobytí nepřekonatelného.

Mytologický příběh za Navratri je o démonovi Mahishasurovi a o tom, jak dosáhl svého konce skrze bohyni Durgy.  Tedy démon jménem Mahishasura byl velkým ctitelem Pána Šivy.  Na Lorda Šivu zapůsobila démonovu oddanost a požehnal mu,  že  nemůže být zabít žádným mužem ani bohem. Toto požehnání se Mahishasurovi stouplo do hlavy, takže začal být arogantní a hrdý. Začal terorizovat lidi, útočil na jejich domovy a všem dělal problémy. Poté, co zničil Zemi, začal útočit  na Nebe a vyděsil bohy. V bitvách mezi bohy s a démony (asuras) byli bohové v čele s Indrou poraženi Mahishasurou.  Poté  se shromáždili  v horách, kde se jejich božské energie spojily a vytvořily  bohyni Durgu. Novorozená Durga vedla bitvu proti Mahishasurovi, jela na lvu, a zabila ho.  Mahishasura je popisován jako zlá bytost, která může změnit svou vnější podobu, ale nikdy ne své démonické cíle. Představuje síly nevědomosti a chaosu skryté vnějšímu. Toto představuje vítězství dobra nad zlem.

Mahishasura je sanskrtské slovo složené z Mahisha, což znamená „buvol“ a asura, což znamená „démon“, což znamená „buvolí démon“. 

Navaratri – podrobné informace

Během Navaratri je bohyně Durga (bohyně matky, která je aspektem bohyně Parvati) uctívána v každé ze svých devíti podob. Každý den je s ní spojen jiný rituál.  Každý den získává novou osobnost, povahu, vzhled a povinnost. Rituály yagya se dodržují devět dní v kuse, přičemž každý den znamená důležitost jednoho avatara nebo vtělení bohyně Durgy. Devět inkarnací Matky Durgy je následující.

1. den: Pratipada  U příležitosti začátku Navaratri se provádí rituál zvaný Ghatasthapana, který vyvolává energii bohyně. Na Pratipadě je bohyně uctívána jako Shailputri, inkarnace bohyně Parvati, což znamená „dcera hory“. Představuje přírodu a radost. Barva, která se dnes nosí, je šedá.

2. den: Dwitiya  Tehdy je bohyně uctívána jako Brahmacharini, nesezdaná podoba bohyně Parvati. Když se zavázala k velkému pokání, aby přiměla lorda Šivu, aby si ji vzal, je spojována se zbožnou přísností. Barva, která se dnes nosí, je oranžová.

3. den: Tritiya je okamžikem, kdy je bohyně uctívána jako Chandraghanta, vdaná z bohyně Parvati. Její jméno je odvozeno od půlměsíce na čele, který vypadá jako zvon. Je líčena na koni na tygřici a je spojována s odvahou a odvahou bojovat se zlem. Barva, která se dnes nosí, je bílá.

4.den : Chaturthi  je okamžik, kdy je bohyně uctívána jako Kushmanda, která žila uvnitř slunce a věří se, že stvořila vesmír a dodávala mu světlo a energii. Představuje formu Durgy, která je zdrojem všeho. Barva, která se dnes nosí, je červená.

5. den: Panchami je, když je bohyně uctívána jako Skandamata, matka Kartikeya (také známá jako Skanda), syna lorda Šivy a bratra lorda Ganeshy. Představuje nezištnou lásku a čistotu. Barva, která se dnes nosí, je královská modrá.

6. den: Shasthi  Saraswati Avahan, kdy je vyvolána bohyně Saraswati, připadá na tento den. V tento den je uctívána také bohyně Katyayani, do které se proměnila bohyně Parvarti, aby bojovala a zničila bizoního démona Mahishasuru. Představuje válečníkovou formu bohyně. Barva, která se dnes nosí, je žlutá.

7. den: Saptami  je uctívání bohyně jako Kalaratri, temná noc. Zdálo se, že zničila některé obzvláště zlé démony v boji proti Mahišasuře. Je to nejtvrdší forma bohyně a představuje ochranu před všemi problémy. V tento den se také bude konat Saraswati Puja. Barva, která se dnes nosí, je zelená.

8. den: Aštamí  je okamžik, kdy je bohyně uctívána jako Mahagauri, mladší verze Shailputri, která měla velmi spravedlivou a dokonalou pleť. Představuje milost, očištění od hříchů a zlepšení společnosti.  Barva, která se dnes nosí, je pávově zelená.

9. den: Navami  je okamžik, kdy je bohyně uctívána jako Siddhidatri, která ztělesňuje všech osm siddhi (nadpřirozené síly). Předpokládá se, že je poskytla lordovi Šivovi, když ji uctíval, a také je věnuje svým oddaným. Barva, která se dnes nosí, je fialová páv. V tento den se uctívají zároveň všechny inkarnace bohyně Durgy a tedy Durga jako taková v celé své celistvosti a síle. Je bohyní všech osmi siddhi a uctívají ji všichni jogíni, sádhakové, Siddhové a Rishis.

Pin It on Pinterest

Share This