Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x ) :  Om Mahadevaya namahá, Om mahakalaya namaha, Om namah Shivaya   ( om mahadevaja namahá, óm mahakálaja namahá, óm namah šivaja) …..a následujte do hluboké meditace

Maha Shiva  Ratri yagya Je to další yagya z cyklu rozpouštění karmy. Opět  je naplánována tak, aby její výsledky byly co nejsilnější a vytvořili v každém z nás tu nejsilnější odezvu a rezonanci. Posvátná písma doporučují provést obřad ohně v tento den.  Čtrnáctý den každého lunárního měsíce nebo den před novým měsícem je známý jako Shivaratri. Ze všech dvanácti Shivaratris, které se vyskytují v kalendářním roce, má březnový Mahashivaratri tu nejsilnější duchovní moc. V tuto noc je severní polokoule planety umístěna takovým způsobem, že v lidské bytosti dochází k přirozenému nárůstu energie. Je to den, kdy příroda tlačí člověka k duchovnímu vrcholu.

Yagay v tento den je považována za jeden z nejsilnějších a nejposvátnějších rituálů, jež přináší vnitřní mír, sílu a pocit sjednocení se s podstatou. Symbolizuje vítězství dobra nad zlem, a to na duchovní i hmotné úrovni. Je to rituál v kterém chrání  o očišťuje  negativní sily, žehná celkovým blahobytem, prosperitou, dobrým  zdravím a moudrostí. Nechává zaniknout negativním myšlenkám a splynout s jednotou – vědomím Šivy. Toto odstraňuje strach, zbavuje nemoci a přináší dlouhověkost.

Tato yagya jednoduše přináší očistění od negativní karmy, negativních  energii a negativních tendencí jak v mysli, tak i v emočním i mentálním světě jedince. Tak vytyčuje cestu přirozeného řádu a jednoty se vším co je. Jinými slovy  přináší respekt, autoritu, čistotu, tvořivou aktivitu aj. které přirozeně projevujeme a okolí je přirozeně odráží. Napravuje vztahy v partnerství, manželství, v přátelských a mezilidských vztazích všech úrovní. Zlepšuje pracovní, obchodní a i jiné vztahy.  Rozšiřuje možnosti a buduje tak prosperující přítomnost a společenství skrze jednotlivce. Odstraňuje překážky. Přináší úspěch ve vašem snažení ve všech oblastech života. Naroste vám  pozitivní energii, odvaha a inteligence.  Naroste stabilita v profesi a ve vztazích. Odstraníte nebo silně oslabíte temnotu či  negativní energie v sobě jako ego, strach, pýchu, chamtivost a iluzi, hrdost a sebestřednost.

Mahashivaratri je velmi významný pro lidi, kteří jsou na duchovní cestě.  V jogínské tradici nepovažujeme Šivu za boha, ale za prvního guru nebo Adi Guru – toho, kdo vytvořil vědu jógy. Slovo „Šiva“ znamená „to, co není“.  To jak se vnímáme a popisujeme je nejhlubší lež před věčností jíž ve skutečnosti jsme. Takže pokud se dokážeme udržet v takovém stavu, že ,,nejste sami sebou“, a tak  dovolíme Šivovi, aby existoval skrze ,,nás“, je možné vnímat a otevřít novou existenci života a dívat se na život naprosto jasně. Staneme se prostorem v kterém vše přebývá a existuje, zaniká i vzniká. V hlubších stavech přesáhne tento stav do transcendence a hluboké blaženosti.  Moderní věda prošla mnoha fázemi a dnes dospěla do bodu, kdy nám dokazují, že vše, co známe jako život, vše, co známe jako hmotu a existenci, vše, co známe jako vesmír a galaxie, je jen jedna energie, která se projevuje miliony způsobů. Tento vědecký fakt je zážitkovou realitou každého jogína. Slovo „jogín“ znamená ten, kdo si uvědomil jednotu existence.

Shivaratri  je nejtemnější den v měsíci. Mahashivratri, téměř vypadá jako oslava temnoty. Každá logická mysl by odolávala temnotě a přirozeně by se rozhodla pro světlo. Ale slovo „Šiva“ doslovně znamená „to, co není“. „To, co je,“ je existence a stvoření. „To, co není“, je Šiva. „To, co není,“ znamená, že když skutečně otevřete oči a rozhlédnete se kolem, a  skutečně hledáte velké věci, uvidíte, že největší přítomností v existenci je obrovská prázdnota. Samozřejmě si všimneme každého zářícího místa a galaxií,  ale obrovská prázdnota  v které se vše nachází a která je drží,  je podstatou v které vše existuje. Tato rozlehlost, tato neomezená prázdnota se označuje jako Šiva. Moderní věda dnes také dokazuje, že vše pochází z ničeho a vrací se k ničemu. Právě v této souvislosti se Šiva, obrovská prázdnota označuje jako velký pán neboli Mahadeva.

Každé náboženství, každá kultura na této planetě vždy mluvila o všudypřítomné a všudypřítomné povaze božství. Podíváme-li se na to, jediná věc, která může být skutečně všeprostupující, jediná věc, která může být všude, je prázdnota. Takže když řekneme Šivu, je to tato obrovská prázdnota existence. Celé stvoření se stalo v klíně této obrovské prázdnoty. Je to kolo prázdnoty, které nazýváme Šiva.

V indické kultuře nebyly všechny starodávné modlitby o záchraně, ochraně sebe sama nebo o tom, jak si v životě dělat lépe. Všechny starodávné modlitby vždy byly „Pane, znič mě, znič to jak si sám sebe představuji, znič mé ego, abych se mohl stát jako ty.“ Takže když řekneme Shivaratri, pak to znamená jednu z největších  příležitostí pro člověka, jak rozpustit  svoji omezenost a zažít neomezenost zdroje stvoření, které je podstatou každé lidské bytosti.  Mahashivratri je příležitost a možnost přivést se k této zkušenosti obrovské prázdnoty v každé lidské bytosti, která je zdrojem všeho stvoření. Na jedné straně je Šiva známý jako ničitel. Na druhé straně je známý jako nejvíce soucitný. Je také známo, že je největším z dárců. Jógová tradice je plná mnoha příběhů o Šivově soucitu. Způsoby vyjádření jeho soucitu byly neuvěřitelné a zároveň úžasné. Mahashivratri je tedy speciální noc i pro zažívání soucitu.

Šiva je jedním z Trojice sil ( hlavních vibračních proudů) tedy představuje archetyp síly, jež ničí nevědomost, nemoci, iluze a jiné negativní vlivy.  Je považován za beztvarého, nadčasového, neomezeného a transcendentního a je oslavován jako patron a dárce jógy, meditace a umění. Třetí oko na jeho čele naznačuje jeho schopnost transformovat svět tím, že ničí existující život a přináší nové formy existence. Podle písem je lord Šiva nejvyšší pravdou vesmíru, který prostupuje všemi bytostmi a poskytuje vnitřní mír a štěstí. Posvátný ohnivý rituál yagya , která přivolává lorda Šivu, může osvobodit všechny vaše přečiny proti vesmírnému životnímu řádu, zničit překážky a poskytnout celkový úspěch, dobré zdraví a štěstí. Provedení této yagya vám může pomoci překonat životní problémy a získat fyzické a duševní síly.

Vše je Šiva – Já. Šiva je nejvyšší mocí, která ničí zlo a překážky na všech úrovních existence, ve všech vědomích , podvědomích i nevědomích všech úrovní evoluce. A přináší konečnou existenci, konečný stav Já. Tedy stav nejvyššího probuzení, osvícení, Jednoty a vznešenosti  které jsou oslavou Existence.   Příznivé vyjádření  ‚Om Namah Šivaya‘; se nazývá Šiva Panchakshari mantra, protože se skládá z pěti aksharů. Pět aspektů ,které vytvořily vesmír. Šiva je symbolem dokonalosti,  jméno odráží jeho čistotu, vzývání , kterým je oslavován pak  vyvolá tyto dokonalé aspekt ve vás. Při bližším pohledu   „Namah“ znamená „není moje“ a „Šivaja“ znamená „patří do Šivy“.  Recitováním této mantry  vyzývá  a pomáhá nám  opustit naše negativní energie a spojení s negativitou (ego, odpor, strach, zlost, chamtivost atd.) a uvědomili si tak, že vše je součástí  Šivy a my mohli tak zažívat a žít přímo to Nejvyšší božství v nás. 

Podle posvátných textů a tisíciletých zkušeností lidí získáte vzýváním lorda Šivy v tomto výšeuvedeném významu skrze mantru a ohňový rituál yagya následné

Šrí Šiva  a pět svatých písmen Na, Ma, Ši, Vá  a Ya . které představují pět aspektů Šivy ( tj. Isany, Tatpurushy, Aghory, Vamadeva a Sadyojaty), které stvořily vesmír. Yagya  je vrcholné vyjádření úcty pomocí  „mantry manter“, v které  si uvědomujeme své skutečné Já a necháváme rozpustit starosti, napětí a veškeré negativní energie, které jej překrývají a strhávají naši pozornost do snění mysli. Podle hindských tradic je lidské tělo složeno z pěti prvků a tato svatá písmena tyto prvky představují. Na posvěcuje Prithvi Tattva (prvek Země), Ma dělá totéž s Jalem Tattvou (vodní prvek) Si posvěcuje  Agni Tattva (prvek Ohně) Va posvěcuje Vayu Tattva (vzdušný prvek) a nakonec Ya posvěcuje Akasha Tattva (prvek Nebe / Prostoru ( éteru)). V této populární stotře je každý z těchto pěti svatých prvků  považován za představitele Šivy a Pán je chválen za své nejvyšší kvality, čistotu a světlo v nich. Toto je modlitba k Šivovi a je spojena s Šivou skrze Mantru Óm Namah Šivaya.

Co znamená Šiva? V nejranějších védských textech znamená slovo Šiva  posvátný, příznivý, milostivý, laskavý,  benevolentní, přátelský“. Kořeny śivy v lidové etymologii jsou śī, což znamená „ve kterém všechno leží, všudypřítomnost“ a va znamená „ztělesnění milosti“.. Netýká se žádného božstva, ale týká se kvality posvátné a příznivé. V pozdějších védských textech se Šiva stává božstvem. Šiva se také nazývá Brahman , nejvyšší univerzální vědomí. Slovo shivo’ham se překládá jako já, Shiva , vyjadřující, že vědomí člověka je místem, kde sídlí pán, a spojuje ho s nejvyšší transcendencí . Slovo Šiva se používá jako přídavné jméno v Rig Veda (přibližně 1700–1100 př. n.l.), Termín Šiva také označuje „osvobození, konečné emancipace“ a jako příznivé božstvo, které je „tvůrcem, reprodukcí a rozpuštěním“. A také To, co může zabít síly omezenosti – neboli temnoty“.

Pin It on Pinterest

Share This