Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x ) :

Óm  Shivaya namaha , Om parvathi deviye,  Om Ganeshaya namaha, om Murugaya namaha. ( vyslovujeme: óm šiva je namahá, óm párvatí deva je  namahá, óm ganeša je namahá, óm muruga je namahá).  a následujte do hluboké meditace  

Maha Shiva yagya je považována za jeden z nejsilnějších a nejposvátnějších rituálů, jež přináší vnitřní mír, sílu a pocit sjednocení se s podstatou. Symbolizuje vítězství dobra nad zlem, a to na duchovní i hmotné frontě. Je to rituál v kterém je oslavována rodinná pospolitost, láska, štěstí a požehnání všech členů rodiny, posilování jejich síly a vnitřní stálosti, uvědomění si svého hlubokého vlivu na každého člena a odpovědnost za své konání. Ovšem tato yagya zachycuje ještě daleko hlubší  neuvěřitelně silný archetypální obraz pro naši duši a uvědomění. Naši rodiče jsou bozi, kteří nám dali život. Náš individuální život má svoji vlastní  cestu, ale sílu a požehnání pro ni čerpáme od svých rodičů – od svých jediných  bohů zde na zemi  a v celém našem vesmíru, neboť i oni jsou ve své hloubce synem a dcerou boha jediného skutečného, tedy projevem JEDINÉ PODSTATY všeho. A díky tomuto víme odkud a kam směřujeme a máme na tuto cestu přirozenou božskou podporu a sílu. Nakonec dosahujeme i my sami tohoto  božství a naše cesta tento dar rozvíjí a kultivuje. 

 V tomto rituálu jsou oslavovány v podstatě čtyři božské energie Shiva , Parvati , Ganeša a Muruga.

Jinými slovy chci říci, že toto je yagya pro celou rodinu, nebo jinak, můžete do ní zahrnout ve svém srdci celou svou rodinu. Jedná se o mimořádně silné ,,sepjetí“ energií podporující zdraví, v mnoha významech, celé rodiny. 

Je to další yagya z cyklu rozpouštění karmy. Opět  je naplánována tak, aby její výsledky byly co nejsilnější a vytvořili v každém z nás tu nejsilnější odezvu a rezonanci. Posvátná písma doporučují provést obřad ohně v tento den, který je nazýván,  Karthigai deepam na uctění archetypální síly a inteligence Lorda Šivy a jeho syna  Murugy, Parvati a Ganeši  jako způsob, jak se modlit k božskému.  Ohnivý obřad neboli Yagya je nejrozvinutější duchovní technologií na Zemi, která vás  spojuje s božskými bytostmi.  Karthigai Deepam tedy také oslavuje vítězství bohyně Parvati manželky Šivy nad démonem Mahishasurou.

Tato yagya jednoduše přináší očistění od negativní karmy, negativních  energii a negativních tendencí jak v mysli, tak i v emočním i mentálním světě jedince. Tak vytyčuje cestu přirozeného řádu a jednoty se vším co je. Jinými slovy  přináší respekt, autoritu, čistotu, tvořivou aktivitu aj. které přirozeně projevujeme a okolí je přirozeně odráží. Napravuje vztahy v partnerství, manželství, v přátelských a mezilidských vztazích všech úrovní. Zlepšuje pracovní, obchodní a i jiné vztahy.  Rozšiřuje možnosti a buduje tak prosperující přítomnost a společenství skrze jednotlivce. Odstraňuje překážky.

Vše je Šiva – Já. Šiva je nejvyšší mocí, která ničí zlo a překážky na všech úrovních existence, ve všech vědomích , podvědomích i nevědomích všech úrovní evoluce. A přináší konečnou existenci, konečný stav Já. Tedy stav nejvyššího probuzení, osvícení, Jednoty a vznešenosti  které jsou oslavou Existence.   Příznivé vyjádření  ‚Om Namah Šivaya‘; se nazývá Šiva Panchakshari mantra, protože se skládá z pěti aksharů. Pět aspektů ,které vytvořily vesmír. Šiva je symbolem dokonalosti,  jméno odráží jeho čistotu, vzývání , kterým je oslavován pak  vyvolá tyto dokonalé aspekt ve vás. Při bližším pohledu   „Namah“ znamená „není moje“ a „Šivaja“ znamená „patří do Šivy“.  Recitováním této mantry  vyzývá  a pomáhá nám  opustit naše negativní energie a spojení s negativitou (ego, odpor, strach, zlost, chamtivost atd.) a uvědomili si tak, že vše je součástí  Šivy a my mohli tak zažívat a žít přímo to Nejvyšší božství v nás.

Šiva je jedním z Trojice sil ( hlavních vibračních proudů) tedy představuje archetyp síly, jež ničí nevědomost, nemoci, iluze a jiné negativní vlivy.  Je považován za beztvarého, nadčasového, neomezeného a transcendentního a je oslavován jako patron a dárce jógy, meditace a umění. Třetí oko na jeho čele naznačuje jeho schopnost transformovat svět tím, že ničí existující život a přináší nové formy existence. Podle písem je lord Šiva nejvyšší pravdou vesmíru, který prostupuje všemi bytostmi a poskytuje vnitřní mír a štěstí. Posvátný ohnivý rituál yagya , která přivolává lorda Šivu, může osvobodit všechny vaše přečiny proti vesmírnému životnímu řádu, zničit překážky a poskytnout celkový úspěch, dobré zdraví a štěstí. Provedení této yagya vám může pomoci překonat životní problémy a získat fyzické a duševní síly.

  Podle posvátných textů a tisíciletých zkušeností lidí získáte vzýváním lorda Šivy v tomto výšeuvedeném významu skrze mantru a ohňový rituál yagya následné

  • Zničíte překážky
  • Zmírníte nepříznivé účinky devíti planet, negativní nastavení horoskopu
  • Přináší úspěch ve vašem snažení ve všech oblastech života
  • Naroste vám  pozitivní energii, odvaha a inteligence
  • Naroste stabilita v profesi a ve vztazích
  • Odstraníte nebo silně oslabíte temnotu či  negativní energie v sobě jako ego, pýchu, chamtivost a iluzi, hrdost a sebestřednost.

Párvatí ( doslova znamená „horská“) je  hinduistická bohyně, manželka boha Šivy, jehož energii šakti ztělesňuje. Objevila se jako převtělení Satí, předchozí Šivovy choti, a – stejně jako Ganga – je dcerou krále Himavána, tj. božské personifikace pohoří Himaláj. Šiva často podléhá její kráse a spočívá s ní v náruživém dlouhém objetí; silný erotický aspekt tohoto vztahu se projevil v uctívání Párvatí zejména v některých tantrických  kultech. Bývá rovněž zvána Uma („světlo“) či Šakti („moc“).

Ganéša ( jméno je složením z gana – zástupy a iša – zkrácený tvar od Išvara (pán, mistr, jméno Šivy), tedy Pán Šivových zástupů) představuje jednu z nejmocnějších energií k odstranění překážek, požehnání všech projektů, odstranění bloudivých blábolů v mysli a mnohé jiné. Je synem Šivy a Párvatí.

Muruga, je synem lorda Šivy a jeho manželky, bohyně Párvatí. Představuje jedinečné spojení energií božských vibrací, které je vzácnou kombinací bezkonkurenční srdnatosti a nejvyšší božské inteligence. Je považován za  božskou personifikace nejvyšší moci, vědomí a moudrosti, která může člověka osvobodit od karmického otroctví. Zůstává jako jádro všech božských energií a předpokládá se, že člověka vede k duchovnímu vývoji.  Muruga,  je také vládcem planetárních vlivů Marsu.

Význam lorda Murugy  Skanda Purana, náboženský text o životě Murugy, popisuje  legendu o narození Murugy a jeho činech. Příchod Murugy byl nezbytný pro záchranu vesmíru před zvěrstvy mocného démona, Surapadma, který získal mnoho požehnání a tím se  stal docela silným a začal utlačovat i bohy. Soucitný lord Šiva otevřel své třetí oko a z něj vyšlehl planoucí plamen. Božské síly. Ten  přenesl do posvátného rybníka Saravana Poigai, kde se plamen proměnil v šest jisker a vynořilo se z nich šest hezkých dětí. O těchto šest božských dětí se dobře postaralo šest andělů známých jako Karthigai Pengal (dívky), kteří byli zosobněním mocné hvězdy Krittiky. Když bohyně Párvati, manželka Šivy, objala šest dětí najednou tak se všechny spojili do jediné podoby se šesti hlavami. Božská dvojice Šiva a Párvati, která byla potěšena službou andělů, pojmenovala dítě jako Karthikeya.  Potom se Muruga vydal na své poslání zbavit vesmír zlých sil. Vyzbrojen mocným Velem (kopím), který mu věnnovala  jeho matka Párvati, vedl Muruga armádu nebeských bytostí proti démonské armádě a bojoval proti Surapadmě, jeho stoupencům a jejich mocným silám. Drsná bitva skončila šestého dne, kdy lord Muruga komplexně porazil Surapadmu a jeho zlé síly a zbavil bohy a lid jeho represí. Ale milosrdný Muruga ve skutečnosti Surapadmu nezabil, ale pouze zničil zlo v něm a přijal trestaného démona za svého oddaného. V poslední fázi bitvy si Surapadma uvědomil, že jeho protivníkem nebyl nikdo jiný než nepřemožitelný Muruga, a začal se pomocí svých iluzorních sil měnit do různých podob. Ale nebyly k ničemu. Nakonec se z něj stal velký strom manga, který Muruga rozdělil na dvě části.Jako poslední pokus se démon ze dvou stromů přeměnil na páva a kohouta. Muruga nejenže okamžitě zkrotil, ale také projevil soucit tím, že přijal páva jako své vozidlo a přeměnil kohouta na symbol své vlajky. 

Tento příběh popisuje vnitřní práci, její dynamiku a také návod  a následnou proměnu, jež musíme vykonat při vzestupné činnosti vlastního ducha na cestě k vnitřní svobodě. A nejen to, zároveň ukazuje, že mnozí již touto cestou prošli a jejich poznání a podpora je nám přístupné v kolektivním vědomí. 

Šrí Šiva  a pět svatých písmen Na, Ma, Ši, Vá  a Ya . které představují pět aspektů Šivy ( tj. Isany, Tatpurushy, Aghory, Vamadeva a Sadyojaty), které stvořily vesmír. Yagya  je vrcholné vyjádření úcty pomocí  „mantry manter“, v které  si uvědomujeme své skutečné Já a necháváme rozpustit starosti, napětí a veškeré negativní energie, které jej překrývají a strhávají naši pozornost do snění mysli. Podle hindských tradic je lidské tělo složeno z pěti prvků a tato svatá písmena tyto prvky představují. Na posvěcuje Prithvi Tattva (prvek Země), Ma dělá totéž s Jalem Tattvou (vodní prvek) Si posvěcuje  Agni Tattva (prvek Ohně) Va posvěcuje Vayu Tattva (vzdušný prvek) a nakonec Ya posvěcuje Akasha Tattva (prvek Nebe / Prostoru ( éteru)). V této populární stotře je každý z těchto pěti svatých prvků  považován za představitele Šivy a Pán je chválen za své nejvyšší kvality, čistotu a světlo v nich. Toto je modlitba k Šivovi a je spojena s Šivou skrze Mantru Óm Namah Šivaya.

Co znamená Šiva? V nejranějších védských textech znamená slovo Šiva  posvátný, příznivý, milostivý, laskavý,  benevolentní, přátelský“. Kořeny śivy v lidové etymologii jsou śī, což znamená „ve kterém všechno leží, všudypřítomnost“ a va znamená „ztělesnění milosti“.. Netýká se žádného božstva, ale týká se kvality posvátné a příznivé. V pozdějších védských textech se Šiva stává božstvem. Šiva se také nazývá Brahman , nejvyšší univerzální vědomí. Slovo shivo’ham se překládá jako já, Shiva , vyjadřující, že vědomí člověka je místem, kde sídlí pán, a spojuje ho s nejvyšší transcendencí . Slovo Šiva se používá jako přídavné jméno v Rig Veda (přibližně 1700–1100 př. n.l.), Termín Šiva také označuje „osvobození, konečné emancipace“ a jako příznivé božstvo, které je „tvůrcem, reprodukcí a rozpuštěním“. A také To, kdo může zabít síly  temnoty“.

Co je   Karthigai Deepam? Karthigai Deepam je  festival světla který se slaví během večera, kdy měsíc je v úplňku  v tamilském měsíci Karthigai (od poloviny listopadu do poloviny prosince). Zároveň tehdy když  je Měsíc ve hvězdě Krittika nebo Kirthigai. Astronomicky je tato hvězda známá jako Alcyone a je to nejjasnější hvězda v souhvězdí Plejády. Karthigai Deepam je starodávný festival,  který se slaví pro Lorda Shivu a jeho syna  Murugu. Osvětlení olejovou lampou  tvoří nedílný rituál tohoto festivalu a má v tento den také duchovní význam. Knot v lampě symbolizuje naše ego, olej v lampě označuje naši vrozenou přirozenost, která kultivuje ego a plamen označuje duchovní moudrost, která může zapálit ego (knot) spálením vrozeného chování (olej). Osvětlení lamp tedy představuje vítězství dobra nad zlem. V tento svátek lidé rozsvěcují lampy ve svých domech, aby ohlašovali prosperitu a příznivost jejich životů a odvraceli negativity a zlé síly.

V tento příznivý den se také zažíná  obrovská lampa v mohutné hliněné kádi na svatém kopci Arunáčala v Thiruvannamalai v Tamil Nadu. Oheň je vidět na vzdálenost 35 km a je sycen pouze ghí .   Hoří celých deset dní a oslavuje vznešenost a velikost  Šivy, který zde  měl podobu nekonečného ohně dle následné legendy.

S Karthigai Deepam je spojeno několik legend. Podle posvátných textů páni Brahma a Vishnu diskutovali o tom, kdo je mezi nimi nejvyšší. Aby jim dal lekci a prokázal svou nadřazenost nad všemi, objevil se lord Shiva v podobě nekonečného ohně a požádal je, aby našli horní a dolní část ohně. Brahma měl podobu labutě a letěl směrem k vrcholu, zatímco Višnu se hrabal směrem ke dnu ohně v podobě kance. Oba však ve svém úsilí selhali a především pochopili velikost a nadřazenost lorda Šivy. Předpokládá se, že lord Šiva se později objevil jako mohutný ohnivý kopec zvaný Arunáčala . Na památku této mytologické události se každý rok na Karthigai Deepam zapaluje do obrovské lampy svatý oheň.

Text je vytvořen za pomoci Wikipedie a některé odkazy vás můžou přesměrovat.

Pin It on Pinterest

Share This