Těchto 6 ohnivých rituálů – yagya proběhlo  od 5. 11.  do 10.11. 2021 včetně. 3 rituály jsou zdarma.

Příprava ve úterý 2. 11. 2021 na zoom.us   

Muruga představuje prvotní  sílu pro život. Je archetypem duchovního válečníka, který je zodpovědný za lidskou evoluci na nejjemnější úrovni. Léčí nemoci a posiluje vitalitu pomáhá získávat majetek a podporuje vaše podnikání, uvolňuje strach a oslabuje sílu protivníka a nepřátel, pomáhá otěhotnět i získat partnera. Dodává sílu čelit nepřízni osudu a mnohé jiné.  Jedná se o jeden z nejsilnějších ohňových rituálu pro oblast podnikání.

1. den je obřad věnován  schopnosti vnímat a prohlubovat své poznání napříč životem, odstranění překážek v oblasti vnímání a pochopení, vzdělání, poznání. A v neposlední řadě pochopení smyslu , účelu a svého významu v Tomto Všem. Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x nebo 54x nebo 27x ) : Om saranavana bhava , om Subramaniyaya namaha ( Óm Saraváná bhavá, óm subra maňjá je namahá)  a následujte do hluboké meditace.

2.den je obřad věnován odstranění překážek v oblasti zdraví. Modlitbám za  dětí, odstranění překážek ve vnímání a výchově dětí, zlepšení vztahů s nimi  a vše co se jich týká.  Mantra pro obřad ( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x nebo 54x nebo 27x ) :  Om sreem Saravana bhava, Om Bala dandayutha swamaye namaha. ( Óm  srí Saraváná bhavá, óm bála dandajudá swáma je namahá) a následujte do hluboké meditace.

3.  den provedením obřadu získáváte sílu v řeči a vyjadřování. A tato síla se projeví ve vašem slově.    Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x nebo 54x nebo 27x ) : Om aim saranavana bhava , om Subramaniyaya namaha ( Óm aim Saraváná bhavá, óm subra maňjá je namahá)  a následujte do hluboké meditace.

4.den je obřad věnován  zlepšení celkového bohatství a zlepšení finančních záležitostí, fyzického vzhledu a zesílení charizma ( energie) osobnosti neboli také odstranění a zničení zla v nás.  Mantra pro obřad ( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x nebo 54x nebo 27x ) :  Om sown  Saravana bhava, Om rajathi rajaya namaha. ( Óm  sou Saraváná bhavá, óm rádžáthí rádža je namahá) a následujte do hluboké meditace.

5. den je obřad věnován  odstranění ega a tím pádem skrze harmonické vibrace přitahujete k sobě celý vesmír a vaše slova získávají respekt a odezvu ve světě. Mantra pro obřad ( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x nebo 54x nebo 27x ) :  Om kleem  Saravana bhava, Om senthil nathaya namaha. ( Óm  klím Saraváná bhavá, óm sendhil nádhá je namahá) a následujte do hluboké meditace.

6.  v tento den získáváte naprosté vítězství ve všech oblastech svého života. Cokoliv si budete přát se co nejdříve v příhodný okamžik splní. Zdraví, bohatství, vztahy, kariera, početí dítěte, prosperita, duchovní vhledy i poznání.. vše je na dosah. Veškeré zlo i nepřátele jsou zničeni. Glória !!!  Mantra pro obřad ( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x nebo 54x nebo 27x ) :  Om sraam  Saravana bhava, Om sathru samhara siva subramanyaya namaha. ( Óm  srám saravana bhavá,  óm sathrů samhara siva subra maňjá je namahá) a následujte do hluboké meditace.

Další mantra ( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x nebo 54x nebo 27x ) pro 6. den je:  Om tat purushayay vidmahe!  Maha senaya demahe!  Thanno shanmuga prachothayadhu . (Óm tat purůša já vidmahé. Mahá sénája démahé. Thanno šhanmuga pradžotajá áté)

 

A  dále 6 x za den mantru ( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x nebo 54x nebo 27x ) Šesti jmén Murugy.. tímto v sobě probouzíte vlastnosti a schopnosti všech kvalit  šestihlavého Murugy. ( prosím omluvte zhoršenou kvalitu). Om shanmugaya namaha,om subramaniyaya namaha,om murugaya namaha,om skanthaya namaha,om karthikeyaya namaha,om jayanthinatahaya namaha. 

Těchto 6 dní oslav – yagya  archetypální síly- Lorda Murugy představuje silný a hluboký védský rituál, který má oslovit, aktivovat a iniciovat tu kvalitu božství v nás, jež se projevuje tak velkoryse, že přemůže, transformuje, nepřátele i temnotu v nás a následně i v našem okolí.  Zaručuje  úspěch, vítězství, zdraví  a zajišťuje, aby každý vedl šťastný, spokojený a prosperující život. Yagya je tak silná, že ničí negativní síly, léčí nemoci posiluje tělo i ducha a odstraňuje škodlivé účinky planety Mars. Pomáhá vyřešit pozemské hmotné problémy ( obchod, nemovitosti, dluhy atd.) Automaticky následuje  obnovení vitality a živosti, zdraví a hojnost. Dále přináší pochopení síly univerzální mantry OM,  narůstá pozitivní energie ve všech oblastech života. Tento archetyp síly – božství Murugy jednoduše přeměňuje temnotu ve vědomí člověka a otevírá prostor pro světlo  přítomnosti v nás. Zároveň působí jako strážce duchovního prostoru.

Dále podle védských zdrojů.

Lord Muruga je zvláštní, protože má jedinečnou kombinaci síly odvozené od jeho matky Parvati a obrovské znalosti získané od jeho otce lorda Šivy. Objevil se na Zemi v kombinaci všech sil a znalostí s cílem poskytnout mír a bezpečnost. Je vnímán jako  přítel, filozof, průvodce a ochránce a ničitel všech negativních , démonických energií. Na severu Indie je Murugan, nazývaný také Kartikeya, považován za staršího syna Šivy a Parvati, ale jeho oddaní na jihu věří, že je mladší syn, přičemž Ganesha je starší potomek Šivy a Parvati.

Význam lorda Murugy  Skanda Purana, náboženský text o životě Murugy, popisuje  legendu o narození Murugy a jeho činech. Příchod Murugy byl nezbytný pro záchranu vesmíru před zvěrstvy mocného démona, Surapadma, který získal mnoho požehnání a tím se  stal docela silným a začal utlačovat i bohy. Soucitný lord Šiva otevřel své třetí oko a z něj vyšlehl planoucí plamen. Božské síly. Ten  přenesl do posvátného rybníka Saravana Poigai, kde se plamen proměnil v šest jisker a vynořilo se z nich šest hezkých dětí. O těchto šest božských dětí se dobře postaralo šest andělů známých jako Karthigai Pengal (dívky), kteří byli zosobněním mocné hvězdy Krittiky ( Plejád). Když bohyně Párvati, manželka Šivy, objala šest dětí najednou tak se všechny spojili do jediné podoby se šesti hlavami. Božská dvojice Šiva a Párvati, která byla potěšena službou andělů, pojmenovala dítě jako Muruga  (nebo také Karthikeya)  Potom se Muruga vydal na své poslání zbavit vesmír zlých sil. Vyzbrojen mocným Velem (kopím), který mu věnovala  jeho matka Párvati, vedl Muruga armádu nebeských bytostí proti démonské armádě a bojoval proti Surapadmě, jeho stoupencům a jejich mocným silám. Drsná bitva skončila šestého dne, kdy lord Muruga komplexně porazil Surapadmu a jeho zlé síly a zbavil bohy a lid jeho represí. Ale milosrdný Muruga ve skutečnosti Surapadmu nezabil, ale pouze zničil zlo v něm a přijal trestaného démona za svého oddaného. V poslední fázi bitvy si Surapadma uvědomil, že jeho protivníkem nebyl nikdo jiný než nepřemožitelný Muruga, a začal se pomocí svých iluzorních sil měnit do různých podob. Ale nebyly k ničemu. Nakonec se z něj stal velký strom manga, který Muruga rozdělil na dvě části.Jako poslední pokus se démon ze dvou stromů přeměnil na páva a kohouta. Muruga nejenže okamžitě zkrotil, ale také projevil soucit tím, že přijal páva jako své vozidlo a přeměnil kohouta, který je symbolem ega. Ego je třeba podrobit, takže ho Pán zredukoval na znak, který drží na své vlajce.

Muruga v tamilštině označuje božství, hezkost, mladistvost, štěstí, vůni a sladkost. Pán je samotným projevem hezkosti, silné mladistvosti, mužnosti, vůně a bezkonkurenční srdnatosti a sídla štěstí. Jeden by byl obdařen věčnou mladistvostí, jen když nezestárne. Lidské bytosti se rodí na této Zemi, procházejí různými fázemi, jako je dětství, dospívání, dospělost a stáří, a nakonec se setkaly s nevyhnutelnou smrtí. Znovu se rodí v tomto světě, ne nutně ve stejné formě jako v jejich předchozích zrozeních. Tento proces pokračuje nekonečně. Murugan naproti tomu nemá ani začátek, ani konec; Není narozen ani mrtvý. Věk ho nevysuší.

Funkce šesti tváří .  Jako Shadanan má Murugan šest hlav, z nichž každá jedna představuje pět smyslů a mysl. Šest hlav mu také pomáhá sledovat ve všech směrech, aby mohl bojovat s problémy přicházejícími z libovolného směru. Jako bůh války se šesti tvářemi učí Murugan své oddané bojovat po celý život se šesti  negativními tendencemi – démony, pokušeními, jež se objevují v člověku a v lidech kolem nás. A to s  chamtivostí, sexualitou, hněvem, vášní, egem a žárlivostí.

Každý obličej lorda Murugy má určité posvátné funkce.

  • Jeden vrhá paprsky světla a odstraňuje temnotu obklopující svět.
  • Jeden pro laskavý vzhled, který láskyplně žehná oddanému.
  • Jedna tvář dohlíží na oběti Brahmanů, kteří je vykonávají, aniž by se odchýlili od přísných védských tradic.
  • Ten, který se podobá úplňku, který rozjasní všechny čtvrtiny světa, rozsvítí mozky mudrců a umožní jim hledat skrytou Pravdu.
  • Jedna tvář se zuřivým srdcem sleduje nepřátele, aby je zničili.
  • A poslední se láskyplně usmívá na Jeho mladou choť.

Muruga mantra

Om Sharavana-bhavaya Namaha

Gyaanashaktidhara skanda valliikalyaana sundara

Devasenaa manah kaanta kaartikeya namostute

Om subrahmanyaaya namah

Pin It on Pinterest

Share This