Jan Rychlík Škola osobní transformace

Yagya – Ohňové rituály

Zde nalezneš základní informace o yagya neboli starobylém védském rituálu.

Aktuální probíhající rituál je vždy uveden v Kalendáři akcí.

Rituál je možno si objednat i individuálně mimo program.

 První setkání s yagya

Když jsem se poprvé setkal s tímto prastarým rituál na své cestě po Indii v Rishikeshi v roce 2000, nevěděl jsem jak silné požehnání vnese do mého života. Seděl jsem s místní rodinou u posvátného ohně na břehu Gangy a brahmán za recitace a zpěvu manter obětovával do ohně různé obětiny. Postupně jsem cítil příliv energie, mé vnímání se posunulo a já začal vidět různé tvary, světla, tváře. Jako kdybych se díval za oponu do jiného světa. Hlava se mně točila z přílivu obrazů, tělo mě brnělo z neznámé energie a zalévalo mě horko, zima.  Samovolně jsem cítil obrovskou pokoru a úctu a vnímal velkou lásku a jednotu se vším v sobě i vně.

Později v roce 2004 jsem dorazil do ašrámu Oneness univerzitu a zde byli yagya (homy) pravidelnou součástí všech kurzů. Každá  jedna mě doslova osvobodila z nějaké části mého sebe zajetí. A konečně v 2016 jsem se seznámil s brahmánskou rodinou. Od té doby se můj svět silně proměnil. Jsem upřímně rád, když vám mohu zprostředkovat setkání s touto více jak 3000 let prověřenou očistnou, ochranou a iniciační technikou. Kontakt se světlem, božstvím, čistotou a vnitřním uvědoměním, který člověk  díky yagya získává je jedinečný. I díky ní je mé uvědomění toho co ,,Já jsem“ vznešenější, svobodné a tvořivé.

 Yagya – ohňový rituálů

Obětní rituál je vždy vyjádřením poděkování a vděčnosti za to co dostávám a dostanu. V modlitbě, v této starobylé technice osobního rozvoje – technice práce s přesvědčením a pocitem platí  pravidlo, že jakmile požádám Přítomnost ( Boha, vesmír ), tak v tu chvíli je mé přání splněno. A dále pokračuji ve svém úsilí s tímto pocitem. Žádáme o pomoc vždy tehdy, když nám něco chybí  nebo přebývá. Případně jen prostě vyjadřujeme vděčnost. Při obětovávání něco dáváme a očekáváme, že to o co žádáme dostaneme.  V obětních védských rituálech se obětovávají různé druhy bylin, koření, pryskyřic, pochutin, květin a jiné nekrvavé oběti. Je to stejné jako kdyby jsme chtěli pohostit, uctít nesmírně důležitou osobu ve svém příbytku. To co dělá brahmán navenek, u obětního ohně, to by měl účastník vykonávat vnitřně ve svém srdci.

Dlouho jsem nevěděl jak mám  hinduistické bohy chápat. Díval jsem se na ně jako na externí vyjádření božské síly. Ale v jednu chvíli mi došlo poznání, že vše je uvnitř. Místo abych se v meditacích soustředil na korunní čakru, začal jsem vnímat srdeční. V té chvíli energie při aygya rituálu  začala expandovat a zahlcovat. Byl to zásadní zlom v uvažování o Bohu. Je uvnitř a skrze toto spojení je pak všude. Od této chvíle jsem chápal jednotlivá božstva jako určité ,,tóny či barvy “ vyjádření Jednoho – konečné reality všeho Boha (Brahma). Pochopil jsem, že pokud bych chtěl konkrétní energii třeba na léčení, ke které bych se chtěl vracet, tak je dobré ji dát určitou tvář, povahu a popsat schopnosti tohoto božského energetického projevu a pak už je jednoduché se k této energii božství obracet a žádat, vnímat pomoc.  Tak védy dospěli k mnohosti božství, stejně tak jak je mnoho oblastí lidské existence.

Zde jsou uloženy všechny proběhlé Ohňové rituály – yagya. Jednotlivý rituál je možno si objednat i pro jednotlivce či skupinu. Skupinového rituálu je možno se zúčastnit dle programu.

Kala Bhairava yagya

Kala Bhairava yagya

NAROZENINY KALA BHAIRAVA, ARCHETYPU ČASU neboli den k hledání síly a požehnání pro moudré využívání času, ničení negativity a planetárních útrap a dosahování rychlých výsledků v osobním životě. Příprava  ze dne 15.11. 2022 Mantra pro rituál  je : Om kalakaalaya...

Lakshmi Narasimha yagya ( 14.5.2022 )

Lakshmi Narasimha yagya ( 14.5.2022 )

Ohňový rituál  za úspěch, bohatství, vítězství, prosperitu a ochranu před nehodami, nemocemi a hlavně proti veškerému zlu, prokletí, protivenství, nehodám,  proti vnitřnímu pomýlení v hledání a následování tzv. myšlenkových přesvědčení  a jiným negativním energiím. To...

Saturn Jayanthi yagya (30.5.2022)

Saturn Jayanthi yagya (30.5.2022)

SHANI YAGNA (SATURN )  On line příprava ze dne 29.5. 2022  ve 20.00 hod ( v závěru přípravy si  nejsem jist počtem zazpívaných manter- musel jsem administrovat přenos. Raději se řiď vlastním počítáním. Děkuji za pochopení.) Mantra 108x : om saneeshwaraya namaha, Om...

Lakshmi Kubera yagya (3.5. 2022)

Lakshmi Kubera yagya (3.5. 2022)

LAKŠMÍ  KUBERA yagya  v  den AKŠAJA THRITIYA  (ohňový rituál - yagnya bohatství, prosperity a  finanční pohody )  Zde je  příprava ze den 1.5.2022 Příprava z loňského roku. Mantra pro rituál  je : Om Yakshaya namaha  om Kuberaya Namaha (108)  ( Óm jakšája namahá óm...

RAHU KETU transit yagya

RAHU KETU transit yagya

Vážení přátele,  tentokrát jsme  spolu s brahmánskou rodinou v Indii připravili  ohňový rituál RAHU KETU transit yagya zaměřený  na úspěch a rovnováhu v životě.    On line příprava z  20. 3. ve 20.00 hod na zoom.us ( přihlašovací údaje budou předány do Whatsapp...

Runa vimochana NARAŠIMHA yagnya

Runa vimochana NARAŠIMHA yagnya

Ohňový rituál Runa vimochana NARAŠIMHA yagnya  za zničení a rozpuštění všech dluhů. Tedy nejen těch finančních, které jsme si vytvořili v tomto životě, ale všech dluhů. Hlavně  karmických, životních skrze sliby  a různé jiné závazky. ( Takže ideální yagya pro všechny...

Sarva Shakti Gayatri yagya

Sarva Shakti Gayatri yagya

Vážení přátele,  tentokrát jsem se nechal inspirovat Mezinárodním dnem žen a spolu s brahmánskou rodinou v Indii jsme připravili  ohňový rituál zaměřený na Váš vztah s matkou,  s babičkami s prababičkami a dalšími  vašimi ženskými  předky vašeho rodu a zároveň jejich...

Pitru Shanti yagya ze dne 31.1.2022

Pitru Shanti yagya ze dne 31.1.2022

          Pitru Shanthi yagya  (ohňový rituál pro osvobození našich předků a vyčištění našich minulých životů).  Tato yagya proběhla 31 .1. 2022 ve 00.05 hod.  Příprava  z pátku 28. 1. 2022 jež proběhla na  zoom. us Mantra pro obřad : Óm Pithru devaya namaha, Óm Surya...

Ayyappa yagya v den védského slunovratu

Ayyappa yagya v den védského slunovratu

Tato yagya proběhla 14.1. 2022 ve 00.05 hod.  Příprava  ze středy 12. 1. 2022 na zoom. us  Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 27x, 54x, 108x  : Om swamiye saranam Ayyappa, om  darma sastha namaha. ( óm swámije saranam Ájappá, óm darma sásthá namahá )...

Ohňový rituál Dattatreya yagya

Ohňový rituál Dattatreya yagya

Příprava z 16. 12. 2021  Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 27x ,54x  nebo 108x ) :  Óm  Guru Brahma Gurur Vishnu Gurur devo Maheshwaraha Gurur Shakshath parabrahma thasmai sri gurave namaha. ( vyslovujeme: Óm gurůr Brahma, gurůr Višnů gurur dévo...

Ohňový rituál Nataraja v den Aruthra

Ohňový rituál Nataraja v den Aruthra

Nataraja yagya pro úspěch, dobré zdraví a prosperitu pro rok 2022 Tato yagya proběhne 20.12. 2021 ve 00.05 hod. Více info. o organizaci v závěru textu. Příprava  ve čtvrtek 16. 12. 2021 na zoom. us ( bližší informace zašlu pro všechny přihlášené do WhatsApp skupiny. )...

Maha  Durga yagya

Maha Durga yagya

Příprava ze dne 13.10. v 20.00 hod na zoom.us. MANTRA : Zpívej 108 x  ÓM DHOOM DURGAJÁ NAMAHÁ ( zapsáno foneticky ) Přináším Vám speciální nabídku, kterou zprostředkovávám pro každého, kdo má zájem a víru v tisícileté védské ohňové rituály. Vy, jež jste je již zažily,...

Asta Naga Garuda yagya

Asta Naga Garuda yagya

Mantra pro rituál (  opakovat 108x ) Om sri kaarunyyaya Garudaya namahá, Om sarpa dosa nivarthinye namaha, om pakshirajaya namaha.  ( foneticky: Óm sri kárunjáje garudáje namahá, Óm sarpa dóša nivarthine namaha, Óm paksirádža je namahá. ) Celý rituál proběhne ve...

Velká NAVAGRAHA YAGNAS po 10 DNÍ

Velká NAVAGRAHA YAGNAS po 10 DNÍ

NAVAGRAHA YAGNAS po 10 DNÍ +  GURU VEDAVYAS YAGNA v den úplňku  17. - 26.7. 2021 Mimořádná příležitost jak uvolnit velké množství tíživých okolností a nasměřovat svůj život k úspěšnějšímu a šťastnějšímu prožitku.   Záznam z Informačního  on line setkání na whatsapp z...

Sudarshana Jayanthi yagya

Sudarshana Jayanthi yagya

Mantra pro rituál  je : Om sri Sudarshanya namaha, Om sri chakra rajaya namaha   (108x)  ( Óm sri sudaršanája namahá, Óm sri čakra rádžája namahá ) Níže je audio On line přípravy, která proběhla 16. 6. 2021 ve 20.00 hod na zoom.us. Sudharshana Jayanthi je oslavou ...

Lakshmi Narashima yagya

Lakshmi Narashima yagya

Ohňový rituál  za úspěch, bohatství, vítězství, prosperitu a ochranu před nehodami, nemocemi a hlavně proti veškerému zlu, prokletí, protivenství, nehodám,  proti vnitřnímu pomýlení v hledání a následování tzv. myšlenkových přesvědčení  a jiným negativním energiím. To...

Navagraha yagya

Navagraha yagya

Mantra pro rituál: ÓM NAVAGRAHA DEVAY NAMAHÁ. (  opakovat 108x ) Celý rituál proběhne ve velice příznivý čas.  21. června 2020 v 6.41hod  bude  novoluní  a zároveň  bude probíhat zatmění slunce. Délka  prtencového zatmění bude 0:38 hod. Zatmění je považováno za...

VYAS GURU yagya

VYAS GURU yagya

Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x ) :  Vyasaya Vishnu rupaya, vyasa rupaya vishnave   ( vyasaja višnu rupaja, vyasa rupaja vishnave )  Je ohňový rituál, který má za cíl poklonit se všem guruům - učitelům jež vyvádí člověka z temnoty nevědomosti do...

Shiva panchakschari yagya

Shiva panchakschari yagya

Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x ) :  Óm namah shivaya  a následujte do hluboké meditace   Shiva panchakschari yagya je považována za jeden z nejsilnějších a nejposvátnějších rituálů, jež přináší vnitřní mír, sílu a pocit sjednocení se s...

KRIŠNA GNANA yagya 

KRIŠNA GNANA yagya 

Mantra : OM KLEEM KRISHNAYA GOVINDAYA GOPIJALA VALLABAYA NAMAHA  ( óm klím Krišnaje govindaje  gópí džalavalabaje namahá) (108X) Nahrávka mantry 108x   Příprava: Krišna představuje archetyp lásky, blaženosti a života, je inkarnací Nejvyššího boha bohatství,...

Navaratri yagyas – Tři ohňové rituály

Navaratri yagyas – Tři ohňové rituály

Přináším Vám speciální nabídku, kterou zprostředkovávám pro každého, kdo má zájem a víru v tisícileté védské ohňové rituály. Vy, jež jste je již zažily, znáte očistnou a žehnající sílu ,, nebes ", jež rituál zvaný yagya ( homa ) přináší do života člověka.  Tato...

MAHA SHIVA yagya v den Karthigai deepam

MAHA SHIVA yagya v den Karthigai deepam

Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x ) : Óm  Shivaya namaha , Om parvathi deviye,  Om Ganeshaya namaha, om Murugaya namaha. ( vyslovujeme: óm šiva je namahá, óm párvatí deva je  namahá, óm ganeša je namahá, óm muruga je namahá).  a následujte do...

Maha Shiva  Ratri yagya

Maha Shiva  Ratri yagya

Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x ) :  Om Mahadevaya namahá, Om mahakalaya namaha, Om namah Shivaya   ( om mahadevaja namahá, óm mahakálaja namahá, óm namah šivaja) .....a následujte do hluboké meditace Maha Shiva  Ratri yagya Je to další yagya z...

Máte dotaz? Napište mi.

Kontaktní formulář

Pin It on Pinterest

Share This