Jan Rychlík Škola osobní transformace

Yagya – Ohňové rituály 

 

Zde nalezneš základní informace o yagya neboli starobylém védském rituálu.

Aktuální probíhající rituál je vždy uveden v Kalendáři akcí.

Rituál je možno si objednat i individuálně mimo program.

 První setkání s yagya

 Když jsem se poprvé setkal s tímto prastarým rituál na své cestě po Indii v Rishikeshi v roce 2000, nevěděl jsem jak silné požehnání vnese do mého života. Seděl jsem s místní rodinou u posvátného ohně na břehu Gangy a brahmán za recitace a zpěvu manter obětovával do ohně různé obětiny. Postupně jsem cítil příliv energie, mé vnímání se posunulo a já začal vidět různé tvary, světla, tváře. Jako kdybych se díval za oponu do jiného světa. Hlava se mně točila z přílivu obrazů, tělo mě brnělo z neznámé energie a zalévalo mě horko, zima.  Samovolně jsem cítil obrovskou pokoru a úctu a vnímal velkou lásku a jednotu se vším v sobě i vně.  

Později v roce 2004 jsem dorazil do ašrámu Oneness univerzitu a zde byli yagya (homy) pravidelnou součástí všech kurzů. Každá  jedna mě doslova osvobodila z nějaké části mého sebe zajetí. A konečně v 2016 jsem se seznámil s brahmánskou rodinou. Od té doby se můj svět silně proměnil. Jsem upřímně rád, když vám mohu zprostředkovat setkání s touto více jak 3000 let prověřenou očistnou, ochranou a iniciační technikou. Kontakt se světlem, božstvím, čistotou a vnitřním uvědoměním, který člověk  díky yagya získává je jedinečný. I díky ní je mé uvědomění toho co ,,Já jsem“ vznešenější, svobodné a tvořivé.  

Druhy yagya (ohňových rituálů )

 Dlouho jsem nevěděl jak mám  hinduistické bohy chápat. Díval jsem se na ně jako na externí vyjádření božské síly. Ale v jednu chvíli mi došlo poznání, že vše je uvnitř. Místo abych se v meditacích soustředil na korunní čakru, začal jsem vnímat srdeční. V té chvíli energie při aygya ritálu  začala expandovat a zahlcovat. Byl to zásadní zlom v uvažování o Bohu. Je uvnitř a skrze toto spojení je pak všude. Od této chvíle jsem chápal jednotlivá božstva jako určité ,,tóny či barvy “ vyjádření Jednoho- konečné reality všeho(Brahma). Pochopil jsem, že pokud bych chtěl konkrétní energii třeba na léčení, tak je dobré ji dát určitou tvář, povahu a popsat schopnosti tohoto božského energetického projevu a pak už je jednoduché se k této energii – božství obracet a žádat, vnímat pomoc. A samozřejmě žádáme o pomoc vždy tehdy, když nám něco chybí. Tak jsem začal obdivovat a hlavně vnímat krásu  védského poznání. 

Při obětovávání něco dáváme a očekáváme, že to o co žádáme dostaneme. Takže s z toho všeho vyplývá že yagya bude celá řada a jsou vytvořeny tak, aby pokryli všechny lidské oblasti a potřeby.

 Obětní rituály se dělí na  Oběť živým bytostem zvířatům, ptákům atd., ( Bhuta-yagya )  Oběť bližním (Manushya-yagya) Oběť předkum Pitr-yagya Oběť bohům Deva-yagya Oběť Brahmanu – konečná realita ( Brahma-yagya). 

 

 

 

Zde jsou uloženy všechny proběhlé Ohňové rituály – yagya. Jednotlivý rituál je možno si objednat i pro jednotlivce či skupinu. Skupinového rituálu je možno se zúčastnit dle programu.

Lakšmí  Narašimha yagya

Lakšmí  Narašimha hóma  v  den uplňku. Homa za úspěch, bohatství, vítězství, prosperitu a ochranu před nehodami, nemocemi a hlavně proti veškerému zlu, prokletí, protivenství, nehodám a jiným negativním energiím. Mantra pro rituál  je : Om Lakshmi Narasimhaya namahá....

Navagraha yagya

Mantra pro rituál: ÓM NAVAGRAHA DEVAY NAMAHÁ. (  opakovat 108x ) Celý rituál proběhne ve velice příznivý čas.  21. června 2020 v 6.41hod  bude  novoluní  a zároveň  bude probíhat zatmění slunce. Délka  prtencového zatmění bude 0:38 hod. Zatmění je považováno za...

VYAS GURU yagya

Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x ) :  Vyasaya Vishnu rupaya, vyasa rupaya vishnave   ( vyasaja višnu rupaja, vyasa rupaja vishnave )  Je ohňový rituál, který má za cíl poklonit se všem guruům - učitelům jež vyvádí člověka z temnoty nevědomosti do...

Shiva panchakschari yagya

Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x ) :  Óm namah shivaya  a následujte do hluboké meditace   Shiva panchakschari yagya je považována za jeden z nejsilnějších a nejposvátnějších rituálů, jež přináší vnitřní mír, sílu a pocit sjednocení se s...

KRIŠNA GNANA yagya 

Mantra : OM KLEEM KRISHNAYA GOVINDAYA GOPIJALA VALLABAYA NAMAHA  ( óm klím Krišnaje govindaje  gópí džalavalabaje namahá) (108X) Nahrávka mantry 108x  Krišna představuje archetyp lásky, blaženosti a života, je inkarnací Nejvyššího boha bohatství, Višnua. Krišna je...

Navaratri yagyas – Tři ohňové rituály

Přináším Vám speciální nabídku, kterou zprostředkovávám pro každého, kdo má zájem a víru v tisícileté védské ohňové rituály. Vy, jež jste je již zažily, znáte očistnou a žehnající sílu ,, nebes ", jež rituál zvaný yagya ( homa ) přináší do života člověka.  Tato...

MAHA SHIVA yagya v den Karthigai deepam

Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x ) : Óm  Shivaya namaha , Om parvathi deviye,  Om Ganeshaya namaha, om Murugaya namaha. ( vyslovujeme: óm šiva je namahá, óm párvatí deva je  namahá, óm ganeša je namahá, óm muruga je namahá).  a následujte do...

Maha Shiva  Ratri yagya

Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x ) :  Om Mahadevaya namahá, Om mahakalaya namaha, Om namah Shivaya   ( om mahadevaja namahá, óm mahakálaja namahá, óm namah šivaja) .....a následujte do hluboké meditace Maha Shiva  Ratri yagya Je to další yagya z...

Máte dotaz? Napište mi.

Kontaktní formulář

7 + 15 =

Pin It on Pinterest

Share This