Tato yagya proběhla 19.1. 2022 ve 00.05 hod. 

Příprava proběhne  ze středy 16. 2. 2022

Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x ) : Om namo bagavathe vasudevaya Danvantharaya namahá, om vaidya rajaya namaha ( Óm namó bhagavaté vasudevaja Danvatraje namaha, óm vajdja rádža je namaha)  a následujte do hluboké meditace  

Tato yagya – ohňový rituál se provádí na počest Dhanvantriho, božského lékaře a inkarnace ochránce vesmíru, Višnua. Propojení se s energií Dhanvantriho mohou pomoci nalézt úlevu od vážných a nevyléčitelných nemocí a také se zbavit fyzického utrpení. Dokáže propůjčit dobré a pevné zdraví a pomáhá vést dlouhý a šťastný život.

Provedení rituálu tak prostoupí celou vaši bytost svými mocnými vibracemi a naplní životodárnou nevázaností. Vitalita z tohoto rituálu tvoří ochranný štít proti všem typům zdravotních poruch, brání nemocem a zdravotním poruchám. Užijte si dlouhý a zdravý život s božskou energií vyzařující z této yagya a využijte tento jedinečný duchovní lék k prožití skutečné radosti ze života.

Jedinečnou vlastností této yagya je její sklon ničit negativní aspekty v těle a udělovat euforický pocit pohody.  Vzhledem k tomu, že Dhanvantri má zásluhu za záchranu Devas před téměř zničením pomocí nektaru nesmrtelnosti, který přinesl, účast na tomto obřadu zmírňuje fyzické nemoci. Pro dosažení nejlepších výsledků se důrazně doporučuje provádět tento obřad jednou ročně.

Podle posvátných textů tato yagya přináší léčivou energii a představuje
  • Silný lék na nemoci
  • Zmírňuje zdravotní problémy
  • Uzdravuje či zmírňuje  nevyléčitelné nemoci
  • Je vhodná pro oběti fyzického utrpení
  • Je vhodná pro ty, kteří si přejí dlouhý život bez nemocí
  • Projasňuje mysl a přináší jasné vidění a schopnost se soustředit.

„Předám svá přání Bohu Dhanvantarimu, kterého uctívají bohové a démoni.“ Ničí stárnutí, nemoci, strach a smrt. Živí tento svět a má znalosti o různých léčivých rostlinách“  

Mytologie spojená s Dhanvatarim.  Dhanvantari je vynikající osobností v historii ájurvédy. Byl lékařem bohů (ve Védách i Puránách) a vynikajícím chirurgem.  V jeho inkarnaci krále Kashi, Divodasa, se na něj obrátila skupina mudrců s žádostí, aby je naučil ájurvédskou vědu. Dhanvantari uvedl, že Brahma předal ájurvédu ještě předtím, než stvořil lidstvo a vytvořil jednu z upangů Atharvavedy ve 100 000 verších uspořádaných do 1 000 kapitol. Tuto ajurvédu pak Dhanvantari přepracoval  pro její lepší srozumitelnost do 8 oddílů.

Také se věří, že Dhanvantari je známý jako otec ajurvédy a propagoval praxi ájurvédy. Podle Charaka Samhita je znalost ájurvédy věčná a je odhalena v každém z cyklů stvoření vesmíru. V případě potřeby se  Višnu sám inkarnuje jako  Dhanvantari a obnoví tradici ájurvédy ve světě, aby pomohl zmírnit některé z utrpení lidstva.

Lord Dhanvantari, se poprvé  objevil během velkého stloukání kosmického oceánu mléka, aby doručil amrit (ambrosie neboli božský nektar) polobohům. Stloukání oceánu mléka je slavná epizoda v Puranas, která představuje duchovní snahu člověka dosáhnout seberealizace prostřednictvím koncentrace mysli, stažení smyslů, ovládání všech tužeb, askeze. Bhagavata Purana říká, že Dhanvantari se vynořil z oceánu mléka a objevil se s hrncem amritu  (nektaru nesmrtelnosti) během příběhu o Samudre (nebo) Sagara Mathana, zatímco oceán stloukali Dévové a Asurové pomocí hory Mandara a hada Vasuki. Hrnec Amritu byl uchvácen Asury.  Když vidí Višnu že by mohli zvítězit asurové zjeví se jako žena oslňujícího kouzla Mohini a vpostupně odejme nektar  Asurům . A předá jej polobohům – dévům V Indii se slaví každých dvanáct let na svatém festivalu známém jako Kumbha Mela. Následující příběh je ze Šrímad Bhágavatamu.

Indra, velký vůdce polobohů, jel na svém slonovi, když narazil na mudrce Durvasu Muniho. Když Durvasa uviděl velkého poloboha, nabídl mu zvláštní girlandu, kterou požehnal Sri, další projev Laxmi, bohyně hojnosti. Indra přijal girlandu nonšalantně a položil ji na chobot svého slona, ​​který ji hodil na podlahu. Durvasa Muni byl tímto projevem neúcty velmi rozrušený a v hněvu proklel Indru a všechny polobohy, aby ztratili veškerou sílu, energii a bohatství. Asuraové (démoni) využili této situace a zaútočili na polobohy, mnoho z nich zabili a pomalu získali kontrolu nad vesmírem. Indra a ostatní polobozi spěchali k Brahmovi pro pomoc. Brahma navrhl, aby jejich nesnáze přinesli Pánu Višnuovi, který jim na oplátku poradil, aby hledali spojenectví s Asury, aby společně stloukli oceán mléka pro nektar nesmrtelnosti. Polobozi souhlasili jen proto, že jim Višnu řekl, že zajistí, aby oni sami získali nektar a znovu získali svou sílu a moc porazit démony.

Polobozi i démoni použili horu Mandara jako tyč a hada Vasukiho jako šňůru a stloukali oceán mléka. Byly do ní vhazovány všechny druhy bylin. Stloukání bylo tak namáhavé, že se Pán Višnu musel zjevit v mnoha podobách, aby jim pomohl s tímto procesem a zabránil tomu, aby nikam nevedl. Dokonce se objevil jako samotný Višnu sedící na vrcholu hory, aby naplnil Indru a jeho společníky energií.

Stloukání oceánu mléka nejprve vytvořilo smrtící jed (halahala), který mohl spolknout pouze Šiva, aniž by ho to ovlivnilo. A tak to udělal, až na to, že mu jeho choť Parvati při polykání stiskla krk, aby se jed nedostal do žaludku, a halahala zůstala v krku Šivy a díky své síle změnila barvu jeho krku na modrou.

Jak stloukání pokračovalo, vystoupil z oceánu mléka Dhanvantari. Byl mladý a silně stavěný, jeho hruď byla velmi široká a jeho pleť modročerná. Měl silné paže, zarudlé oči a pohyboval se jako lev.  Když se vynořil, držel lasturu, pijavice, léčivé byliny, disk (jedna z božských zbraní Pána Višnua) a dlouho hledanou  nádobu ambrózie. Asurové, po všech věcech chtiví, si hned uvědomili, že nádoba je plná nektaru, a sebrali mu ji.

Démoni, opět naplněni chamtivostí a pýchou, se začali hádat o to, kdo z nich vypije nektar jako první, popadli jeden od druhého hrnec a chovali se jako zloději. Když Višnu viděl, jak zaneprázdněni spolu bojují, nenechal si ujít příležitost je oklamat. Zjevil se jako Mohini, krásná žena, která démony fascinovala, získávala z nich nektar a rozdělovala jej pouze mezi polobohy. Jakmile ho polobozi vypili, byli posíleni energií a démony porazili. Poté, co uctívali Višnua a Sri Laxmi, znovu zaujali svou pozici v nebesích.

V době stloukání Višnu předpověděl, že  Dhanvantari se znovu objeví na světě, aby učil ájurvédskou vědu. A tak učinil poté, co Indra viděl lidstvo tak sužované bolestí a nemocemi a prosil Pána Dhanvantariho, aby sestoupil do hmotného světa a naučil ájurvédu lidskou rasu.

V písmech je napsáno: „Ten, kdo si pamatuje jméno Dhanvantari, může být osvobozen od všech nemocí.  Dhanvantari je uctíván po celé Indii jako Bůh medicíny.

A co říká Wikipedie?

  Dhanvantari je  bůh medicíny a avatar Višnua. Byl to král Váránasí. On je zmíněn v Puranas jako zvěstovatel  Ayurvedy. Povstal z oceánu mléka s nektarem nesmrtelnosti. V hinduismu je běžnou praxí, že se věřící modlí k Dhanvantarimu a hledají jeho požehnání pro pevné zdraví pro sebe a nebo ostatní.

Jeho narozeniny slaví praktikující ajurvédy každý rok na Dhanteras , dva dny před Diwali , hinduistickým festivalem světel. V Indii se také slaví jako národní den ájurvédy. 

Historie také obsahuje příběh o stloukání Kosmického oceánu za účelem získání Amritu – nektaru nesmrtelného života. Na návrh Višnua dévové a asurové stloukají praoceán , aby získali Amrit , který jim zaručí nesmrtelnost. Ke stloukání oceánu použili hada Vasukiho pro svou stloukací strunu. Pro stloukací tyč použili horu Mandara umístěnou na zádech Velké želvy – Kurma Avatara Višnua. Jak bohové a démoni stloukali moře, strašlivý jed Halahala vycházel z jeho hlubin a začal zahalovat vesmír svými dusivými výpary. Dévové a asurové lapali po dechu a vyhledali pomoc Šivi , který statečně vsál jed do krku a spolkl ho. Bohyně Parvati, šokovaná jeho hrdinským činem, ho však popadla za hrdlo, uvěznila tam jed a zabránila jeho šíření; ale síla jedu byla taková, že mu zmodral na krku, čímž si vysloužil jméno Neelakanta (modrokrký). Když se Amrit konečně vynořil spolu s několika dalšími poklady, dévové a asurové o něj začli  bojovat. Višnu v podobě kouzelnice Mohini však dokázala nalákat asury, aby ji předali Amrit, který následně  rozdává dévům. Svarbhanu , asura, se přestrojí za devu a sám se pokusí vypít nějakou Amritu. Surya (bůh slunce) a Chandra (bůh měsíce) upozorňují Višnua na tento podvod. Višnu pak dekapituje Svarbhanuovi, právě když se chystá spolknout nektar, takže jeho hlava a tělo bez hlavy zůstanou nesmrtelné. Později je hlavová část známá jako Rahu a useknutá část je známá jako Ketu.

Víření kosmického oceánu (Mléčná dráha) je vyprávěno v několika starověkých textech, zejména ve Valmikiho Ramayaně Canto 45  a v Mahabharatě.

Pin It on Pinterest

Share This