Příprava z 16. 12. 2021

 Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 27x ,54x  nebo 108x ) :  Óm  Guru Brahma Gurur Vishnu Gurur devo Maheshwaraha Gurur Shakshath parabrahma thasmai sri gurave namaha. ( vyslovujeme: Óm gurůr Brahma, gurůr Višnů gurur dévo mahešvaraha gurůr sšákšá prabrahma thašmaí srí guravé namahá)

Dattatreya yagya

Lord Dattatreya nebo Lord Shri Guru Datta je ten, o kterém se věří, že je inkarnací tří velkých bohů v jednom, trojice Pána Brahmy, Višnua a Šivy. Je uctíván jako Univerzální Guru a má nejvyšší znalosti a moudrost. Lord Dattatreya se narodil jako syn mudrce Atriho a Anusuyi. Pán Brahma, Višnu a Šiva  jim dali požehnání, že se narodí jako jejich syn. Obvykle je Lord Dattatreya zobrazován se třemi tvářemi symbolizujícími Pána Brahmu, Višnua a Šivu. Má 6 rukou, kolem něj pobíhají čtyři psi symbolizující čtyři Védy( posvátné zdroje poznání), přičemž Ulita představuje věčný zvuk AUM. Kráva vedle něj představuje Matku Zemi a Dharmu a trojzubec symbolizující překročení tří Gun.

Legenda o Dattatreyovi  Jméno Dattatreya je kombinací dvou slov Datta a Atri, kde Datta znamená Dárce a Atri znamená Mudrc Atri. Lord Dattatreya je považován za gurua, který získal osvícení pozorováním svého okolí. Existují různé různé legendy o narození o Dattatreyi. Podle Šrímad Bhagavadgíty si Atri rishi přál dobro světa a chtěl mít syna. Podle starověkých textů prováděl mudrc Atri přísné pokání, aby měl syna. Dále si také přál, aby jeho syn dosáhl a udržoval světový řád. V důsledku toho se sám Pán, který slíbil splnit jeho přání, narodil jako syn mudrce Atriho a Anasuyi.

Výhody Dattatreya yagya

– Provedení tohoto rituálu přináší božskou milost a požehnání Pána Dattatreyi.
– Uctívání Pána Dattatreyi dává moudrost a znalosti.
– Tento rituál Puja lze také provádět pro zdraví, bohatství, úspěch a prosperitu.
– Provedení tohoto rituálu je prospěšné pro duchovní povznesení.
– Zpívání Dattatreya Mantra je jistý způsob, jak uniknout neblahým účinkům Pitru dosh v našich životech.

Dattatreya, Datta nebo Dattaguru , je  (mnich) jeden z pánů jógy , uctívaný jako hinduistický bůh . Je považovaným za avatara ( božské projevení ) tří hinduistických bohů Brahma ,Višnu a Šiva , společně známí jako Trimurti . Je mu věnováno několik upanišad , stejně jako texty tradice védánty – jógy v hinduismu. Jeden z nejdůležitějších textů hinduismu, jmenovitě Avadhuta Gita (doslova „píseň svobodné duše“) je připisován Dattatreyovi.  Postupem času Dattatreya inspiroval mnoho klášterních hnutí v šaivismu, vaišnavismu a šaktismu, zejména v oblasti Indie, jižní Indie, Gudžarátu, Madhjapradéše, Rádžasthánu a himálajských oblastí, kde byla silná šivovská tradice. Jeho zaujatost prostým životem, laskavost ke všem, sdílení svých znalostí a smyslu života na svých cestách je s úctou zmíněna v básních Tukarama, světce-básníka hnutí Bhakti.

Dattatreya je ctěn jako Adi-Guru (první učitel) v Adinath sampradāyi z Nathas, první „pán jógy“ s mistrovstvím Tantra (technik), ačkoli většina tradic a učenců považují Adi Nath za epiteton Pána Šivy.

Je typicky zobrazen se třemi hlavami a šesti rukama, po jedné hlavě pro Brahmu , Višnua a Šivu, kteří představují Trimurti , 3 hlavní bohy v hinduismu, a jeden pár rukou držící symbolické předměty spojené s každým tyto bohy: japamala a vody hrnce Brahma, ulity a diskem Vishnu, trojzubcem a buben Šivy. Je typicky oblečený jako prostý mnich, který se nachází v lese nebo divočině, což naznačuje jeho zřeknutí se světských statků a snahu o meditativní jogínský životní styl. Na obrazech a některých velkých řezbách je obklopen čtyřmi psy a krávou, Čtyři psi představují védy jako důvěryhodné přátele, společnost a strážce do každého počasí, zatímco kráva je metaforou pro matku Zemi, která tiše a vždy poskytuje potravu, matku Zemi, která vyživuje všechny živé bytosti.

Každoroční festival v měsíci hinduistického kalendáře Mārgaśīrṣa (listopad/prosinec) ctí Dattatreyu a nazývá se Datta Jayanti.

Podle Puranas , se narodil v indickém poustevně védskému rishi (jednomu ze sedmi  velkých  mudrců který se zásadně podílel na vzniku  Rigvedy) Atrimu  a jeho ženě  Anasuya a předpokládá  se, že žili v Mahur , Nanded District, Maharashtra.

Když Atri dostal od božského hlasu pokyn k pokání, Atri ochotně souhlasil a učinil  přísné pokání. Potěšeni jeho oddaností a modlitbami se před ním objevila hinduistická trojice, jmenovitě Brahma , Višnu a Šiva a nabídla mu dobrodiní.Požádal je aby se mu všichni tři narodili. Všichni tři se pak inkarnovali v Dattatreyovi .

Dattatreya je v Mahabharatě je popsán jako výjimečný Rishi (mudrc) s mimořádnými vhledy a znalostmi, který je uctíván a povýšen na gurua a avatára Dattatreya v těchto textech je popsán jako ten, jež se zřekl světa a opustil svůj domov v raném věku, aby vedl mnišský život.

Mladý Dattatreya je v hinduistických textech známý jako ten, kdo začal s ničím a bez učitelů, přesto dosáhl sebeuvědomění tím, že pozoroval přírodu během svých sannyasiských toulek a zacházel s těmito přirozenými pozorováními jako se svými dvaceti čtyřmi učiteli.  Tato legenda je symbolem hinduistické víry, zejména mezi umělci a jogíny , že nápady, učení a praktiky pocházejí ze všech zdrojů a že vlastní úsilí je prostředkem k učení.

Své poznání shrnul Dattatreya do 24 pravidel pro realizaci života v dharmě. 24 pravidel pro osvícení

Kromě toho, rozvinutí ikony Dattātreya ilustruje vývoj jógy jako syntetického a inkluzívního souboru ideologií a praktik.  Dattātreya je  jogín , jehož charakter a učení se rozvíjejí sběrem různých květů jógy. Pro všechny náboženské skupiny, které mají tendenci zahrnovat myšlenky, praktiky a učení z oceánu tradic, je Dattātreya skutečně paradigmatem.

Dattatreyovo jméno se objevuje v seznamech starověkých hinduistických mnichů uctívaných pro své poznatky o odříkání, jsou Jabala Upanishad , Naradaparivrajaka Upanishad , Bhikshuka Upanishad a Yajnavalkya Upanishad. Z nich je jeho zmínka v Jabala Upanishad chronologicky významná, protože tento starověký text je datován k dokončení mezi 3. stoletím před naším letopočtem a 3. stoletím našeho letopočtu.

Vždy se učte, hledači skutečné podstaty světa jsou povzneseni svým vlastním úsilím v tomto světě. Já je neomylným průvodcem sebe sama. Přímým vnímáním a analogií lze dospět ke své spáse. Dattatreya, Bhagavata Purana XI.7.19

Text byl vytvořen za použití znalostí z Wikipedie. Některé odkazy vás tedy na ní dovedou.

Pin It on Pinterest

Share This