Nataraja yagya pro úspěch, dobré zdraví a prosperitu pro rok 2022

Tato yagya proběhne 20.12. 2021 ve 00.05 hod. Více info. o organizaci v závěru textu.

Příprava  ve čtvrtek 16. 12. 2021 na zoom. us ( bližší informace zašlu pro všechny přihlášené do WhatsApp skupiny. )

 Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 27x, 54x, 108x  : Om trahmbagaya vidhmahe,  Trisula asthaya demahe, Thanno Nataraja prajothayaathu.  ( Vyslovujeme: Óm trajambagaje vidhmahé, trisula asthája démahe, Thano Nataradža pradžotajááté.)

Slovo Nataraja nebo Natraj je jednou z podob – kvalit energie božství Šivy. Nata znamená „akt, drama, tanec“ a  Rája  znamená „král, pán“; lze to zhruba přeložit jako Pán tance nebo Král tance. Předvádí svůj božský tanec (Tandava), aby zničil unavený vesmír ( skutečnost ) a také se připravil na to, aby Pán Brahma zahájil proces stvoření. Nataraja je popsán jako Satcitananda nebo „Bytí, vědomí a blaženost“.  Dvě nejběžnější formy Šivova tance jsou Lasya (jemná forma tance), spojená se stvořením světa, a Ananda Tandava (tanec blaženosti, energická forma tance), spojená s ničením unavených pohledů na svět. – unavené perspektivy a životního stylu.  Jedná se tedy  o tvořivý akt. V podstatě jsou Lasya a Tandava jen dva aspekty Šivovy povahy; neboť ničí, aby tvořil, boří, aby znovu stavěl.  Trpaslík, na kterém Nataraja tančí, je démon Apasmara, který symbolizuje vítězství Pána Šivy nad nevědomostí. Lord Nataraja je v podstatě vizuální interpretace Brahmanu a taneční pozice Šivy. Tančící Šiva nebo Lord Nataraja je reprezentací reality v době vesmírné destrukce.

Univerzální pravda o tanci Šiva

Natarajská forma Šivy má čtyři ruce vyzařující do čtyř hlavních směrů. Jeho zvednutá levá noha naznačuje průběh divokého tance osvobození a konečné blaženosti. Během tohoto tandavského tance drží v pravé ruce buben, což znamená prvotní zvukovou vibraci, ze které vznikl vesmír. Podle védských textů náš vesmír začal vibracemi zvuku Óm, který spojuje všechny bytosti s kosmickým vědomím.  V levé ruce drží oheň, což je jeden z pěti prvků, které přinášejí destrukci k zahájení procesu transformace. Jeho zvednutá levá noha naznačuje definitivní cíl pozvednout se na vyšší úrovně vědomí. Jeho druhá pravá ruka je držena v Abhaya Mudra, což znamená, že byste měli být vždy odvážní nebo nebojácní, a druhá levá ruka se zaměřuje na jeho zdviženou nohu, což zdůrazňuje potřebu osvobodit se a pozvednout své vědomí. Had kolem pasu ukazuje na Kundaliní šakti v našem psychickém těle.

Přínos  Nataraja yagya

 1. Přináší požehnání energie ,, destrukce“ tedy uvolnění se ze starých bolestí a stagnace v čase i v činnosti.
 2. Přináší tanec životní energie do života, .. tedy jinými slovy proud života, který se vlévá do ,,žil“.
 3. Osvobozuje od strachu, lenosti a nečinnosti.
 4. Přináší aktivitu, prosperitu, úspěch a dobré zdraví.
 5. Nataraja yagya je také prospěšná pro stabilitu v osobním a pracovním životě.
 6. Je prospěšná pro odstranění škodlivých účinků různých planet .. tedy dóš Navagraha.
 7. Přináší poznání ,,věčnosti“ klid a hluboké uvědomění.
 8. Harmonizuje čakrální energetický systém a zvláště pak 5. čakru která je spojena s nasloucháním, slyšením a mluvením nebo i vyjadřováním.
 9. Přináší kompletní očistu těla, mysli i vědomí. Tedy centra poznání, pravdy, moudrosti, síly vůle a síly volby a schopnosti efektivně komunikovat.
 10. Rozvíjí schopnost předvídavosti a ,, dramatu“ různých situací a na základě toho schopnost dosáhnout správnou taktikou vítězství.

 

A co říká Wikipedie?  Historická umělecká díla Nataraja nalezená v různých částech Indie zasazena do geometrických vzorů a podél symetrických linií, zejména satkona mandala ( hexagram ), která v indické tradici znamená vzájemnou závislost a splynutí mužských a ženských principů. Symbolika byla interpretována v klasických indických textech, jako jsou Unmai Vilakkam , Mummani Kovai , Tirukuttu Darshana a Tiruvatavurar Puranam , pocházejících z 12. století našeho letopočtu ( říše Chola ) a později a zahrnují:

 • Tančí v kruhovém nebo cyklicky uzavřeném oblouku plamenů ( prabha mandala), které symbolicky představují kosmický oheň, který v hinduistické kosmologii vše vytváří a vše pohlcuje , v cyklické existenci nebo cyklu života. Oheň také představuje zla, nebezpečí, teplo, světlo a radosti každodenního života. Ohnivý oblouk vychází ze dvou makar (bájných vodních zvířat) na každém konci.
 • Vypadá klidně, dokonce i přes nepřetržitý řetězec tvoření a ničení, který udržuje vesmír, který ukazuje nejvyšší klid átmana.
 • Nohy má pokrčené, což naznačuje energický tanec. Jeho dlouhé, rozcuchané kadeře jsou během tance volné a vylétávají v tenkých pramíncích, roztažených do vějíře za hlavou, kvůli divokosti a extázi tance.
 • Na jeho pravé straně, zapletená do jednoho z létajících pramenů jeho vlasů u čela, je typicky řeka Gangazosobněná jako bohyně z hinduistické mytologie, kde je nebezpečí mohutné řeky kreativně spojeno s klidnou řekou pro lidi. regenerace života.
 • Jeho čelenka často obsahuje lidskou lebku(symbol smrtelnosti), srpek měsíce a květinu identifikovanou jako enteogenní rostlinu Datura metel .
 • Nejtypičtější jsou čtyřruké postavy, ale najdeme i desetiruké formy
 • Pravá horní ruka drží malý bubínek ve tvaru přesýpacích hodin, který se v sanskrtu nazývá ḍamaru.  K držení bubnu se používá specifické gesto ruky ( mudra ) zvané amaru-hasta .  Symbolizuje rytmus a čas.
 • Levá horní ruka obsahuje Agni neboli oheň, který značí síly tvoření a ničení. Protikladné koncepty ukazují protikladnou povahu života.
 • Z jeho pravého dolního předloktí se odvíjí kobra, zatímco jeho dlaň ukazuje Abhayamudru (znamená nebojácnost ), což naznačuje, že se nemusí bát blízkého zla, stejně jako zla a nevědomosti obklopující oddaného, ​​když následuje spravedlnost dharmy .
 • Spodní levá ruka je ohnutá dolů v zápěstí s dlaní obrácenou dovnitř, také si všimneme, že tato paže překračuje Naṭarājovu hruď a skrývá jeho srdce, aby nebylo vidět. Představuje tirodhāna, což znamená „uzavření, skrytí“.
 • Obličej ukazuje dvě oči plus mírně otevřené třetí na čele, které symbolizují trojici v šaivismu. Oči představují slunce, měsíc a třetí bylo interpretováno jako vnitřní oko, neboli symbol poznání ( džňána ), vybízející diváka k hledání vnitřní moudrosti, seberealizace. Tři oči alternativně symbolizují rovnováhu tří Guṇ : Sattva, Radžas a Tamas.
 • Trpaslík, na kterém Nataraja tančí, je démon Apasmara purusha  a který symbolizuje démonické zlo a nevědomost, nad nimiž vítězí posvátný tanec Šivy.
 • Mírně usměvavá tvář Shivy představuje jeho klid, přestože je ponořen do kontrastních sil vesmíru a jeho energického tance.

Šivův tanec lze vysvětlit jako:

 1. je viděn jako obraz jeho rytmické nebo hudební hry, která je zdrojem veškerého pohybu ve vesmíru. To je reprezentováno kruhovým nebo eliptickým rámem obklopujícím Shivu.
 2. účelem jeho tance je osvobodit duše všech lidí z léčky iluze.
 3. konečně, místo tance, Chidambaram, který je zobrazen jako střed vesmíru, je ve skutečnosti v srdci.

Nataraja, symbolizuje „spojení mezi náboženstvím a uměním“ a představuje Šivu jako pána tance, který zahrnuje veškeré „tvoření, ničení a všechny věci mezi tím“.  Ikonografie Nataraja zahrnuje kontrastní prvky,  nebojácná oslava radosti z tance obklopená ohněm, nedotčená silami nevědomosti a zla, což znamená spiritualitu, která přesahuje veškerou dualitu .  Kromě toho, božstvo nejen vypráví o věčných cyklech života ( Jiva ) od zničení po znovuzrození.ale také lidská bytost by měla překonat duchovní nevědomost a vzrušení ze seberealizace .

 V roce 2004  byla v  CERNu Evropském středisku pro výzkum částicové fyziky v Ženevě odhalena dvoumetrová socha tančícího Šivy. Sochu, symbolizující Šivův  vesmírný tanec stvoření a ničení, věnovala CERNu indická vláda na oslavu dlouhého spojení výzkumného centra s Indií. Speciální deska vedle sochy Šivy vysvětluje metaforu Šivova kosmického tance s citáty fyzika Fritjofa CapryPřed stovkami let vytvořili indičtí umělci vizuální obrazy tančících Šivů v nádherné sérii bronzů. V naší době fyzici používali nejpokročilejší technologii k zobrazení vzorů kosmického tance. Metafora kosmického tance tak sjednocuje starověkou mytologii, náboženské umění a moderní fyziku.

 

Pin It on Pinterest

Share This