,,Dokonce i osvícení jogíni a riši čekají každý rok na Mahalaya čas, aby získali požehnání od svých předků. Během Mahalaya Pakshy je zásadní provádět Tarpanam (obětiny  předkům), protože může rozpouštět dva typy karmy předků, které vám pomohou ve vašem životě být svědky zázraků. První typ je karma, která blokuje osvobození duší vašich předků, a druhý je karma, která vám brání v přijímání požehnání vašich předků. “                                                                                                                                                                                                                                               Chellappa   Ananthan 

Pitru Shanthi yagya  (ohňový rituál pro osvobození našich předků a vyčištění našich minulých životů). 

 Informační schůzka ve čtvrtek  16 .9. 2021 ve 20.00 

 Příprava  ze dne 21.9.

Mantra pro obřad : Óm Pithru devaya namaha, Óm Surya Narayanaya namahá, Óm  Lakshmi Narayanaya namahá, (108x)   (vyslovujeme : Óm Pitrů dévaja namahá, óm Sůryá nárájaná je namahá, óm srí lakšmí nárájaná je namahá, )

Dharma (řád) vyjádřená v posvátných textech předepisuje uctíváni našich předků denně, když jsou naživu, a také když odcházejí z tohoto světa. Když opustí tento svět, stane se povinností jejich potomků každodenní uctívání jejich zesnulých duší.

Pitru Yagna ( posvátný obřad předkům) je jednou z nejlepších a nejstarších tradic védské filozofie, která se dodržuje od věků. PITRU YAGNA je jednou z pěti velkých obětí (Pancha MahaYagnas)respektujících řád života.  Ve védské kultuře je status rodičů považován za rovnocenný s  bohy (Devatas).

Matru Devo Bhava (Matka )     Pitru Devo Bhava(otec)      Aachaarya Devo Bhava (Guru)   Atithi Devo Bhava (host)

Uctívání těchto čtyř kategorií má v řádu světa( dharmě )nejvyšší význam a důležitost. Mezi těmito čtyřmi dosáhli Matru (Matka) a Pitru (Otec) Aachaarya (Guru) větší důležitosti, protože jsou to lidé, kteří jsou zodpovědní za naše narození, kulturu (samskaru) a existenci. Jsou to ti, kdo přispěli k našemu blahobytu a růstu. Jsou to naši přátelé, filozofové a průvodci, jsou to naši učitelé a naše vzory. Mata-Pitru seva (sloužit rodičům), když jsou naživu a provádění Pitru Yagnu a Tarpanam po jejich odchodu, byla předepsána jako nejlepší způsob, jak se vykoupit z Pitru Runa (dluhu, neboli toho co jsme dostali darem od nich).

Věří se, že opuštěné duše, pro které se tyto rituály neprovádějí, budou bezcílně putovat po Zemi a projevují se  ve formě Pitru dosha, což má za následek otravné, nepříjemné problémy např. utrpení související s manželstvím, potomky, zdravím,  v nedostatku růstu a prosperity,  domácí problémů atd. Ze zkušenosti se ví, že provádění posvátných obřadů předkům je lékem na Pitru dosha.

Platí jednoduché poznání, že pokud jsou šťastní naši předkové jsme šťastný i my sami. Pitru yagya pomáhá  osvobodit naše předky s nižších dimenzí v kterých po smrti uvízli díky nevhodně vedenému životu, trápení a bolesti, která přerostla až za smrt. Díky tomuto naše životy mohou být naplněny bolestí, neštěstím a nepochopením, smutkem, nedostatkem atd. .

I když máme představu, že žijeme jen svůj život a můžeme konat, jak my sami chceme, tak na vnitřní úrovni,  tedy v pocitovém a emočním, mentálním vnitřním světě, jsme často zajatci bolesti a strádání našich předků. Pokud tedy pomůžeme modlitbou a obřady našim předkům pak pomáháme sami sobě, spojujeme se v liniích našich rodů a energie jejich požehnání a podpory k nám může volně proudit. Náš život pak začíná probíhat v lehkosti a klidu a daří se nám ve všech oblastech života (zdravotní, finanční, ve vztazích, partnerství, rodičovství, v práci i duchovním růstu).

Moje konstelační praxe toto silně potvrzuje, neboť silná většina problému, které řešíme v konstelacích, se ukazuje že pramení od předchozích generací (cca 88%) a podmíněnosti našich předchozích životů (6%).

Našim předkům dlužíme  obrovskou vděčnost za všechno dobré co jsme dostali a toto je třeba i národ, zem, jazyk, podporu, vzdělání a třeba i jídlo, šaty atd.. Tedy chci říci, že vše co bereme jako samozřejmost je výsledkem jejich často nelehkého života. Když jim pomáháme, od jejich zaklesnutí, pomáháme i sami sobě a dětem tím nejpřirozenějším a nejzákladnějším způsobem. Ignorování předků  je jako ignorovat vlastní existenci.

Osvobození a uctění našich předků je tedy zásadní pro náš život. Pro naše štěstí, zdraví i probuzení a duchovní osvobození. Jsme karmicky i geneticky propojení. Naše tělo, inteligence, zdraví i bohatství je propojeno s nimi a je jejich darem našemu životu i našim potomkům. Naše mysl, tělo a duše souvisí s našimi předky a velmi ovlivňují naše myšlení a touhy z naší rodové linie z doby před 7 generacemi. Provedení těchto 10000 let starých rituálu může uvolnit emoční bolest ve vás a může pomoci při uklidnění jejich duší.

Jako děti jsme vždy dostávali. A my jako děti jsme bez rozpaků a přirozeně brali.  Během života se tato role přirozeně mění a  my  začínáme dávat druhým. Vyrostli jsme, protože nám  rodiče dávali. Nyní, se za naše rodiče můžeme modlit, provádět yagya  a obětovat jim jídlo a potravu (Tarpanam) a tak můžeme částečně splatit to co jsme dostali. Prostřednictvím tohoto rituálu dáváme najevo naši úctu, vděčnost, našim opuštěným předkům. Ústní poděkování zůstává pouze jako slova a nepřevádí se do akce. Tím, že se účastníme tohoto rituálu, provádíme akce – trávíme nějaký čas pro ostatní, utrácíme za ně nějaké peníze a zpíváme mantry. Proto se očistíme a vytváříme pozitivní vibrace. Lidé, kteří zemřeli, se tak mohou znovu narodit nebo dosáhnout Osvobození-mókši.

Proč nyní v tento čas?

Mahalaya Pitru Paksha (15 dní rituálů věnovaných předkům v tento rok probíhá od  22. 9. – 6.10. 2021 začínající od úplňkové noci (Purnimy) do noci bez měsíce (Amavasya) je nejdůležitější dobou roku pro každého z nás. Kdo může provést  Shanti Pitru yagya a Tarpanam pro své předky měl by jej provést.  Je to způsob, jak jim říct, že jsou stále důležitou součástí rodiny a stále zůstávají v našich vzpomínkách. Každý rok během období Mahalaya přicházejí duchové našich předků na zemskou planetu, aby dostali naše oběti skrze rituál Tarpanam a udělili nám naše požehnání, která má moc změnit náš osud.  Mahalaya Pitru Paksha je nejlepším příhodným okamžikem k pokloně a pozdravům předků a hledání jejich požehnání. Uctívání předků prostřednictvím Pitru Yagny odstraňuje překážky, pozvedá naše předky do vyšších světů v důsledku znamená napojení se na energii nejvyššího a jediného Boha, podstaty či zdroje (v Indii nejvyššího Pána Višnu). Jenž je velkým –  dědeček; otec všech otců Samastha Pithru Antharyami.

Zahrnuje obětování tří předcházejícím generacím – recitováním jejich jmen – a také mýtického předka linie (gotra). Osoba tak ve svém životě poznává jména šesti generací (tři předchozí generace, vlastní a dvě následující generace – jeho synové a vnuci), čímž znovu potvrzuje rodové vazby. Současná generace splácí svůj dluh předkům v Pitri Paksha. Tento dluh je považován za nanejvýš důležitý spolu s dluhem člověka vůči jeho guru a jeho rodičům.

Nejdůležitější dny 16ti denního období jsou

Maha Bharany ( 24.9. ) ( den kdy vládne hvězda Bharani) je věnován všem předkům u nichž neznáme často jména ani data jejich narození a úmrtí. Je zároveň vyjádřením úcty bohu Yamaovi.

Ashtami Shraddha  ( 29.9. ) je věnován všem předkům, kteří odešli od rodin, tedy všem babičkám dědečkům, ale i předčasně zesnulým dětem, matkám, otcům a případně strýcům atd. . Zároveň se jedná o střed 16 denního obřadu.

Mahalay Amavas ( 6.10.)  nejdůležitější třetí den tohoto obdob a zároveň posledním, se vykonává yagya a modlitby s tarpanam( pohoštěním) pro předky  s ohledem na to, že se věří, že v tento den všichni předci přicházejí na zem do naší blízkosti. Tento den je velice silný, neboť  měsíc není přítomen na obloze. Jedná se o nejpříznivější den jak se uvolnit z negativních energií neboť tma a tah měsíce odhaluje tyto temné energie v nás a zároveň je uvolňuje.  Věří se, že bohyně Durga v tento den sestoupila na Zemi. Věří se, že v tento den se předkové vrátí zpět do PitriLoka, proto jsou zvláště uctívaní a vyzýváni k cestě.

Pokud tedy nemůžete vykonávat obřad  Shanthi Pithru yagy a tarpanam v celém období 16 dnů, je velice důležité provést je alespoň v tyto tři dny.  V našem případě  24.9.  , 29.9. a . 6.10. 2021.

A v nejzazším případě v den poslední a to  6. 10. – Mahalay Amavas

Védské podklady

Podle hinduismu sídlí duše tří předcházejících generací předků v oblasti jež se nazývá Pitriloka , říše mezi nebem a zemí. Tuto říši řídí Yama , bůh smrti, který bere duši umírajícího  ze Země na Pitriloku . Když člověk příští generace zemře, první generace se přesune do nebe a spojí se s Bohem, takže oběti Shraddha nejsou dány. Tedy pouze tři generace na Pitriloce dostávají obřady Shraddha, ve kterých hraje Yama významnou roli.  Podle posvátné hindské eposy , na začátku Pitri Paksha, slunce vstoupí do znamení zvěrokruhu Panny (Kanya). 

 Když legendární dárce Karna zemřel (v epickém díle Mahabharata), jeho duše přešla do nebe, kde mu bylo nabídnuto zlato a šperky jako jídlo. Karna však k jídlu potřeboval skutečné jídlo a požádal Indru, pána nebes o vysvětlení, proč se zlato podávalo jako jídlo. Indra řekl Karnovi, že celý život daroval zlato, ale nikdy nepředával jídlo svým předkům v Shraddha. Karna řekl, že jelikož nevěděl o svých předcích, nikdy jim nic nedaroval. Aby se Karna napravila, bylo mu dovoleno vrátit se na Zemi na 15 dní, aby mohl provádět Shraddhu a darovat jídlo a vodu na jejich památku. Toto období je nyní známé jako Pitri Paksha. 

Kdy a kde

 Existují výjimky z pravidla lunárního dne; zvláštní dny jsou přidělovány lidem, kteří zemřeli určitým způsobem nebo měli určitý životní status. Chautha Bharani a Bharani Panchami , čtvrtý a pátý lunární den, jsou přiděleny lidem zemřelým v uplynulém roce. Devátý lunární den Avidhava navami  je pro vdané ženy, které zemřely před svým manželem.  Dvanáctý lunární den je určen dětem a asketům, kteří se vzdali světských potěšení. Čtrnáctý den je známý jako Ghata chaturdashi nebo Ghayala chaturdashi a je vyhrazen těm lidem, kteří byli zabiti zbraněmi, byli váleční nebo utrpěli násilnou smrt. Sarvapitri amavasya (den nového měsíce všech předků) je určen pro všechny předky bez ohledu na lunární den, kdy zemřeli. Je to nejdůležitější den Pitri Pakshy. Ti, kdo zapomněli provádět šraddhu, tak mohou učinit v tento den. Shraddha rituál vykonávaný v tento den je považován za plodný jako ten, který se provádí ve svatém městě Gaya , které je považováno za zvláštní místo pro vykonávání obřadu. 

Jídlo (tarpantam)  Jako potrava pro  předky v Indii se obvykle vaří ve stříbrných nebo měděných nádobách a obvykle se umisťují na banánový list nebo šálky ze sušených listů a pouští se po vodě nebo umisťuje na střechu aby bylo přístupno ptákům.  Jídlo musí obsahovat Kheer (druh sladké rýže a mléka), lapsi (sladká kaše vyrobená z pšeničných zrn), rýži, dal (čočku), zeleninu z jarních bobů ( guar ) a žlutou tykev (dýně). Nicméně je možno uvařit pro naše předky v našich podmínkách nějaké staré rodové jídlo, které mohou pozřít ptáci.

Muž, žena který provádí šraddhu, by se měl předem očistit a měl by mít dhoti . Nosí prsten trávy darbha . Pak jsou vyvoláni předkové, aby pobývali v kruhu. Obřad se obvykle provádí s holým hrudníkem, protože během obřadu je třeba několikrát změnit polohu posvátné nitě, kterou nosí. Obřad zahrnuje pinda dana , což je oběť ředkům (kuličky z vařené rýže a ječmene z mouky smíchané s ghí a černým sezamem) doprovázející uvolňování vody z ruky. Poté následuje uctívání Višnua (v podobě trávy darbha , zlatého obrazu ) a Yama. Poté je připravena nabídka jídla, vařená speciálně pro obřad na střeše. Nabídka se považuje za přijatou, pokud přijde vrána a pohltí jídlo; pták je považován za posla Yama nebo ducha předků.  Kráva a pes jsou také krmeni, a kněží Brahmin jsou také nabídnuti jídlo.

                                                                                                      (zdroj wikipedie)

Pin It on Pinterest

Share This