Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x ) :  Om Ram Ramaya namaha. ( óm  Rám Ráma je namahá )

Probuďte svoji  vnitřní energii nazývanou Ráma, jež představuje ochranu, prosperitu a vítězství.

Ráma Navami je den, kdy se oslavuje narození lorda Rámy.

Provedení ohňového rituálu (yagya) a zpíváním Rámovo jména v den jeho narozenin se aktivuje a vyvolává energie, která přináší božská požehnání:

  • k odstranění zármutku, utrpení, obav a překážek.
  • přináší bohatství
  • dlouhověkost
  • ochranu
  • vítězství
  • očištění od hříchů a spásu
  • podporuje  prosperitu
  • podporuje pozitivní povahové vlastnosti
  • posílí zdraví a štěstí
  • harmonizuje vztahy

Název RÁMA je derivátem dvou klíčových slabik – RA od Om Namo Narayanaya (Višnu) a MA od Om Nama Shivaya (Shiva). Zpívání RÁMA má výslovný dvojí přínos požehnání ochránce i osvoboditele.

Ve chvílích smutku a únavy, se doporučuje zpívat: ‚Ráma Ráma Ráma Ráma Ráma.‘  Zvuk mantry má schopnost vás zcela postupně pohltit.  Zvuk „Ráma“ je kromě OM jeden z nejsilnějším zvuků ze všech. Může vás osvobodit, poskytnout štěstí, odstranit hříchy a pozvednout váš životní stav. Při zpěvu mantry „Ráma“ podvědomě dáváte oběť nejvyššímu vesmírnému vědomí.

Existuje příběh, že Ráma dostal mantru, aby vyvolal různé bohy a bohyně. Jakmile se všichni představili, musel jim dát místo k pobytu. A Ráma řekl, že bude jeho tělo tím místem. Ráma tedy zahrnuje všechny bohy a bohyně s jedinečnými schopnostmi a funkcemi.  Proto je samotný zvuk tak velmi silný. “

Ráma znamená „blaženost“ znamenající štěstí, které lord Ráma dává všem, kdo si ho pamatují a uctívají. Lord Sri Ráma se údajně narodil na Zemi, aby vštípil ztracenou a zapomenutou slávu lidstvu, zničil zlo a ochránil nevinné.

Ráma,  je v pořadí sedmou inkarnací Višnua na Zemi. Byl strážcem lidstva a zavázal se, že bude člověka rozvíjet do vyššího stavu života, a to jak duchovně, tak materiálně. Ráma byl válečník, který ztělesňoval všechny ctnosti a celý život bojoval za pravdu. I dnes jsou  Rámovy hrdinské příběhy o lásce, úctě a laskavosti k lidem po celém světě velmi oceňované.

Jeden z největších eposů Ramayana ( 7 svazků obsahujících celkem 48000 veršů)  oslavuje životní cestu Rámy. Popisuje Rámovu životní historii a těžkosti, které musel snášet, přestože byl královským princem.  Autor velký mudrc Valmiki, také napsal Nama Ramayana – zkrácenou verzi Ramayana se 108 verši rozdělenými do šesti kapitol.  Kapitoly pokrývají dětství Rámy (Bala-Kanda), Přípravy na Rámovu korunovaci za prince (Ayodhya-Kanda), Exilový život Rámy (Aranya-Kanda), Setkání Hanumana a hledání Sity (Kishkindha-Kanda), Hanumanova cesta na Lanku za setkáním se Sitou (Sundara-Kanda) a bitva mezi Rámou a Ravanou za záchranou Sity (Yuddha-Kanda).

 Wikipedie dále uvádí

Ráma byl král podle legend fyzicky přítomný na tomto světě, jehož existenci popisuje jeden z nejstarších indických eposů. Ráma je jednou z nejpopulárnějších osob višnuizmu a podle tradice je sedmým vtělením (z deseti nejznámějších) boha Višnua.

Příběh Rámy a Síty  Epos Rámájana popisuje zvláště tento příběh Rámy a jeho ženy. Ráma a Síta zároveň představují jeden z nejstarších příběhů lásky dvou lidí. Rámova odvaha při boji ve strašlivé válce kvůli záchraně ženy je korunována Sitinou absolutní oddanosti manželově lásce.

Ráma je zobrazován jako ideální muž a dokonalý člověk. Kvůli uctění otce se Ráma zřekl nároku na trůn Kosala a zvolil si exil trvající čtrnáct let. Jeho manželka Sítá, vtělení bohyně Lakšmí, a bratr  Lakšmana, neschopni žít bez Rámy, se rozhodli připojit se k němu, a tak všichni tři strávili čtrnáct let v exilu. Sítu unese zlý démon Rávana. Po dlouhém a náročném hledání, které prověří jeho osobní síly a ctnosti, Ráma vybojuje kolosální bitvu proti armádám Rávany. Pomáhá mu při tom opičí přítel Hanumán obdařený mnoha nadpřirozenými schopnostmi. Ve válce mocných a magických bytostí Ráma svého soka zabije v boji a osvobodí svou manželku. Po ukončení svého vyhnanství se Ráma vrací do své země, je korunován králem a nakonec se stane císařem. Vládne jedenáct tisíc let, což je éra dokonalého štěstí, míru, prosperity a spravedlnosti známá jako Ráma rádžja.

Podle některých indických náboženských nauk může postava prince Rámy zajistit člověku posmrtný vstup do nebe, a to několika způsoby. Buďto musí člověk alespoň jednou v životě přečíst epos Rámájana, nebo musí chvíli před svou smrtí vyslovit jméno „Ráma“. Pokud toho není umírající fyzicky schopen, pak též stačí, pokud mu jméno „Ráma“ někdo pošeptá do ucha. Tím, že před smrtí vyslovil jméno „Ráma“, je znám například Mahátma Gándhí.

 Višnu je spolu s bohem  Šivou  nejprominentnější z hinduistických bohů, má mnoho přívrženců (tzv. vaišnavové či višnuisté), kteří ho považují za nejvyššího a jediného skutečného Boha.

 

Pin It on Pinterest

Share This