Přináším Vám speciální nabídku, kterou zprostředkovávám pro každého, kdo má zájem a víru v tisícileté védské ohňové rituály. Vy, jež jste je již zažily, znáte očistnou a žehnající sílu ,, nebes „, jež rituál zvaný yagnya ( homa ) přináší do života člověka.  Tato  ceremonie,  která bude vykonávaná  starobylou brahmánskou rodinou v Indii vám může velice silně pomoci ve Vašem životě.

Ohnivý rituál bude oslavovat Božství Slunce ( lorda Surya Deva ). Bude probíhat v den kdy se v Indii oslavuje narození boha Slunce. Modlitby v tento den přinesou všem zúčastněným příliv nové vitální energie, ozdravení těla, očištění od temných myšlenek a temných  anízkých energetických formací a tedy pozvedne Vás do transcendentnosti a požehnání. Modlitbou k této archetypální energii božství Surya deva se zároveň modlíte k Šivovi, neboť je také považován za jednu z osmi forem Pána Šivy (Astamurti) .

Rituál na posílení vitální energie,  zesílení biopole,  za silnější zdraví, urychlení uzdravujících procesů, zvýšení vědomí a očištění od negativních pocitů a emocí. Činí člověka nebojácného a uvolňuje negativní myšlenky ega, hněvu, zloby, strachu aj..

Mantra pro zpívání 108x :

Om adithyam hirudayam punyam

Sarva sathru vinasanam

Jayavaham jabe nithyam

Akshayam paramam sivam

Om Surya narayanaya namaha.

 Zpívání této oslavné mantry a  vykonání yagya vitalizuje, uzdravuje a posiluje tělo i ducha dává požehnanou a rozjasňující budoucnost. Dále pomáhá projasňuje mysl a ducha což v důsledku s novou vitalitou může přinést dosažení bohatství a finančního úspěchu. Odstraňuje překážky v osobním i profesním životě a harmonizuje rodinný život. Zlepšuje komunikační schopnosti a podporuje tak lepší výsledky nejen v podnikání. Dále podporuje odvahu, schopnosti potřebné k vedení a moudrost.

Lord Surya je považován za božstvo tohoto vesmíru. Má se za to, že Surya byl uctíván od věků. Surya je považován za jedinou viditelnou formu Boha, kterou lze vidět každý den. Surya je také znám jako Surya Narayana. Surya, Bůh Slunce, je také považován za jednu z osmi forem Pána Šivy (Astamurti). Surya je pánem dokonalosti a moudrosti. Surya představuje duši, sílu vůle, slávu, oči, celkovou vitalitu, odvahu, královskou vládu, otce, vysoce postavené osoby a autoritu a představuje všechny vlastnosti, které by dokonalý vůdce měl mít. Představuje odvahu, vedení, nadvládu, královskou vládu a moudrost. atd. Lord Surya je znázorňován tak, že sedí na voze taženém 7 koňmi. Den pro vzývání a oslavu Surya Lorda je neděle.

Ratha Saptami nebo Rathasapthami  nebo Magha Saptami je  festival, který připadá na sedmý den ( Saptami ) ve světlé polovině ( Shukla Paksha ) hinduistického měsíce Maagha .  Je to symbolicky znázorněno v podobě boha Slunce, který Surya obrací svůj Ratha (vůz) tažený sedmi koňmi (představujícími sedm barev duhy) směrem na severní polokouli směrem na severovýchod. Sedm koní také údajně představuje sedm dní v týdnu počínaje nedělí, dnem boha Slunce Suryi. Vůz má 12 kol, což představuje 12 znamení (každé o 30 stupních) zvěrokruhu (360 stupňů) a představuje celý rok s názvem Samvatsara. Vlastní dům Slunce je Lev (Simha) a každý měsíc se stěhuje z jednoho domu do druhého a dokončení celého cyklu trvá 365 dní. Festival Ratha Saptami usiluje o benevolentní kosmické šíření energie a světla od boha Slunce.

To také znamená narození Surya, a proto oslavován jako Surya Jayanti (narozeniny boha Slunce).

Ratha Saptami je symbolem změny sezóny na jaro a začátku sezóny sklizně.  Festival sledují všichni hinduisté ve svých domech a v nesčetných chrámech zasvěcených Suryovi po celé Indii.

Uctívání slunce je hluboce zakořeněn v Ved z hindského náboženství a jeho starověku se také týká několika mytologiích na celém světě, jako že v Číně, Egyptě a Mezopotámii. Gayatri Mantra   se odříkává  každý den s velkou úctou. Savitr (bůh slunce) je skrze mantru každodenně uctíván.

Text byl vypracován za použití informací z Wikipedie

Pin It on Pinterest

Share This