Rozprava o tom jak v sobě tvoříme a  používáme sílu Já jsem, jak předáváme svou moc a jak se ji můžeme chopit zpět.

Pin It on Pinterest

Share This