Hovory o Já jsem str. 83-84 O pření, vzdorování a vzpínání se Pravdě, o egu, o odvádění se z cesty, o síle sebeuvědomění, o použití  Já jsem k vytváření sebekázně atd.

Pin It on Pinterest

Share This