Saptamukhi Veera Hanuman yagnya pro odvahu, ochranu a splnění přání. 
Mantra  zpívá se 108x :
OM SAPTA MUKHI HANUMAN NAMAHA
OM SRI VEERA HANUMAN NAMAHA
OM RAMA BHAKTHA VISWAROOPA HANUMAN NAMAHA
Zvuková nahrávka mantry 108x
 
Instrukce k obřadu

Hanuman představuje archetyp energie, která nám může pomoci v těžkých dobách.  Hanuman je jedním z archetypů nesmírné moci.“ Hanuman je schopen dosáhnout nemožných věcí a projevuje se na různých místech, v různých podobách.

Sedm tváří, sedm projevení  Hanumana. 

Hanuman je symbolem úlevy. V posvátném textu Adharva Rahasya,  tvůrce bůh Brahma, vysvětluje zvláštní název této v sedmi podobách projevené energie. Majestátní podoba Hanumanu se sedmi tvářemi který ovládá různé zbraně ve svých čtrnácti rukách je považována za nejvyššího ochránce a odstraňování negativních energií i karmy.  Brahma také vysvětluje požehnání každého projevení Hanumana.

 • Tvář 1:  Vanara (Opice) – ničí nepřátele
 • Tvář 2:  Simha (Lev) – dává vitalitu a posiluje tělo
 • Tvář 3:  Sarparipu (Orel) – poskytuje úlevu od všech nemocí
 • Tvář 4:  Varaha (Kanec) – uděluje dobré potomstvo a vyživuje děti
 • Tvář 5:  Ashwa (kůň) – dává sílu přitažlivosti
 • Tvář 6:  Gho (kráva) – ničí všechna onemocnění a přináší spásu
 • Tvář 7:  Manushaih (Human) – ovládá škodlivé účinky planet a ničí zármutky a utrpení způsobené jástvím, přírodou a osudem

Archetyp energie ( božství )Hanuman, považovaný za nesmírně silný a mocný zdroj obrovské síly.   Jeho jména jako Sankat Mochan (překonávající utrpení) a Bhakthavatsala (ochránce oddaných) popisují jeho moc a schopnost chránit lidi a starat se o ně. Hanuman je také archetypem, který může pomoci přijímat pozitivní požehnání pro výuku kterou nám uděluje  v našem horoskopu  nekompromisní planeta Saturn. Tedy podporuje  disciplínu, pracovitost, vytrvalost, organizovanost  a rozvážné myšlení.

Saturn miluje a respektuje Hanumana natolik, že nemůže ublížit těm, kteří jsou pod jeho ochranou. Když vás Hanuman požehná, může oživit vašeho ducha a naplnit vás nepřekonatelnou odvahou a silou. Obzvláště pomáhá při překonávání utrpení způsobených Saturnovým dopadem. Existují pouze dva archetypy energií se schopností ovládat devět planet, zejména Saturn. Hanuman je jedním z nich.

Podle Ramayany, jedné ze starověkých eposů v Indii, Hanuman zachránil všech devět planet, včetně Saturna, ze spárů démonského krále Ravany. Saturn s vděčností slíbil Hanumanovi, že neublíží nikomu, kdo ho uctívá.

V tradiční astrologii je SATURN spojován s omezováním, zklamáním, zábranami, těžkými zkouškami. Saturn byl vždy považován za zlověstnou planetu. Jeho postavení ve znameních a sektorech (domech) horoskopu ukazuje, kde se člověk cítí omezován, prožívá zklamání, setkává se s překážkami a zažívá úzkost a strach. Tradiční astrologie spojuje planetu Saturn s karmou. Symbolizuje tak přísloví: co zaseješ, to sklidíš. Saturn v horoskopu představuje přísnou spravedlnost. Každý člověk má svobodnou volbu. Může se rozhodnout, zda chce žít v souladu se zákony, nebo se stavět proti nim. Saturn nás omezuje, ale zároveň nás i chrání. Učí nás disciplínou, tvrdou prací, vytrvalostí, plněním povinností a rozvážným myšlením vypořádat se s náročnými životními lekcemi.

Požehnání, jež přináší absolvování  této yagnya ( ohnivého rituálu ) 

Při posvátné ohnivém rituálu- yagnya konající brahmáni pomocí  manter, obětin a modliteb   je vyvolána, oslovena a požádána o požehnání každá ze sedmi tváří , projevení Saptamukhi Veera Hanumana. Toto Vám pak přináší následná požehnání a výhody, případně schopnosti.

 1. Požehnání pro bohatství a slávu.
 2. Rozpuštění škodlivých účinků planet. Mírní účinky dopadu karmy a rozpouští ji.
 3. Odstranění všech typů smutku a utrpení v denní životě
 4. Splnění a naplnění všech touhy
 5. Pomáhá nám provést věci, která jsou považovány za nemožné.
 6. Ničí negativitu, jež je mířena proti nám a černou magii.
 7. Odstraňuje účinky jedovatostí druhých , jež jsou míněny našim směrem.
 8. Odstraňuje strach z okradení a ohně

Pin It on Pinterest

Share This