Tato yagya proběhne 7.12. 2021 ve 00.05 hod. Více info. o organizaci v závěru textu.

Příprava  pátku 3. 12. 2021

 Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x ) :  Óm  Sarva mangala maangalye sive sarvartha sadike Saranye thrayambike Gouri narayani namosthuthe.  ( vyslovujeme: Óm sarva mangala mángaĺjé, šivé sarvartha sádiké, Saranje trajanbiké gourí narájaný namósthuthé). Gouri je božské jméno Parvathi -Představitelkou Šakti.

Forma energie Šiva a Šakti symbolizuje svaté spojení Pána Šivy a bohyně Šakti, mužské a ženské energie vesmíru. Šiva je vnímán jako univerzální vědomí a Šakti jako božská univerzální energie. Není Šiva bez Šakti a není Šakti bez Šivy. Společné uctívání Šiva Šakti je velmi prospěšné, protože přináší enormní navýšení vnitřní aktivní energie (Šakti) a zároveń i uvolnění se z konceptů a sevření mysli (Šiva). Šiva Šakti yagya  je považována za jeden z nejsilnějších a nejposvátnějších rituálů.  V důsledku přináší zdraví, bohatství, úspěch, prosperitu a duchovní sílu.  Šiva Šakti yagya také přináší dlouhý a šťastný manželský život. Šiva s Parvati (  nazývána také Uma Pramatka všech matek, manželka Pána Šivy),  jsou považováni za dokonalou shodu tj. Šiva a Šakti.  Yagya je považována za nejlepší pro manželské štěstí. Pokud jsou ve vztahu nějaké neshody, všechny jsou vyřešeny. Tato yagya se provádí alespoň jednou za rok pro šťastný manželský život.

Ohnivý obřad neboli Yagya je nejrozvinutější duchovní technologií na Zemi, která vás  spojuje s božskými bytostmi. Je to další yagya z cyklu rozpouštění karmy. Opět  je naplánována tak, aby její výsledky byly co nejsilnější a vytvořili v každém z nás tu nejsilnější odezvu a rezonanci. Posvátná písma doporučují provést ohnivý rituál v  tyto dny, který je nazýván,  Karthigai deepam na uctění archetypální síly a inteligence Lorda Šivy.   Karthigai Deepam tedy také oslavuje vítězství bohyně Parvati manželky Šivy nad démonem Mahishasurou.

Lord Shiva je jedním z nejmocnějších božstev podle hinduistické mytologie a starověkých védských textů a je také známý jako mnoho dalších jmen jako Mahadev, Devo také Dev, Maha Mrityunjay. Lord Šiva má být zodpovědný za zničení a znovuvytvoření vesmíru, ale ve skutečnosti uctívání Šivy vede ke zničení všech druhů negativních sil, zlých energií, utrpení a těžkostí života a uctívač je schopen vést život plný míru, prosperity, zdraví, bohatství a štěstí. Zároveň vede každého na cestě k bohu přímo do jeho středu. Do ticha. Do vlastního  božství.

Bohyně Parvati, která je chotí Pána Šivy, je inkarnací matky přírody známé také jako Šakti. Kombinace Pána Šivy a bohyně Šakti je zodpovědná za stvoření každé částice vesmíru. Bohyně Parvati přijala různé inkarnace.  Prakticky každá bohyně je personifikací Šakti.  K nejvýznamnějším však patří  Lakšmí (manželka Višnua), Parvátí  (manželka Šivy)  a Sarasvátí (manželka Brahmy).  Modlitba k bohyni Parvati přináší mír, prosperitu a dlouhověkost života v rodině.

Uctíváním Šiva Šakti člověk získá kombinovaná požehnání Pána Šivy a bohyně Parvati (Šakti), která poskytuje mír, prosperitu a štěstí, ochranu před všemi druhy utrpení a negativních sil a také dosažení vysokých úrovní duchovního vědomí, i když zapletený do světských záležitostí.

Příběh o Šiva Šakti.  Jednou Brahma a Višnu přesvědčí Pána Šivu, aby se s někým oženil. Poté Višnu požádal Brahmu, aby hledal jakoukoli hodnou kandidátku na dívku, a Brahma navrhl Svou vlastní vnučku, bohyni Sati, která je dcerou jeho syna Dakši. Od dětství byla Sati oddána Pánu Šivovi. Rozhodla se Mu sloužit jako Jeho choť a odmítla všechny ostatní nabídky k sňatku. Prováděla pokání, aby potěšila Pána Šivu. Když se před ní objevil Bůh Šiva, usmál se na ni, protože už věděl, co měla na mysli. Než mohla dokončit svou žádost, souhlasil, že si ji vezme.

Přínos Shiv Shakti yagya. Tato yagya jednoduše přináší očistění od negativní karmy, negativních  energii a negativních tendencí jak v mysli, tak i v emočním i mentálním světě jedince. Tak vytyčuje cestu přirozeného řádu a jednoty se vším co je. Jinými slovy  přináší respekt, autoritu, čistotu, tvořivou aktivitu aj. které přirozeně projevujeme a okolí je přirozeně odráží. Napravuje vztahy v partnerství, manželství, v přátelských a mezilidských vztazích všech úrovní. Zlepšuje pracovní, obchodní a i jiné vztahy.  Rozšiřuje možnosti a buduje tak prosperující přítomnost a společenství skrze jednotlivce. Odstraňuje překážky.

– Člověk by měl provádět Šiva  Šakti yagya pro božskou milost a požehnání Pána Šivy  a bohyně Šakti.
– Tento rituál yagya je také prospěšný pro zdravou mysl a ducha a všestrannou pozitivitu.
– Lidé uctívají Šivu a Šakti pro dobré zdraví, harmonii, úspěch a naplnění tužeb.
– Vedení Šiva a Šakti yagya odstraňuje všechny planetární dóše a poskytuje dlouhověkost života.

Vše je Šiva – Já. Šiva je nejvyšší mocí, která ničí zlo a překážky na všech úrovních existence, ve všech vědomích , podvědomích i nevědomích všech úrovní evoluce. A přináší konečnou existenci, konečný stav Já. Tedy stav nejvyššího probuzení, osvícení, Jednoty a vznešenosti  které jsou oslavou Existence.   Příznivé vyjádření  ‚Om Namah Šivaya‘; se nazývá Šiva Panchakshari mantra, protože se skládá z pěti aksharů. Pět aspektů ,které vytvořily vesmír. Šiva je symbolem dokonalosti,  jméno odráží jeho čistotu, vzývání , kterým je oslavován pak  vyvolá tyto dokonalé aspekt ve vás. Při bližším pohledu   „Namah“ znamená „není moje“ a „Šivaja“ znamená „patří do Šivy“.  Recitováním této mantry  vyzývá  a pomáhá nám  opustit naše negativní energie a spojení s negativitou (ego, odpor, strach, zlost, chamtivost atd.) a uvědomili si tak, že vše je součástí  Šivy a my mohli tak zažívat a žít přímo to Nejvyšší božství v nás.

Šiva je jedním z Trojice sil ( hlavních vibračních proudů) tedy představuje archetyp síly, jež ničí nevědomost, nemoci, iluze a jiné negativní vlivy.  Je považován za beztvarého, nadčasového, neomezeného a transcendentního a je oslavován jako patron a dárce jógy, meditace a umění. Třetí oko na jeho čele naznačuje jeho schopnost transformovat svět tím, že ničí existující život a přináší nové formy existence. Podle písem je lord Šiva nejvyšší pravdou vesmíru, který prostupuje všemi bytostmi a poskytuje vnitřní mír a štěstí. Posvátný ohnivý rituál yagya , která přivolává lorda Šivu, může osvobodit všechny vaše přečiny proti vesmírnému životnímu řádu, zničit překážky a poskytnout celkový úspěch, dobré zdraví a štěstí. Provedení této yagya vám může pomoci překonat životní problémy a získat fyzické a duševní síly.

  Podle posvátných textů a tisíciletých zkušeností lidí získáte vzýváním lorda Šivy v tomto výšeuvedeném významu skrze mantru a ohňový rituál yagya následné

  • Zničíte překážky
  • Zmírníte nepříznivé účinky devíti planet, negativní nastavení horoskopu
  • Přináší úspěch ve vašem snažení ve všech oblastech života
  • Naroste vám  pozitivní energii, odvaha a inteligence
  • Naroste stabilita v profesi a ve vztazích
  • Odstraníte nebo silně oslabíte temnotu či  negativní energie v sobě jako ego, pýchu, chamtivost a iluzi, hrdost a sebestřednost.

Párvatí ( doslova znamená „horská“) je  hinduistická bohyně, manželka boha Šivy, jehož energii šakti ztělesňuje. Objevila se jako převtělení Satí, předchozí Šivovy choti, a – stejně jako Ganga – je dcerou krále Himavána, tj. božské personifikace pohoří Himaláj. Šiva často podléhá její kráse a spočívá s ní v náruživém dlouhém objetí; silný erotický aspekt tohoto vztahu se projevil v uctívání Párvatí zejména v některých tantrických  kultech. Bývá rovněž zvána Uma („světlo“) či Šakti („moc“).

Šrí Šiva  a pět svatých písmen Na, Ma, Ši, Vá  a Ya . které představují pět aspektů Šivy ( tj. Isany, Tatpurushy, Aghory, Vamadeva a Sadyojaty), které stvořily vesmír. Yagya  je vrcholné vyjádření úcty pomocí  „mantry manter“, v které  si uvědomujeme své skutečné Já a necháváme rozpustit starosti, napětí a veškeré negativní energie, které jej překrývají a strhávají naši pozornost do snění mysli. Podle hindských tradic je lidské tělo složeno z pěti prvků a tato svatá písmena tyto prvky představují. Na posvěcuje Prithvi Tattva (prvek Země), Ma dělá totéž s Jalem Tattvou (vodní prvek) Si posvěcuje  Agni Tattva (prvek Ohně) Va posvěcuje Vayu Tattva (vzdušný prvek) a nakonec Ya posvěcuje Akasha Tattva (prvek Nebe / Prostoru ( éteru)). V této populární stotře je každý z těchto pěti svatých prvků  považován za představitele Šivy a Pán je chválen za své nejvyšší kvality, čistotu a světlo v nich. Toto je modlitba k Šivovi a je spojena s Šivou skrze Mantru Óm Namah Šivaya.

Co znamená Šiva? V nejranějších védských textech znamená slovo Šiva  posvátný, příznivý, milostivý, laskavý,  benevolentní, přátelský“. Kořeny śivy v lidové etymologii jsou śī, což znamená „ve kterém všechno leží, všudypřítomnost“ a va znamená „ztělesnění milosti“.. Netýká se žádného božstva, ale týká se kvality posvátné a příznivé. V pozdějších védských textech se Šiva stává božstvem. Šiva se také nazývá Brahman , nejvyšší univerzální vědomí. Slovo shivo’ham se překládá jako já, Shiva , vyjadřující, že vědomí člověka je místem, kde sídlí pán, a spojuje ho s nejvyšší transcendencí . Slovo Šiva se používá jako přídavné jméno v Rig Veda (přibližně 1700–1100 př. n.l.), Termín Šiva také označuje „osvobození, konečné emancipace“ a jako příznivé božstvo, které je „tvůrcem, reprodukcí a rozpuštěním“. A také To, kdo může zabít síly  temnoty“.

Co je   Karthigai Deepam? Karthigai Deepam je  festival světla který se slaví během večera, kdy měsíc je v úplňku  v tamilském měsíci Karthigai (od poloviny listopadu do poloviny prosince). Zároveň tehdy když  je Měsíc ve hvězdě Krittika nebo Kirthigai. Astronomicky je tato hvězda známá jako Alcyone a je to nejjasnější hvězda v souhvězdí Plejády. Karthigai Deepam je starodávný festival,  který se slaví pro Lorda Shivu a jeho syna  Murugu. Osvětlení olejovou lampou  tvoří nedílný rituál tohoto festivalu a má v tento den také duchovní význam. Knot v lampě symbolizuje naše ego, olej v lampě označuje naši vrozenou přirozenost, která kultivuje ego a plamen označuje duchovní moudrost, která může zapálit ego (knot) spálením vrozeného chování (olej). Osvětlení lamp tedy představuje vítězství dobra nad zlem. V tento svátek lidé rozsvěcují lampy ve svých domech, aby ohlašovali prosperitu a příznivost jejich životů a odvraceli negativity a zlé síly.

V tento příznivý den se také zažíná  obrovská lampa v mohutné hliněné kádi na svatém kopci Arunáčala v Thiruvannamalai v Tamil Nadu. Oheň je vidět na vzdálenost 35 km a je sycen pouze ghí .   Hoří celých deset dní a oslavuje vznešenost a velikost  Šivy, který zde  měl podobu nekonečného ohně dle následné legendy.

S Karthigai Deepam je spojeno několik legend. Podle posvátných textů páni Brahma a Vishnu diskutovali o tom, kdo je mezi nimi nejvyšší. Aby jim dal lekci a prokázal svou nadřazenost nad všemi, objevil se lord Shiva v podobě nekonečného ohně a požádal je, aby našli horní a dolní část ohně. Brahma měl podobu labutě a letěl směrem k vrcholu, zatímco Višnu se hrabal směrem ke dnu ohně v podobě kance. Oba však ve svém úsilí selhali a především pochopili velikost a nadřazenost lorda Šivy. Předpokládá se, že lord Šiva se později objevil jako mohutný ohnivý kopec zvaný Arunáčala . Na památku této mytologické události se každý rok na Karthigai Deepam zapaluje do obrovské lampy svatý oheň.

Text je vytvořen za pomoci Wikipedie a některé odkazy vás můžou přesměrovat.

 

Pin It on Pinterest

Share This