Škola osobní transformace

Škola spirituální inteligence

17. ročník 2024  PRAHA ( Plzeň, České Budějovice, Brno, Ostrava )

Přihlásit ke studiu

Základní stupeň - Prima

17 let existence  a více jak  400 zúčastněných – PRAHA. Tři stupně výuky.

 

 

ŠOT vznikla v roce 2007 na základě požadavku skupiny  lidí porozumět zákonitostem, které ovlivňují  naše životy  a potřebě změnit  život v prožitek  štěstí  a lásky.

Program ŠOT je rozdělen do sedmi okruhů.  Témata vystihují smysl lidské existence. Hledání odpovědí  na to,  jak dosáhnout zdraví, spokojených vztahů,  jak využit  osobních talentů a síly k realizaci hojnosti a bohatství. Jak rozvinout lásku a komunikaci, schopnost plynutí a  naslouchání intuici.  Jak pracovat a chápat mysl, myšlenky a vize a nakonec,  jak spolupracovat s tím, co  nás přesahuje ( životem, Bohem). Výcvik  nabízí komplexní náhled a řešení všech,  lidských otázek a vztahů, jak v oblasti materiální, osobní, pracovní, vztahů a spirituální.

Jedinečnost výcviku nalézám v tom, že každé téma projdete konstelačně. Bude Vám postavena konstelace a stejně tak ostatním a vy uvidíte a hlavně zažijete,  jak  konkrétní téma žijí i ostatní. Každý  jsme více či méně nějak ,,ne mocní“.  A vy uvidíte a objevíte nejen svoji vlastní ne moc, ale i  ne moc druhých. A nejen to, zažijete poznání a zážitek jak se uzdravit, uzdravení samotné a nakonec energii vrcholového stavu, stavu kde je ticho, mír a flow s celistvostí  všeho. Neboli zažijete iniciaci toho co málo kdo žije, co je možným zatím nedosaženým stavem.

Základní pracovní metoda je založena na kombinaci RODINNÉ KONSTELACE a ENERGETICKÉ  INICIACE.   Osobní události a osobní role  v nich  jsou  řešeny konstelační technikou.  Energetická iniciace slouží k  postupnému uvolnění se z  osobních dramat a předsudků a k nalezení vyšší Pravdy. Konstelace slouží k zobrazení ,,nevědomé“ pravdy daného tématu  a v kontrastu vůči  iniciovaným vyšším stavům nacházíme skutečný výklad toho, co se v životě jednotlivce právě děje.  Konstelační obrazy tak dávají nejvyšší možný pohled na stav, v němž  se nacházíme a zároveň nabízí, uskutečňují  a ověřují cestu řešení. Dále jsou na seminářích používány a vyučovány jednoduché  účinné metody, techniky a nauky (autoregrese, metoda Dovoluji si, meditační techniky, metoda Aktivní konstelace, Vipassana, Učení o Já jsem ). 

ŠOT  nenabízí dohady, proroctví ani všemocnou techniku. Ale osobní uzdravující vhled do událostí v životě v bezpečném  prostoru uzavřené skupiny. Klade důraz na osobní cestu a práci.  Nabízí pochopení, zážitek z uzdravení a věky prověřené poznání.

Po celý rok budeme pracovat a sdílet své prožitky v uzavřeném a bezpečném kolektivu max. 14 účastníků. Energetický potenciál skupiny mnohonásobně urychluje proces uvědomění jednotlivce a rozšiřuje tak osobní i kolektivní vědomí.

Cílem ŠOT je návrat k osobní síle a nalezení klidu, míru a lásky ve všech oblastech života.

 

Cíl výcviku ŠOT je realizovat  TRVALÝ STAV VNITŘNÍHO ŠTĚSTÍ.

PROGRAM ŠOT

Bližší platební podmínky a termíny připravovaného ročníku naleznete v části

Kalendář akcí

1. Tělo – Vše, co se týká zdraví.

 

Konstelace zdraví – tělo – země.  Metoda DOVOLUJI SI. Schopnost uvědomění, sebereflexe, autoregrese a práce s ní.  Fyzické a jemnohmotná těla.  Co je energie a její vnímání.  Osobní  přesvědčení a jejich vliv na život, jejich změna  a  následky. Utrpení. Úrovně vědomí a jejich dopad na naši osobnost.

2. Vztahy – Vše, co se týká našich vztahů.

 

Konstelace původní rodina. Definování vztahů. Vzdálení předci a jejich vliv na náš život, otec,  matka, širší rodina,  sestry a bratři, mé místo. ŘÁD A ÚCTA.  Konstelace POZNEJ  SVÉHO BOHA.

3. Síla – Vše co se týká síly.

 

Konstelace síly. Peníze. Schopnost přijímat a dávat, sebeocenění, pocit MÁM. Motivace. Práce s negativními pocity a s emočním tělem. Mysl. Meditace vesmírné hojnosti (Fala dikša).  Vizualizace a programování  fyzické hojnosti. 

4. LáskaVše, co se týká  lásky.

  

Konstelace univerzální (Božské) a lidské lásky. PARTNERSTVÍ. Podstata lásky a její vznik, odkud proudí. Stav  ,,Já jsem“, naslouchání, pozornost, energetické tělo, stav přítomnosti. Ego, strach, bolest, čas.

5. Vyjádření se – Vše, co se týká komunikace a pocitů.

  

Konstelace Přítomnosti. Metoda naslouchání.   Druhy pocitů a práce s nimi. Formy iluze, radost a bytí, způsoby úniku z lásky, nevědomí, odmítání, odpor, hledání, sebereflexe a práce s vyšším Já – s vyšší realitou. Učení Já jsem.

6. Mysl  a její tvůrčí síla –  Vše, co se týká mysli.

  

Konstelace osobní drama. Vědomí  ,,Já“.  Konstelace Mysl. Sútry o poznání mysli. Metody jejího uklidnění.  Krása ticha, vipassana. Meditace SMRTI. Práce z vyšší podstaty. Modelování života, pravda a její dopad.

7. To, co je vždy větší – Zdroj – Vše, co se týká vyššího poznání.

       

Konstelace na Vztah s vědomím ,,Já“ se  Zdrojem a jeho vliv na běžný život. Život  v Přítomnosti, individuální a partnerská duchovní cesta,  pomíjivost, soucit, odevzdání se a rozhodnutí, pokora.

Místo konání

Praha případně Plzeň, České Budějovice, Brno, Ostrava ( dle zájmu, bude upřesněno)

}

Čas konání

v uvedených termínech od 10 hod v sobotu do 18 a v neděli do 17 hod. Oba dny s hodinovou pauzou na oběd.

Platební podmínky

 Celková cena za všech 7 dvoudenních seminářů ŠOT

  1. je 29.400,- Kč, při termínovém zaplacení.  
  2. nebo 32.900,-Kč  při pozdější platbě.
  3. nebo ve třech splátkách ( 3x 10970,-Kč ). Přičemž první nejpozději zaplacena do xx.xx.xxxx.
  4. Zároveň je možno se domluvit i jinak. Cena jednotlivého kurzu při pozdější platbě je 4700,-Kč.
  5. Místo v kurzu je nutno si  rezervovat zaplacením nevratné zálohy 5000,-Kč po výzvě.
Chci zaplatit zálohu 5000,- Kč

Číslo účtu je 1146951014/2700 uveďte do poznámek pro příjemce své jméno a příjmení..   

Tato záloha je samozřejmě součástí celkové platby

Chci zaplatit celou ŠOT najednou

Při platbě převodem na účet   1146951014/2700  uveďte do poznámek pro příjemce své jméno a příjmení..  

Celková cena za všech 7 dvoudenních seminářů ŠOT

  1. je 27.300,- Kč, při zaplacení  do 30. 8. 2022 
  2. nebo 29.900,-Kč  při zaplacení nejpozději do  zahájení kurzu
  3. nebo ve třech splátkách ( 3x 9950,-Kč ). Přičemž první nejpozději zaplacena do zahájení kurzu.

Po uhrazení školného bude Vaše přihláška potvrzena. Přihlášky budou řazeny dle zaplacení školného. Počet míst je omezen na min.10 a max. 14 účastníků.

V případě nepřítomnosti a po zahájení kurzu se školné nevrací. V případě nepřítomnosti lektora je vypsán po domluvě náhradní termín.

Bonus:

Pro účastníky ŠOT  je 20% sleva  na kurzy Zasvěcení k předávání Dikši

a  Zasvěcení do Hvězdných esencí 09  a do energie Božské zdraví .

l

Přihláška ke studiu

Vyplnit přihlášku

Na zadaný email( případně tel.číslo) Vám zašlu potvrzení a případně bližší informace týkající se konání semináře, kurzu či výhradně mnou připravované akce z oblasti osobního rozvoje na kterou se právě přihlašujete. Případně jej použiji pro uskutečnění nezbytné korespondence při odpovědích a požadavcích kladených Vaší osobou. Vaše osobní údaje budu zpracovávat dle Zásad ochrany osobních údajů uveřejněných na těchto webových stránkách. 

Odesláním formuláře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů
Pokud máte zájem dostávat další sdělení o aktivitách a novinkách mnou (Jan Rychlík) připravovaných akcích můžete si je zaškrtnout v dolním políčku.

Další informace: jan@janrychlik.cz  , tel.: 608 076 301

Pin It on Pinterest

Share This