Jan Rychlík Škola osobní transformace

Škola osobní transformace

Oslavuje již 16 let své existence

Největší  dobrodružství,  největší odvaha ,

nejvyšší pokrok, největší radost

je poznání sama sebe.

Škola osobní transformace

Nabízí to nejdůležitější  a to nauku o životě.  Poskytuje poznání, zážitek a odpovědi na základní otázku: ,, Jak se chovat a žít   šťastný život?“  ŠOT je  prostor, kde pochopíte  sami sebe i druhé. Je to prostor, kde získáte poznání, zkušenost a zážitek, jak žít život, aby byl ve všech směrech šťastný.  A tedy osvobozený  od nedorozumění, bolesti a zloby. ŠOT je  prostor pro nalezení pravdy o sobě a svých vztazích  a prostor pro jejich uzdravení. Prostor pro  získání životní síly  a smyslu Vašeho života.

ŽIVOT  je v tomto smyslu chápán, jako vztahy sám se sebou, s ostatními (rodiče, partner, spolupracovníci a to větší).

Škola osobní transformace

Pro koho je škola osobní transformace určena?

 • pro každého, kdo se necítí šťastný, je rozbolavělý životem  a bojem
 • pro nešťastně zamilované, zhrzené láskou, nezadané i zadané bez pochopení
 • pro věčné singl, stále se rozcházející a partnera hledající
 • pro kolabující rodiče a nechápající děti ve vzdoru
 • pro ty, jenž trpí neklidnou myslí, šílenstvím emocí a přecitlivělostí
 • pro nemocné i zdravé, jenž hledají útěchu a schopnost se uzdravovat
 • pro ty, jež hledají přímý prožitek Přítomnosti, Zdroje, Podstaty
 • pro všechny úspěšné a neúspěšné, věřící i nevěřící, managment i zaměstnance prostě pro všechny

Dále je určena pro každého,

 • kdo pochopil, že nejdříve si musí  být vědom, kým jsem v každé situaci a teprve potom se může měnit
 • kdo pochopil, že se potřebuje systematicky a cíleně rozvíjet a poznávat svou osobnost, sama sebe
 • kdo pochopil, že pokud pozná sám sebe, porozuměl většině lidí kolem sebe a může je úspěšně vést
 • kdo pochopil, že není rychlé řešení, ale postupný růst a korekce
 • kdo chce pochopit zákonitosti lidského chování a svoji či naši podmíněnost a nalézt řešení
 • kdo chce pochopit svoje emoce a pocity a naučit se je využít a získat jejich energii k růstu
 • kdo chce poznat mysl a osvobodit se od ní
 • kdo touží po stavu osvícení, přítomnosti, vyšším já a po poznání
 • kdo  pochopil, že je odpovědný za svůj život a životy lidí kolem sebe

Škola osobní transformace znamená

 • systematický osobní růst v souladu s řádem univerza ( místem, kde proudí klid, harmonie a láska)
 • tematicky zaměřené lekce na tělo, vztahy, osobní sílu, lásku, emoce a pocity, mysl a transcendenci
 • naprosto originální způsob práce – kombinace nauky, zážitku a  energetické iniciace
 • kombinace setkání s tím Větším a vzájemné poznání a přijetí
 • poznání, uzdravení a osobní zkušenost
 • bezpečný, uzavřený kolektiv a prostor pro osobní řešení
 • možnost pokračovat dále v úrovni tří stupňů

Jak budeme pracovat?

Práce v ŠOT  je založena na prožitku a nalezení pravdy o vašem příběhu. Přičemž nejpodstatnější je nalézt pravdu o tom, kde se právě nacházíte a zároveň vidět, kam a jakým způsobem se můžete ,,pohybovat“,  abychom dosáhli šťastného života.

K tomuto budeme používat unikátní propojení metod sebepozorování, konstelace a energetické iniciace.

Co získáte?

 • pochopíte a vyřešíte své osobní problémy
 • naroste  vaše vitalita, zdraví a kvalita života
 • upraví se vaše vztahy doma, na pracovišti i s okolím
 • zlepší se vaše finanční situace
 • po každém setkání budete silně inspirováni a povzbuzeni
 • překročíte své limity s úsměvem a radostí
 • osobní konstelace  a plné poznání z dalších konstelací na dané téma
 • naučíte se pracovat s negativními pocity, emocemi a transformovat jejich energii
 • uvědomíte si negativní osobní přesvědčení a opustíte je
 • klid, mír a ticho v mysli
 • naučíte se několik naprosto úžasných seberozvojových metod  v rámci kurzu

Cílem je dovést Vás k pozitivním výsledkům v oblasti

 • uzdravení  vztahů, zvýšení kvality a zdraví života, zlepšení finanční situace
 • poznání řádu života – přijmutí a rozvinutí způsobů chování, kde se daří člověku zažívat štěstí a pocity naplnění
 • sebepřijetí,  sebereflexe, úcta, síla a poznání skutečné lásky
 • zažívání  přítomnosti a porozumění, co to znamená
 • rozvinutí emoční inteligence – znát sám sebe, rozumět svým emocím a emocím druhých, zvládat zátěžové situace
 • rozvinutí spirituální inteligence – vnímat smysl a hodnoty v životě  a dát životu i našim činům smysluplnější kontext.

Zkušenosti účastníků ŠOT

Honzo , chci ti tímto poděkovat za tvoji odvahu, že jsi zvolil jako životní cestu rozvíjet nás v oblasti, které se náš vzdělávací systém vůbec nevěnuje. Děkuji ti za to, že ŠOT existuje a přeji si, ať má čím dál víc lidí chuť a odvahu o sobě a v sobě nalézt pravdu. Všem mohu jen ŠOT doporučit.

Martin (obchodní ředitel)

Rozhodnutí přihlásit se do  Janovy Školy osobní transformace patří k těm nejlepším rozhodnutím v mém životě. Jsem moc vděčná, že jsem tě poznala a děkuji ti, že jsi mým průvodcem na cestě za pravdou a poznáním.

Veronika  (podnikatelka v oblasti fitness)

I já děkuji za mnoho věcí.. a v neposlední řadě, za jemné podpoření v cestě zpět k sobě, v cestě zpět do srdce, klidu, jednoty…

KáJJa (pracovnice v oblast sociálních věcí)

Díky ŠOTce jsem našla hlubší smysl svého života a cestu k rozvíjení duchovního života. Nasměrovala mě po padesátce, kdy jsem si myslela, že mám život za sebou. Začala jsem vnímat a zažívat Boha, jako svého nejlepšího přítele a ne jako někoho, kdo mě soudí a hrozí prstem. A v neposlední řadě jsem jej začala vnímat v každodenním životě i světě kolem sebe. Moje velké DĚKUJI.

Hana ( podnikatelka v oblasti prodeje aut)

Rozhodnutí, že budu chodit na ŠOT bylo určitě nejlepším rozhodnutím v mém životě. Ukázala mi, co dělám špatně, a proč se mi dějí ty a ty věci. Což byla moje hlavní motivace – najít odpověď na moji nespokojenost v životě. Škola osobní transformace toto přesně ukazuje, navíc jemnou a nenásilnou formou. ŠOTka mi umožnila vidět pravdu a poznat základní principy života. Jsem velice vděčná za poznání, i za celou atmosféru v ŠOT. Změnilo mi to život.

Radka (tisková mluvčí)

Ahoj Jane,

Ráda bych ti konečně napsala, co mi dala – dává škola osobní transformace. Snažila jsem se to zformulovat už několikrát, ale vždycky to nakonec dopadlo jako snůška frází, protože, kdo to nezažil, nemůže pochopit. Přesto se pokusím… Možná nejvýstižněji to popsal Tomáš, když jsme v roce 2010 absolvovali Primu, on tehdy řekl : „Kurzovné byly nejlépe investované peníze v životě.“ Já jsem tenkrát šla do Primy s obrovským nadšením a velkým očekáváním. Měla jsem naivní představu, že po ročním kurzu už budu vědět, jak žít šťastný život, a vše bude vyřešeno. Dá se říci, že v určitém smyslu k tomu i došlo, ale nedostala jsem žádné konečné řešení, spíše zásadní uvědomění a prožitek toho, že život je živý:-), neustále se měnící a žádné „konečné řešení“ neexistuje. Nicméně díky prožitkům v konstelacích jsem posupně pochopila, že život také rozhodně není náhoda, že život jsou vztahy, a že ve vztazích fungují dokonalé jednoduché zákonitosti, které je třeba ctít, stejně tak, jako je dobré znát a ctít  přírodní zákony. Zkrátka z oběti okolností na začátku cesty se postupně stávám tvůrcem svého života vděčným za vše, co mě potkává. Dnes už ale vím, že ta cesta nemá konec a já jsem vděčná, že po ní mohu kráčet v laskavé společnosti tvojí a přátel ze ŠOT již osmý rok.

S  úctou Irena (vědecká pracovnice)

Ahoj Jane!

Už nemám v sobě již to počáteční nadšení a úžas z objevu té spousty nových věcí.

A o to víc si uvědomuji, jak určitý pohled na život, názory a postoje, které jsou pevnou součástí mého nynějšího životního postoje,  jsem získával a ověřoval si při absolvování prvních ročníků Školy osobní transformace. Mám pocit, že se musím vrátit o obrovský kus zpět a přitom uběhlo pár let, ani se mi tomu nechce věřit. Uvědomuji si, že ŠOTka byla pro mne první radikální, takřka šokovou, změnou. Že cítím za vše velkou vděčnost. Ale zejména jsem vděčný životu, že mi poslal do cesty tebe, který jsi semináře sestavil a vedl. Tvoje trpělivost, soucit a nadhled způsobily, že jsem ti začal důvěřovat a byl jsem schopný se otevřít a připustit, že věci mohou být jinak, než jsem si tehdy myslel. A díky těmto skutečnostem  dnes svět vnímám jinýma očima, mé životní postoje se proměnily a zastávám jiné hodnoty. Mé vztahy, ve všech rolích, které v životě hraji, jsou úplně jiné, hlubší, soucitnější, láskyplnější. Život mne netrápí a neterorizuje, ale mám odvahu ho žít, s odvahou, důvěrou a láskou. Postupně z mého života zmizely noční stavy neklidu, bolesti hlavy a extrémní migrény a začala se vracet radost. Vlastně si nevzpomenu na všechny dary, které ke mně přišly a stále přicházejí a za něž cítím velkou vděčnost. Ale jedním jsem si jist, že by mne dnes velmi mrzelo, kdybych se s tebou nesetkal, a nemohl se zúčastnit ŠOTky a žít tak, jak dnes žiji.

Tomáš (podnikatel v oblasti potravin )

Jane,

Škola osobní transformace mě pomohla především k obrovskému klidu. A  k pohledu na věci a dění kolem mě z mnohem většího nadhledu. Není to klid způsobený tím, že by mi začaly být věci jedno… ale je to klid, který vyvěrá odněkud z nitra. Z hlouby duše. Takový klid, který dává jistotu, že všechno jde správným směrem. Klid, který člověka podporuje v dalších rozhodnutích a denním životě.

A ten klid právě přinesl i tu schopnost dívat se na věci z nadhledu a nechat je plynout. Tzn. nehodnotit je, a tedy nevytvářet si negativní vazby na to, co vidíme.

Na to, co se nám děje každý den. To je opravdu velká změna! Ten vnitřní klid a schopnost nehodnotit a tedy nezaplétat se, mě snížil počet takových denních zklamání a stresů o desítky procent. Ne, že by se už vůbec nevyskytovaly. Stále přichází, ale 90% z nich mi už neubližuje, nestresuje, nermoutí… takže můj život nyní je mnohem klidnější a šťastnější.

K tomu přispívá i srovnání vztahu s rodiči. Toho si vážím opravdu moc! A upřímně doporučuji každému tuto cestu právě proto, aby si tyto nejdůležitější vztahy urovnal, zlepšil… vztah s rodiči a vztah se svými dětmi. To vidím pro spokojený a šťastný život jako jeden  z nejdůležitějších předpokladů. A to je přesně to, v čem mě tvoje ŠOTka pomohla opravdu moc! A za to velmi děkuji!

Martin (account manager)                          

KONCEPT Škola osobní transformace

Koncept školy osobní transformace

Prima ( osobní svědomí)

představuje  základních  sedm setkání za rok, které slouží k osvojení základního poznání a postojů, jejichž  přijmutím se začíná život každého účastníka ocitat v proudu šťastného života. Znamená to tedy VIDĚT, JAK TO VE SKUTEČNOSTI SE MNOU JE – JAKÁ JE MOJE REALITA –  tedy ne, co si osobně myslím,  ale v jakých konkrétních vztazích se nacházím a co to způsobuje a jejich  následná korekce – harmonizace tohoto postoje a nalezení rovnováhy.

Sekunda ( skupinové svědomí )

pokročilí. Pět setkání za rok. Usazení se v poznání základního kurzu, jeho aplikace v životě a prohlubování zkušeností s vyššími energetickými stavy. 

Tercie ( meta svědomí )

pokročilí. Pět setkání za rok. Prohloubení vhledu do kolektivního vědomí, meditace a energetické průchodnosti, ukotvení ve stavu přítomnosti, výzkum působení energie a jejího původu.

Pin It on Pinterest

Share This