Načítám Akce

Ohňový rituál SHIVA PANCHAKSCHARI yagya- rituál na dálku

Do začátku akce zbývá

00

Dny

:

00

Hodiny

:

00

Minuty

:

00

Vteřiny

Popis akce

  • akce již proběhla.

Ohňový rituál SHIVA PANCHAKSCHARI yagya- rituál na dálku

Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x ) :  Óm namah shivaya  a následujte do hluboké meditace  

Příprava ve čtvrtek 16. 7. 2020 na zoom.us  ID: 9941062889  heslo: 317901

Shiva panchakschari yagya je považována za jeden z nejsilnějších a nejposvátnějších rituálů, jež přináší vnitřní mír, sílu a pocit sjednocení se s podstatou. Vše je Šiva – Já. Je to další yagya z cyklu rozpouštění karmy. Opět tato yagya je naplánována, tak aby její výsledky byly co nejsilnější a vytvořili v každém z nás tu nejsilnější odezvu a rezonanci. (  měsíční Šivarathri den a Nakshathra star arudhra.)

Tato yagya jednoduše přináší očistění od negativní karmy, negativních  energii a negativních tendencí jak v mysli, tak i v emočním i mentálním světě jedince. Tak vytyčuje cestu přirozeného řádu a jednoty se vším co je. Jinými slovy  přináší respekt, autoritu, čistotu, tvořivou aktivitu aj. které přirozeně projevujeme a okolí je přirozeně odráží. Napravuje vztahy v partnerství, manželství, v přátelských a mezilidských vztazích všech úrovní. Zlepšuje pracovní, obchodní a i jiné vztahy.  Rozšiřuje možnosti a buduje tak prosperující přítomnost a společenství skrze jednotlivce.

Lord Shiva je nejvyšší mocí, která ničí zlo a překážky na všech úrovních existence, ve všech vědomích , podvědomích i nevědomích všech úrovní evoluce. A přináší konečnou existenci, konečný stav Já. Tedy stav nejvyššího probuzení, osvícení, Jednoty a vznešenosti  které jsou oslavou Existence.   Šiva je uctíván v různých podobách při různých příležitostech, z nichž jednou je Panchanana nebo také pět tváří, které představují pět aspektů Shivy, tj. Isana, Tatpurusha, Aghora, Vamadeva a Sadyojata.  Pět aspektů ,které vytvořily vesmír.  Příznivé vyjádření  ‚Om Namah Šivaja‘; se nazývá Šiva Panchakshari mantra, protože se skládá z pěti aksharů. Šiva je symbolem dokonalosti,  jméno odráží jeho čistotu, vzývání , kterým je oslavován pak  vyvolá tyto dokonalé aspekt ve vás. Při bližším pohledu   „Namah“ znamená „není moje“ a „Šivaja“ znamená „patří do Šivy“.  Recitováním této mantry  vyzývá  a pomáhá nám  opustit naše negativní energie a spojení s negativitou (ego, odpor, strach, zlost, chamtivost atd.) a uvědomili si tak, že vše je součástí  Šivy a my mohli tak zažívat a žít přímo to Nejvyšší božství v nás.

 

Šrí Šiva Panchakshara Stotra

V sanskrtské literatuře se poezie psaná pro chválu boha nazývá stotras. Panchakshara doslova znamená v Sanskritu „pět písmen“ a odkazuje na pět svatých písmen Na, Ma, Ši, Vá  a Ya . které představují pět aspektů Šivy ( tj. Isany, Tatpurushy, Aghory, Vamadeva a Sadyojaty), které stvořily vesmír. Yagya  je vrcholné vyjádření úcty pomocí  „mantry manter“, v které  si uvědomujeme své skutečné Já a necháváme rozpustit starosti, napětí a veškeré negativní energie, které jej překrývají a strhávají naši pozornost do snění mysli.

Podle hindských tradic je lidské tělo složeno z pěti prvků a tato svatá písmena tyto prvky představují. Na posvěcuje Prithvi Tattva (prvek Země), Ma dělá totéž s Jalem Tattvou (vodní prvek) Si posvěcuje  Agni Tattva (prvek Ohně) Va posvěcuje Vayu Tattva (vzdušný prvek) a nakonec Ya posvěcuje Akasha Tattva (prvek Nebe / Prostoru ( éteru)).

V této populární stotře je každý z těchto pěti svatých prvků  považován za představitele Šivy a Pán je chválen za své nejvyšší kvality, čistotu a světlo v nich.

Toto je modlitba k Pánu Šivovi a je spojena s Šivou skrze Mantru Óm Namah Šivaya.

 

Lord Shiva Panchakshara Stotram       

 Naagendra  Haaraaya TriLochanaaya,

Bhasmanggaraagaaya  Maheshvaraaya.

Nityaaya Shuddhaaya DigAmbaraaya,

Tasmay „Na“ kaaraaya Namah Shivaaya

Význam: Velký Šivo, jež máš jako věnec krále hadů a máš ve tváři tři oči, jehož tělo je pomazáno posvátným popelem a jenž jsi Velkým Pánem Nejvyšším bohem. Kterýž jsi věčný, kterýž jsi  vždy vnitřně čistý a  čtyři směry máš jako své šaty, Zdravím tě Šivo, kterýž jsi  reprezentován slabikou Na. První slabikou Panchakshara mantry.

Mandaakini Saleela Chandana -Charchitaaya,

Nandi  ishvara-Pramatha-Naathaya-Maheshvaraaya.

MandaaraPusspa-BahuPusspa-SuPujitaaya,

Tasmai „Ma“ kaaraaya Namah Shivaaya …

Význam: Ty, jenž jsi uctíván vodou z řeky Mandakini a pomazán santálovou pastou, Ty, jenž jsi Pánem Nandi a duchů a skřítků, Velký pán, Ty, jenž jsi  uctíván s Mandarou a mnoha dalšími květinami.  Zdravím tě Šivo, kterýž se reprezentuješ slabikou  Ma. Druhou slabikou Panchakshara mantry .

Shivaaya Gauri VadanaAbjaVrnda,

Suryaaya  Dakshadvara Naashakaaya.

Shri Neelakanntthaaya  Vrissa – Dhvajaaya

Tasmai „Shi“ kaaraaya Namah Shivaaya …

Význam:  Ty, jenž jsi  příznivý a jsi jako Slunce, které vytváří lotosový obličej matky Gauri[1] , Ty jenž jsi  ničitelem arogance Dakshy, Ty jenž máš Modré hrdlo a býka jako svůj znak, Zdravím tě Šivo, kterýž se reprezentuješ slabikou  Shi , třetí slabikou Panchakshara mantry.

 Vasishttha-Kumbhodbhava-GautamaAarya

Munindra-Devaarchita-Shekharaaya,

Chandraarka-Vaishvaanara-Lochanaaya

Tasmai „Va“ kaaraaya Namah Shivaaya.

Význam: Ty, jenž jsi uctíván nejlepšími a nejuznávanějšími mudrci, jako je Vasishtha, Agastya a Gautama a také bohy a ty, jež jsi  korunou vesmíru. Ty , jež máš Měsíc, Slunce a  Oheň jako své Tři oči. Zdravím tě Šivo, kterýž se reprezentuješ slabikou Va. Čtvrtá slabika  Panchakshara mantry.

 Yaksha Svaruupaaya JataaDharaaya,

Pinaaka Hastaya Sanatanaya. 

Divyaaya Devaaya Dig-Ambaraaya,

Tasmai „Ya“ kaaraaya Namah Shivaaya …

Význam: Pozdravy Šivovi, tobě jež neseš podobu YAKSHA a který máš matné chloupky, který máš v ruce Tridenta . Který  jsi věčný, který  jsi božský, který jsi  zářící a který máš čtyři směry jako své oblečení ( tzn… že on je vždy volný), zdravím tě  Šivo, kterýž se reprezentuješ slabikou Ya. Pátá slabika Panchakshara mantry.

 Panchaaksharamidam Punnyam Yah Patthet ShivaSamnidhau,

ShivalokamAavaapnoti Shivena Saha Muudate …

Význam: Každý, kdo přednesl tento Panchakshara hymnus na chválu pěti slabik Na-Ma-Shi-Va-Ya, je vždy blízko Šivy, získá jeho přízeň a užívá si Blaženosti.

[1] Gauri nebo také Parvati   hinduistická bohyně plodnosti, lásky, krásy, harmonie, manželství, děti a oddanost; stejně jako božské síly a moci.

Autorem této stotry je velký Šrí (Adi Sankaracharya)

Co znamená Šiva?

V nejranějších védských textech znamená slovo Šiva  posvátný, příznivý, milostivý, laskavý,  benevolentní, přátelský“. Kořeny śivy v lidové etymologii jsou śī, což znamená „ve kterém všechno leží, všudypřítomnost“ a va znamená „ztělesnění milosti“.. Netýká se žádného božstva, ale týká se kvality posvátné a příznivé.

V pozdějších védských textech se Šiva stává božstvem. Šiva se také nazývá Brahman , nejvyšší univerzální vědomí. Slovo shivo’ham se překládá jako já, Shiva , vyjadřující, že vědomí člověka je místem, kde sídlí pán, a spojuje ho s nejvyšší transcendencí .

Další formy této energie jsou nazývány Šivan Nataraja (Taneční forma Šivy), Rudra (Rozzuřená forma Šivy) a Dhakshinamoorthy (Jógová forma Šivy). Nataraja je jediná forma Šivy uctívaná ve formátu lidské postavy. Jinde je uctíván v postavě Lingam

Slovo Šiva se používá jako přídavné jméno v Rig Veda (přibližně 1700–1100 př. n.l.), Termín Šiva také označuje „osvobození, konečné emancipace“ a jako příznivé božstvo, které je „tvůrcem, reprodukcí a rozpuštěním“. A také To, kdo může zabít síly  temnoty“.

Šiva je znám pod mnoha jmény, jako je Viswanatha (pán vesmíru), Mahadeva, Mahandeo, [34] Mahasu, [35] Mahesha, Maheshvara, Shankara, Shambhu, Rudra, Hara, Trilochana, Devendra (šéf bohů), Neelakanta, Subhankara, Trilokinatha (pán tří říší), [36] [37] [38] a Ghrneshwar (pán soucitu). [39]  Mahādeva („Velký bůh“; mahá „Velký“ a deva „bůh“), [40] [41] Maheśvara („Velký Pán“; mahá „velký“) a īśvara „pán“),[43] a Parameśvara („Nejvyšší Pán“). [44]

Text je vytvořen za pomoci Wikipedie a některé odkazy vás můžou přesměrovat.

 

Jak bude ohňový rituál probíhat?

Ceremonie bude probíhat  v 00.30 našeho času v níže uvedený den. V Indii se bude skupina Brahmánů modlit a postupně během cca 2-3 hod rituálu spalovat obětiny( byliny, kůry, vonné silice, květiny, ghí atd.)  v posvátném ceremoniálním ohni  a modlit se za všechny přihlášené. Na vás pak bude meditovat a modlit se k danému tématu. A předříkat s pozorností posvátnou mantru, která je zde uvedena, případně  vám bude zaslána nebo jinak sdělena. Nicméně pokud to nezvládnete v daný čas, je možno provést toto následný den v příhodný čas.  

Rituál působí jako střednědobé zasvěcení do dané energie na dálku. Je možno ji znova vyvolávat a prohlubovat spojení s ní. Tím vyvolávat její  požehnání a prospěšné účinky do svého života.

Následně vám budou zaslány fotografie z ceremonie zvané Yagya přes aplikaci WhatsApp, kde je vytvořena skupina. Jsou zde sdíleny instrukce, podpůrné informace a sdílení účastníků, naše zážitky.

Jedná se o mimořádnou možnost a příležitost zažít sílu védské ceremonie, modlitby a tak povzbudit a vést svůj život do pocitu bohatství štěstí a klidu. Musím ještě podotknout, že cena je mimořádně příznivá a jedná se o kolektivní ceremonii. Tak tedy  neváhejte a přihlašte se.

Pro přihlášení budu potřebovat zaslat vaši podobenku, jméno, příjmení, datum narození a zaslat platbu. 

Platbu  1100,-Kč, (44,- Euro) proveďte, prosím, po vyplnění přihlášky obratem na číslo účtu 176920660/0300  majitel účtu Jan Rychlík (do poznámek uveď své jméno,  příjmení a heslo YAGYA).

V případě platby ze Slovenska je cena 44,- Euro a platbu je možno provést na účet FIO bank 2700492340/2010;   ( převod je zpoplatněn obvyklými poplatky pro mezibankovní styk na Slovensku, nejedná se o mezinárodní transakci )   IBAN: CZ9020100000002700492340    BIC kód/SWIFT:  FIOBCZPPXXX   Majiteľ účtu: Jan Rychlik Do poznámek uveď své jméno,  příjmení a heslo aygnya.

Uzávěrka přihlášek je 16.7. 2020 v 17.00 hod. 

Informace o akci

p

Cena

1100Kč

Datum konání

19 července 0:30 - 1:30

Místo konání

l

Přihláška na akci

Na zadaný email( případně tel.číslo) Vám zašlu potvrzení a případně bližší informace týkající se konání semináře, kurzu či výhradně mnou připravované akce z oblasti osobního rozvoje na kterou se právě přihlašujete. Případně jej použiji pro uskutečnění nezbytné korespondence při odpovědích a požadavcích kladených Vaší osobou. Vaše osobní údaje budu zpracovávat dle Zásad ochrany osobních údajů uveřejněných na těchto webových stránkách. Odesláním formuláře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů
Pokud máte zájem dostávat další sdělení o aktivitách a novinkách mnou (Jan Rychlík) připravovaných akcích můžete si je zaškrtnout v dolním políčku.

Pin It on Pinterest

Share This