Skrze tuto meditaci pocítíte nezměrnost a pomíjivost všeho. Velice často lpíme na tom, aby věci zůstaly beze změn. Ale právě změna a proměna všeho je to nejkrásnější co život přináší. Pochopení a zážitek tohoto principiu života ti dodá radost z bytí  a hluboké pochopení Všeho s čím se potkáváš. Změna je nejhlubší ozdravný zážitek a nejvyšší forma léčení. Těším se na tvé zážitky.

Zatím nemáte přístup natrvalo. Zakoupením to můžete změnit. Přeji hluboký zážitek.FAPI Locker

Pin It on Pinterest

Share This