Panja Shanthi yagya  a nebo yagya k oslavě a iniciaci Kristova vědomí. 

Záznam přípravy

Yagya proběhne 23.12. 2020 ve 23.30 hod. Více info. o organizaci v závěru textu.

Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat ) :  Om Prithvi Appu thejo vayu Aakasha ath namaha  ( 108x )  

                                                                                       Om namo Kristus namaha ( 108x) 

                                                                                       Já jsem Kristus v projevení ( 108x )

foneticky : Óm prithví Ápů thédžó vájó ákáshá at namáhá.   A dále  následujte do hluboké meditace . 

Příprava ve středa 21. 12. 2020 na zoom.us  ( info. zašlu na Whatsapp skupinu pro všechny přihlášené)

Když jsem konzultoval z Brahmánskou rodinou žijící v Indii, který védský ohňový rituál je vhodný na křesťanský svátek narození Ježíše Krista na zemi, tak  mi sdělili, že nejvhodnější je Panja Shanthi yagya. Moc jsem tomu nerozuměl a tak jsem více vyzvídal, zvláště i proto, že jsem nenašel žádné uspokojivé podklady. A postupně jsem došel k tomuto poznání.

Brahmíni mi odpověděli, že všichni sidhové a sádhuové, kteří tohoto stavu dosáhli  meditují a harmonizují  pět elementů z nichž jsme všichni stvořeni, včetně celého vesmíru. Harmonizací těchto pěti elementů, jež jsou považovány za božstva se dosáhne  ticha a následně stavu, který odpovídá vibraci Kristova vědomí. Toto vědomí se vyznačuje hlubokým odhalujícím vhledem o existenci – pravdě, božskou láskou, blažeností, tichem a proudící energií života, která následně podle toho jak je vedena může vykonávat zázraky léčení,  přeměnit hmotu na cokoliv atd.. Po pravdě není vůbec jednoduché tohoto stavu dosáhnout, ale v Himalájích mnoho sádhuů následuje a dosahuje těchto hlubokých stavů vědomí a v knize Životopis jógína ( Paramahansa Yogananda) je popsána celá linie indických realizovaných mistrů, jež realizovala Kristovo vědomi v rámci svého vzestupu.

Kristovo vědomí je jedno z vrcholových stavů vědomí,  stav které může člověk dosáhnout. A od projevení tohoto stavu, měli bychom správně říci  o Ježíši ve stavu Kristova vědomí   je  Kristovo vědomí výzvou pro každého člověka. Je třeba pochopit, že Kristovství nemá nic společného s představou o ,,cestě utrpení a chudoby“ Ježíše ani o jeho následování v jeho utrpení a sebeobětování. Nemá nic společného dokonce ani s náboženstvím a církví. Ale jedná se o individuální cestu, tedy o přirozenou energetickou rovinu, které dosáhne a  uskutečňuje každý člověk. jógín, světec či kdokoliv na své cestě k bohu. Tedy každý, kdo skutečně a opravdově prahne po Lásce po Bohu, jež jedno jsou a je opravdově motivován poznáním Pravdy, Boha, Světla, Lásky.

Je nutné přijmout poznání, že Ježíš tohoto stavu dosáhl daleko dříve, než začala jeho útrpná cesta. A  jeho pobyt na poušti můžeme vnímat jako alegorií toho, co se může dít a děje i v nás samotných na cestě k bohu. A to kdy náš vnitřní mocenský kontrolní systém ,,vnitřních tzv. hodnot“ tedy ego  je konfrontováno s  dosažením Pravdy, Lásky, jež toto vědomí představuje.  Ježíš v Kristu na sebe ještě vzal konfrontaci s vnějším egem, tedy se společností. Utrpení které prožil je obrovské a zobrazuje odpor a vzdor lidí – skupinového vědomí k Pravdě.  Navždy ale jeho činy dokázali, že Pravda vždy vítězí. Jeho vzkříšení, je vítězstvím nad lží a bludem a nad smrtí,  jež nám vládne a vydává se za dobro přímo v nás.  Ježíš ukázal a realizoval  skutečnou cestu nezávislou na církvi, společnosti, či myšlence. Cestu, jež je projevem vnitřního směřování pozornosti na to největší v nás na Boha v nás. Cesta jež je společná pro všechny lidi bez rozdílu. Kristus je v nás, Bůh je v nás, světlo je v nás. Všechny síly k dosažení jsou v nás. A tato yagya pomůže harmonizovat všechna energetická pole  neboli elementární síly a uvědomit si a prožít Kristovo vědomí.  Bůh nám žehnej.

Takže v podstatě pokud dosáhneme harmonie pěti elementárních  sil.. tento stav na základě naší pozornosti na Boha- Ticho – Lásku nastává. Toto jistě věděli i naši předci a proto se držel před vánoci půst a vedli střídmý život a lidé se modlili k Ježíši. Takže prováděná yagya v podstatě podporuje naše tradice a poznání.

Panja  je v překladu pět .. v našem významu pět elementárních prvků – sil  z kterých je stvořen celý vesmír.

Shanthi  znamená mír, odpočinek, klid, klid nebo blaženost. Vnitřní mír, stav duševního a duchovního míru, s dostatečnými znalostmi a porozuměním, aby se udržel silný tváří v tvář sváru nebo stresu.

Panja Shanthi yagya představuje ohňový rituál pro sladění a harmonizaci pěti elementárních prvků- sil našeho bytí.

V Upanišádách je popsáno pět obalů člověka: „Z prvotního Já  se stal prostor, z prostoru vzduch, ze vzduchu oheň, z ohně voda, z vody země, ze země rostliny, z rostlin potrava, z potravy člověk.“

Základní myšlenkou Véd je, že vesmír je jeden veliký organismus. Všichni jsme s ním spojeni a tvoříme jeden velký celek. Tak jako jsou naše těla tvořena nespočtem nezávislých buněk, jsme i my nepatrnými buňkami vesmírného organismu. Vše co existuje ve vnějším vesmíru má svůj protějšek ve vesmíru vnitřním, každé živé bytosti. To koresponduje se slavnou Smaragdovou deskou, která tvoří základní axiom evropské esoteriky: „jak nahoře, tak dole“. Celý tento vesmír je tvořen pěti živlovými prvky.  Těmito prvky jsou země, voda, oheň, vzduch a akáša ( éter ). Elementům se říká také „živly“, „tattvy“ nebo „mahabhuty“. Těchto pět živlů, prvků tvoří přírodu, lidské tělo i naši osobnost. V józe jsou elementy spojené s čakrami.

Země – 1. čakra  Je spojená se stabilitou. Stojí pevně nohama na zemi. Je přízemní. Tuhý stav hmoty, jehož charakteristickým příznakem je pevnost, stálost a tvrdost. Země je ustálenou látkou.

Voda – 2. čakra  Je spojená s emocemi: Naše trpělivost přetekla. Utápí se v žalu. Nechal se unést. Tekutý stav hmoty, jehož charakteristickým příznakem je proudění. Voda je látkou bez stability.

Oheň – 3.čakra  Je spojený s energií. Je výbušný. Je zapálený pro věc. Jedná s horkou hlavou.  Síla, která dokáže přeměnit látku z tuhého stavu do tekutého a následně do plynného nebo naopak, čímž může měnit relativní skupenství látky. Oheň je vlastně forma bez látky: jeho charakteristickým příznakem je transformace

Vzduch – 4.čakra Je spojen s pohybem a volností.Do své lásky zahrnul celý svět. Plynný stav hmoty, jehož charakteristickým příznakem je hybnost či dynamika. Vzduch představuje existenci bez tvaru

Prostor – 5 . čakra Nebo také Já  nebo Éter je spojen s tím, co nás přesahuje, je nejvzdálenější zemi: Je to taková éterická bytost. Potřebuji prostor pro své myšlenky.  Moderněji prostor nebo polez něhož vše vzchází a do něhož se vše navrací; prostor, v němž se odehrávají události. Nemá žádnou fyzickou existenci.

Těchto pět prvků tvoří celý vnější i vnitřní vesmír. Všechny chemické prvky jsou obsaženy v těchto pěti živlech (tatvách). Tyto živlové podstaty poukazují na to, že celý vesmír se skládá z různých frekvencí či vibrací téže substance.  Z těchto 5 prvků v těle člověka vznikají tři základní systémy – tělo, smysly a duch, propojené třemi regulačními principy dóšy:

Vata – kombinace  éter – vzduch
Vata řídí veškeré pohyby, dýchání, tlukot srdce, krevní oběh, nervový systém, ovlivňuje činnost hrtanu. V případě rovnováhy podporuje kreativitu a flexibilitu, v nerovnovážném stavu podněcuje strach a úzkost, labilitu a pocity méněcennosti.

Pitta – kombinace oheň – voda
Pitta je spojena s trávením a metabolismem. Pitta řídí zažívání, metabolismus, absorbování a asimilaci živin, tělesnou teplotu, játra, žlučník, krev, oči, pocení a pokožku. V případě rovnováhy podporuje bystré myšlení a inteligenci, v opačném případě posiluje hněv, nenávist a žárlivost.

Kapha – kombinace země – voda
Kapha dává formu všem tělesným strukturám, kapha ovlivňuje kosti, svaly a šlachy, je pojivem mezi buňkami, je “mazivem” pro klouby, zvlhčuje kůži, udržuje imunitní systém. Pokud je tato energie v rovnovážném stavu, podporuje kapha vyjádření lásky, klidu a odpuštění, v případě nerovnováhy připoutanost, lakotu, hrabivost a závist.

Nesoulad (nevyváženost) těchto principů – disharmonie mezi nimi, znamená oslabení organismu v některé rovině a předchází vzniku psychických potíží, bolestí a onemocnění.

Pin It on Pinterest

Share This