Vážení přátele,  tentokrát jsem se nechal inspirovat Mezinárodním dnem žen a spolu s brahmánskou rodinou v Indii jsme připravili  ohňový rituál zaměřený na Váš vztah s matkou,  s babičkami s prababičkami a dalšími  vašimi ženskými  předky vašeho rodu a zároveň jejich vtahy mezi sebou. Rituál za uzdravení vztahů dětí s matkou nejen v tomto životě a nejen vaší matky, ale i všech matek a dětí ve všech předchozích a dalších  generacích .

,,Žena je stvořitelkou vesmíru, vesmír je její podoba.  Žena je základem světa, je pravou podobou těla.  V ženě je podoba všech věcí, všeho co žije a pohybuje se ve světě. Neexistuje žádný drahokam vzácnější než žena, žádný stav lepší než žena. “   Z tantry Shaktisangama

 On line příprava z pondělí 7. 3. ve 20.00 hod na zoom.us

1.mantra zpívat 108x:  Om sarva sakthi deviyaye namaha. 

nebo 2.mantra zpívat  11x  nebo 27x  nebo 54x: Ya devi sarva bhuteshu, shanti rupena sangsthita, Ya devi sarva bhuteshu, shakti rupena sangsthita, Ya devi sarva bhuteshu, matri rupena sangsthita, Ya devi sarva bhuteshu, buddhi rupena sangsthita, Namastasyai, namastastasyai, namo namahá. ( význam : O matko dévi, která mi dáváš mír, energii, poznání, moudrost, požehnání jako moje matka, ze srdce tě zdravím a modlím se k tobě.)

Když ke mě toto téma přišlo, pocítil jsem okamžitě příval energie a radosti. Ano, celý život jsem byl  vychováván k tomu, abych ctil a oslavoval ženy. Dobrý vztah a úcta k mámě, představuje  v důsledku klid, bohatství, stabilitu, pocity vřelosti,  lásky a radosti, stavy přízně osudu a laskavosti, vnitřní teplo a důvěru v život a skrze to  ve svět.  Odstraňuje neočekávané překážky a přináší emocionální stabilitu.

Jsou to Mámy, které se každodenně po celý život den co den  starají o to aby připravili potravu, oblékají nás. Dbají o zabezpečení bezpečí, vzdělání a blahobyt pro své děti. Pečují o děti dnem i nocí, kojí je, obětovávají se pro ně, ztrácí svoji mladistvou  krásu. Jejich láska je všezahrnující a odpouštějící. S odpuštěním překonávají rány, které jim často jako děti nevědomě udělujeme a s laskavostí přijímají naši nemohoucnost, problémy i pády. V náruči maminky se cítíme vždy přijatí a  v bezpečí. To oni nás chrání před zlobou světa, utěšují a povzbuzují, to oni do nás vkládají důvěru, klid a velikost. Bůh žehnej našim maminkám a všem mamkám, mamčám, mam i amám.

A tak na jejich oslavu, pro jejich velikost, vytrvalost, trpělivost,  pro jejich lásku se jim klaním. Všem matkám v mém rodu a děkuji jim za vše co pro mě, pro nás udělali.

A tak, aby vše nedokonalé ve všech těchto mateřských vztazích bylo rozpuštěno.

A tak, aby ve vztahu matek a dětí se obnovila plná důvěra, síla a láska ve všech generacích.

A tak, aby jsme uměli hledět na maminku, babičky i na všechny ostatní s úctou,  s  obdivem a láskou a důvěrou vždy a za všech okolností.

A tak, aby jsme si uměli vzít to dobré a z toho ,,ne dobrého“ se poučili a nechali to tam, kde to vzniklo.

A tak, aby k nim proudila naše úcta a od nich jejich plné požehnání a my jej s důvěrou a poděkováním uměli přijmout.

A tak, aby jsme cítili jejich podporu a jejich sílu ve všech našich činech.

A tak, aby k nám proudilo bohatství tohoto světa i světů dalších a my s ním uměli moudře zacházet.

A tak, aby jsme cítili odpovědnost a vřelost k našemu dědictví, majetku, krajině, vlasti i zemi. Zemi našich otců a matek.

A tak, aby jsme se cítili dobře mezi lidmi, národy i světy.

A tak, aby jsme byli moudří a plni ticha a vděčnosti k bohu.

A pro mnohé jiné co přichází od našich matek a všech žen za Vámi.

Jednoduše, aby jsme vyjádřili plnou úctu všem ženám v našem rodu a aby se uzdravili všechny vztahy mezi matkami a jejich dětma v rámci generací.

Tak pro to vše proběhne následující ohňový rituály  SARVA SAKTHI GAYATRI YAGYA  

Yagya přináší uklidnění všech emocí, schopnost odpuštění a smíření se. Přináší poznání, dává sílu a odvrací utrpení. Vnáší do života ochranu a jistotu. Přináší propojení na základní vesmírné síly a na život tím nejposvátnějším způsobem.

Bohyně Gayatri, známá také jako Savitri nebo Veda Mata, je jedním z nejuctívanějších božstev v hinduistickém panteonu. Je ztělesněním vědění a učení. Je oslavována jako Matka čtyř Ved, které učí lidstvo základním principům života. Gayatri Jayanti je považován za den zrození bohyně a je zajímavé, že se shoduje s Nirjala Ekadashi, dnem zasvěceným Višnuovi. A Védy jsou považovány za dar Višnua lidstvu.

Bohyně Gayatri se nazývá „Veda Mata, Matka Ved“.  Ona je prvním projevem Univerzálního Vědomí Boha nebo Přírody. Je první Shakti, dynamickou ženskou silou Nirakar-Nirgun-Brahman.

Gayatri yagya je intenzivní způsob zpívání mantry Gayatri, který iniciuje člověka k vytvoření úzkého pouta s Gayatri vytvořením absolutně vědomého toku jemné energie v duši. Gayatri yagya posílí různé aspekty osobnosti a tyto aspekty jsou inteligence, zdraví, řeč, krása, osvícení a tak dále. Usměrňuje pozitivitu tím nejvhodnějším a nejkonstruktivnějším způsobem, který pomáhá jednotlivci růst a zářit. Gayatri yagya pomáhá odvrátit všechny druhy utrpení a chrání člověka před poškozením. Propůjčuje člověku nesrovnatelnou vnitřní sílu, která dokáže osvětlit jeho intelekt a poskytnout klid mysli. Gayathri yagya také snižuje negativitu špatnou karmu a usměrňuje váš život absolutní pozitivní energií.

Gayathri mantra je považována za matku všech Véd. Gayathri se skládá ze tří božstev a jsou to Gayathri, Saraswati a Savitri. Gayathri je považován za mistra smyslu, Saraswati je mistrem řeči a Sávitrí je učitelkou pravdy. Gayathri mantra je jednou z nejposvátnějších manter, která zahrnuje chválu spolu s meditací a modlitbou. Kromě osobních výhod, když člověk zpívá mantru Gayathri, pak jeho rodina a všichni ostatní také získávají výhody této benevolentní mantry. Plná autenticita v vedení Gayathri yagya, která zaplavuje požehnání Parvati, Saraswati a Savitri tím nejnaplňujícím způsobem.

Śakti; rozsvíceno. „Energie, schopnost, síla, úsilí, síla, schopnost“  prvotní kosmická energie a představuje dynamické síly, o kterých se předpokládá, že se pohybují vesmírem .  Tato energie je považována za tvořivou, udržující a také destruktivní a někdy je označována jako energie příznivého zdroje.

Shakti je někdy personifikována jako Creatrix a je známá jako „Adi Shakti“ nebo „ Adi Para Shakti “ tj. Prvotní nepředstavitelná energie. V šaktismu je Adi Parashakti uctíván jako nejvyšší bytost/bůh . Na každé úrovni stvoření se energie projevuje ve všech formách hmoty; tito všichni jsou považováni za nekonečné formy Para Shakti. Avšak skutečná podoba Para Šakti je neznámá a mimo lidské chápání. Je popisována jako Anaadi (bez začátku, bez konce) a Nitya (navždy).

Jedno z nejstarších zobrazení bohyně v Indii je v trojúhelníkové podobě. Kámen Baghor , nalezený v paleolitickém kontextu v údolí řeky Son a datovaný do období 9 000–8 000  př. n. l .,  je považován za raný příklad jantry .  Uctívání Shiva a Shakti bylo také převládající v civilizaci údolí Indu .

Bohyně Shakti je také známá jako Amma    v jižní Indii, zejména ve státech Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Telangana a Andhra Pradesh. Ve většině vesnic v jižní Indii je mnoho chrámů zasvěcených různým inkarnacím bohyně Shakti . Venkovský lid věří, že Šakti je ochráncem vesnice, trestá zlé lidi, léčí nemoci a dává vesnici blaho. S velkým zájmem slaví Shakti Jataras jednou ročně. Některé příklady jmen Shakti jsou Mahalakshmi , Kamakshi , Parvati , Lalita , Bhuvaneshwari , Durga , MeenakshiMariamman , Yellamma , Poleramma a Perantalamma.

Šaktismus považuje Devi (rozsvíceno, „bohyně“) za samotný Nejvyšší Brahman , přičemž všechny ostatní formy božství jsou považovány pouze za Její rozmanité projevy. V detailech své filozofie a praxe se šaktismus podobá šaivismu. Nicméně, šaktové  praktikující šaktismu, zaměřují většinu nebo celé uctívání na šakti jako na dynamický ženský aspekt Nejvyššího božství. Shiva , mužský aspekt božství, je považován za výhradně transcendentní a uctívání Shivy je obvykle druhotné.

Objevuje se s pěti tvářemi a deseti držícími rukama, mečem, lotosem, trojzubcem, diskem, lebkou, Varadou vlevo a bodcem, oprátkou, rukopisem, nádobou ambrózie a Abhayou vpravo.  Sídlí v hoře Nandi . Stará ikonografie Shaivite Manonmani Gayatri byla nesprávně pochopena jako stejná z bráhmanské Gayatri později a jemné malby Gayatri se objevují od 18. století nl, ve kterých je často zobrazena se třetím okem, srpkem měsíce a pěti hlavami s pěti různými barvami stejnými jako Sadasiva.

Dobře známá forma Gayatri ( Parvati ) s vlivem Saivite s pěti hlavami (Mukta, Vidruma, Hema, Neela, Dhavala) s deseti očima hledícími do osmi směrů plus země a nebe a deseti pažemi držícími různé typy zbraně připisované Šivovi , Višnuovi a Brahmovi . Další nedávné zobrazení doprovází bílá labuť držící knihu, která v jedné ruce zobrazuje znalosti a v druhé lék, jako bohyni vzdělání .  Je dokonce zobrazena se čtyřmi ozbrojenými zbraněmi, které drží zbraně symbolizující Trimurti, Védy Brahmy, Disk Višnua a trojzubec Šivy a Varadamudry. Má také děsivé zobrazení tří tváří; dvě tváře vypadají jako bohyně Kali a jedna škeble a jedna drží zbraně jako bohyně Mahakali . Je zobrazena sedíc na lotosu držící lotos, smyčku, trojzubec, Scimitar a vard mudru vpravo, zatímco lastura, disk, luk, bodec a abhay mudra vlevo.

Podle Padma Purana je Gayatri dívka Abhira , která pomáhá Brahmovi v Yajna v Pushkar. 

Saivismus vidí Gayatri jako choť věčného blaženého absolutního Parashivy , který se projevuje ve formě Sadasiva.  Je všemocný, všudypřítomný . Sadashiva choť Manonmani není nikdo jiný než forma mantry Gayatri, která v sobě vlastní sílu jejího manžela Bhargy.

  text byl vytvořen za pomoci Wikipedie. Některé odkazy vás zavedou na Wikipedii

Pin It on Pinterest

Share This