Mantra pro obřad( zpívat, odříkat nebo recitovat 108x ) :  Óm namah shivaya  a následujte do hluboké meditace  

Shiva panchakschari yagya je považována za jeden z nejsilnějších a nejposvátnějších rituálů, jež přináší vnitřní mír, sílu a pocit sjednocení se s podstatou. Vše je Šiva – Já. Je to další yagya z cyklu rozpouštění karmy. Opět tato yagya je naplánována, tak aby její výsledky byly co nejsilnější a vytvořili v každém z nás tu nejsilnější odezvu a rezonanci. (  měsíční Šivarathri den a Nakshathra star arudhra.)

Tato yagya jednoduše přináší očistění od negativní karmy, negativních  energii a negativních tendencí jak v mysli, tak i v emočním i mentálním světě jedince. Tak vytyčuje cestu přirozeného řádu a jednoty se vším co je. Jinými slovy  přináší respekt, autoritu, čistotu, tvořivou aktivitu aj. které přirozeně projevujeme a okolí je přirozeně odráží. Napravuje vztahy v partnerství, manželství, v přátelských a mezilidských vztazích všech úrovní. Zlepšuje pracovní, obchodní a i jiné vztahy.  Rozšiřuje možnosti a buduje tak prosperující přítomnost a společenství skrze jednotlivce.

Lord Shiva je nejvyšší mocí, která ničí zlo a překážky na všech úrovních existence, ve všech vědomích , podvědomích i nevědomích všech úrovní evoluce. A přináší konečnou existenci, konečný stav Já. Tedy stav nejvyššího probuzení, osvícení, Jednoty a vznešenosti  které jsou oslavou Existence.   Šiva je uctíván v různých podobách při různých příležitostech, z nichž jednou je Panchanana nebo také pět tváří, které představují pět aspektů Shivy, tj. Isana, Tatpurusha, Aghora, Vamadeva a Sadyojata.  Pět aspektů ,které vytvořily vesmír.  Příznivé vyjádření  ‚Om Namah Šivaja‘; se nazývá Šiva Panchakshari mantra, protože se skládá z pěti aksharů. Šiva je symbolem dokonalosti,  jméno odráží jeho čistotu, vzývání , kterým je oslavován pak  vyvolá tyto dokonalé aspekt ve vás. Při bližším pohledu   „Namah“ znamená „není moje“ a „Šivaja“ znamená „patří do Šivy“.  Recitováním této mantry  vyzývá  a pomáhá nám  opustit naše negativní energie a spojení s negativitou (ego, odpor, strach, zlost, chamtivost atd.) a uvědomili si tak, že vše je součástí  Šivy a my mohli tak zažívat a žít přímo to Nejvyšší božství v nás.

 Šrí Šiva Panchakshara Stotra

V sanskrtské literatuře se poezie psaná pro chválu boha nazývá stotras. Panchakshara doslova znamená v Sanskritu „pět písmen“ a odkazuje na pět svatých písmen Na, Ma, Ši, Vá  a Ya . které představují pět aspektů Šivy ( tj. Isany, Tatpurushy, Aghory, Vamadeva a Sadyojaty), které stvořily vesmír. Yagya  je vrcholné vyjádření úcty pomocí  „mantry manter“, v které  si uvědomujeme své skutečné Já a necháváme rozpustit starosti, napětí a veškeré negativní energie, které jej překrývají a strhávají naši pozornost do snění mysli.

Podle hindských tradic je lidské tělo složeno z pěti prvků a tato svatá písmena tyto prvky představují. Na posvěcuje Prithvi Tattva (prvek Země), Ma dělá totéž s Jalem Tattvou (vodní prvek) Si posvěcuje  Agni Tattva (prvek Ohně) Va posvěcuje Vayu Tattva (vzdušný prvek) a nakonec Ya posvěcuje Akasha Tattva (prvek Nebe / Prostoru ( éteru)).

V této populární stotře je každý z těchto pěti svatých prvků  považován za představitele Šivy a Pán je chválen za své nejvyšší kvality, čistotu a světlo v nich.

Toto je modlitba k Pánu Šivovi a je spojena s Šivou skrze Mantru Óm Namah Šivaya.

Lord Shiva Panchakshara Stotram       

 Naagendra  Haaraaya TriLochanaaya,

Bhasmanggaraagaaya  Maheshvaraaya.

Nityaaya Shuddhaaya DigAmbaraaya,

Tasmay „Na“ kaaraaya Namah Shivaaya

Význam: Velký Šivo, jež máš jako věnec krále hadů a máš ve tváři tři oči, jehož tělo je pomazáno posvátným popelem a jenž jsi Velkým Pánem Nejvyšším bohem. Kterýž jsi věčný, kterýž jsi  vždy vnitřně čistý a  čtyři směry máš jako své šaty, Zdravím tě Šivo, kterýž jsi  reprezentován slabikou Na. První slabikou Panchakshara mantry.

Mandaakini Saleela Chandana -Charchitaaya,

Nandi  ishvara-Pramatha-Naathaya-Maheshvaraaya.

MandaaraPusspa-BahuPusspa-SuPujitaaya,

Tasmai „Ma“ kaaraaya Namah Shivaaya …

Význam: Ty, jenž jsi uctíván vodou z řeky Mandakini a pomazán santálovou pastou, Ty, jenž jsi Pánem Nandi a duchů a skřítků, Velký pán, Ty, jenž jsi  uctíván s Mandarou a mnoha dalšími květinami.  Zdravím tě Šivo, kterýž se reprezentuješ slabikou  Ma. Druhou slabikou Panchakshara mantry .

Shivaaya Gauri VadanaAbjaVrnda,

Suryaaya  Dakshadvara Naashakaaya.

Shri Neelakanntthaaya  Vrissa – Dhvajaaya

Tasmai „Shi“ kaaraaya Namah Shivaaya …

Význam:  Ty, jenž jsi  příznivý a jsi jako Slunce, které vytváří lotosový obličej matky Gauri[1] , Ty jenž jsi  ničitelem arogance Dakshy, Ty jenž máš Modré hrdlo a býka jako svůj znak, Zdravím tě Šivo, kterýž se reprezentuješ slabikou  Shi , třetí slabikou Panchakshara mantry.

 Vasishttha-Kumbhodbhava-GautamaAarya

Munindra-Devaarchita-Shekharaaya,

Chandraarka-Vaishvaanara-Lochanaaya

Tasmai „Va“ kaaraaya Namah Shivaaya.

Význam: Ty, jenž jsi uctíván nejlepšími a nejuznávanějšími mudrci, jako je Vasishtha, Agastya a Gautama a také bohy a ty, jež jsi  korunou vesmíru. Ty , jež máš Měsíc, Slunce a  Oheň jako své Tři oči. Zdravím tě Šivo, kterýž se reprezentuješ slabikou Va. Čtvrtá slabika  Panchakshara mantry.

 Yaksha Svaruupaaya JataaDharaaya,

Pinaaka Hastaya Sanatanaya. 

Divyaaya Devaaya Dig-Ambaraaya,

Tasmai „Ya“ kaaraaya Namah Shivaaya …

Význam: Pozdravy Šivovi, tobě jež neseš podobu YAKSHA a který máš matné chloupky, který máš v ruce Tridenta . Který  jsi věčný, který  jsi božský, který jsi  zářící a který máš čtyři směry jako své oblečení ( tzn… že on je vždy volný), zdravím tě  Šivo, kterýž se reprezentuješ slabikou Ya. Pátá slabika Panchakshara mantry.

 Panchaaksharamidam Punnyam Yah Patthet ShivaSamnidhau,

ShivalokamAavaapnoti Shivena Saha Muudate …

Význam: Každý, kdo přednesl tento Panchakshara hymnus na chválu pěti slabik Na-Ma-Shi-Va-Ya, je vždy blízko Šivy, získá jeho přízeň a užívá si Blaženosti.

[1] Gauri nebo také Parvati   hinduistická bohyně plodnosti, lásky, krásy, harmonie, manželství, děti a oddanost; stejně jako božské síly a moci.

Autorem této stotry je velký Šrí (Adi Sankaracharya)

Co znamená Šiva?

V nejranějších védských textech znamená slovo Šiva  posvátný, příznivý, milostivý, laskavý,  benevolentní, přátelský“. Kořeny śivy v lidové etymologii jsou śī, což znamená „ve kterém všechno leží, všudypřítomnost“ a va znamená „ztělesnění milosti“.. Netýká se žádného božstva, ale týká se kvality posvátné a příznivé.

V pozdějších védských textech se Šiva stává božstvem. Šiva se také nazývá Brahman , nejvyšší univerzální vědomí. Slovo shivo’ham se překládá jako já, Shiva , vyjadřující, že vědomí člověka je místem, kde sídlí pán, a spojuje ho s nejvyšší transcendencí .

Další formy této energie jsou nazývány Šivan Nataraja (Taneční forma Šivy), Rudra (Rozzuřená forma Šivy) a Dhakshinamoorthy (Jógová forma Šivy). Nataraja je jediná forma Šivy uctívaná ve formátu lidské postavy. Jinde je uctíván v postavě Lingam

Slovo Šiva se používá jako přídavné jméno v Rig Veda (přibližně 1700–1100 př. n.l.), Termín Šiva také označuje „osvobození, konečné emancipace“ a jako příznivé božstvo, které je „tvůrcem, reprodukcí a rozpuštěním“. A také To, kdo může zabít síly  temnoty“.

Šiva je znám pod mnoha jmény, jako je Viswanatha (pán vesmíru), Mahadeva, Mahandeo, [34] Mahasu, [35] Mahesha, Maheshvara, Shankara, Shambhu, Rudra, Hara, Trilochana, Devendra (šéf bohů), Neelakanta, Subhankara, Trilokinatha (pán tří říší), [36] [37] [38] a Ghrneshwar (pán soucitu). [39]  Mahādeva („Velký bůh“; mahá „Velký“ a deva „bůh“), [40] [41] Maheśvara („Velký Pán“; mahá „velký“) a īśvara „pán“),[43] a Parameśvara („Nejvyšší Pán“). [44]

Text je vytvořen za pomoci Wikipedie a některé odkazy vás můžou přesměrovat.

Pin It on Pinterest

Share This