Mantra pro rituál  je : Om sri Sudarshanya namaha, Om sri chakra rajaya namaha   (108x)  ( Óm sri sudaršanája namahá, Óm sri čakra rádžája namahá )

Níže je audio On line přípravy, která proběhla 16. 6. 2021 ve 20.00 hod na zoom.us.

Sudharshana Jayanthi je oslavou  narození a vzniku  nejvyšší božské Sudharshana Chakra (také kola nebo disku), mocné zbraně Lorda Višnua.  Tuto mocnou zbraň nese archetyp ochránce a udržovatele, lord Višnu, jako pevný štít spravedlnosti, který může čelit všem negativním silám, které brání vašemu růstu a úspěchu. Sudharshana Jayanthi se oslavuje v den narození  v tamilském měsíci Aadi (červenec – srpen).

 Čakra Sudharashana ničí nepřátele a uzdravuje duši

Božství Sudarshan není nikdo jiný než Lord Vishnu. Je nazýván tak, protože ovládá nezničitelnou sudarshanskou čakru. Slovo Sudarshan vychází ze dvou slov „su“, což znamená příznivé, a darshan, což znamená vize. Čakra znamená kolo, které je v neustálém pohybu. Čakra byla vytvořena spojenou mocí trojic Brahma , Vishnu a Shiva.  Další božstva, která vládnou čakrou, jsou bohyně Narayani ( manželka Šivy – Parvathi  nebo také Durga) a Vaishnodevi.

„Sudharshana“ v sanskrtu znamená „vidění bez iluze“. Sudharshana Chakra je známá pro svou příznivost a schopnost zrušit negativní energie. Předpokládá se, že vzývání tohoto božského kola odpovídá uctívání všech deseti inkarnací Višnua. Ctihodná čakra Sudharshana, která je zosobněna jako Chakrathazhwar, vám při této zvláštní příležitosti může poskytnout zdravý, vítězný a blažený život.

Sudharshana čakra je synonymem pro lorda Narayanu a je s ní spojena velká příznivost. Jednou z vlastností božského kola je Pida pradanam, což znamená, že poskytuje okamžitou úlevu od bolesti a utrpení vzývajícímu. Další silnou vlastností čakry je Papa Nashanam, tj. Ničení hříchů. Aby si člověk uvědomil Boha, musí si tyto vlastnosti osvojit. Mocný plamen je důležitým aspektem Jwaly Narasimhy, který zničil Hiranyakashipua, otce Prahlada, velkého oddaného Pána Višnua, který také sídlí v júdře Sudharshana. Sklonit se Sudharsharana Chakramovi v den Jayanthi se rovná uctívání deseti forem Maha Vishnu.

Sudharshana yagya přináší energii která osvobozuje

  • od negativních vlivů 9 planet dané časem narození, uklidňuje Navaghra doshu ( utrpení devíti planet )
  • zvyšuje zdraví a odstraňuje překážky
  • odstraňuje strach, pochybnosti a váhavost
  • odstraňuje nebezpečí, špatné sny, halucinace a všechny ostatní negativní energie
  • rozjasňuje mysl a tělo- přináší příliv pozitivní energie
  • přináší dobré zdraví, naplňuje touhy
  • poskytuje znalosti a vůli překonat překážky
  • zbavuje prokletí a ochraňuje před magií – negativní energií

Yagya v tento den dává člověku pozitivní vibrace a zastavuje neočekávaná nebezpečí a obavy, které brání cestě pokroku. Vaši nepřátelé jsou drženi stranou a všechny starosti a utrpení jsou odstraněny. Božství Sudharshana používá svou mocnou zbraň k tomu, aby poskytl vše, co oddaný chce. Léčivá síla čakry zmírňuje a léčí různé nemoci. Přináší dosažení Mokshy a  vykoupení hříchů.

Sudharshana Chakra v mytologii

Existuje mnoho mytologických odkazů, kde Pán Višnu používá čakru Sudharshana k tomu, aby sťal démony. Ale kolem stvoření nebo narození Sudharshana Chakra je jen pár mytologií. Jeden takový příběh dále vysvětluje, jak lord Šiva obdaroval lorda Višnua Sudharshana Chakrou, aby zabil démony po jeho přísném pokání vůči němu. Další příběh vysvětluje, jak Vishwakarma, hlavní architekt nebeských bytostí, vytvořil čakru Sudharshana snížením lesku Slunce a vytvořil Sudharshana Chakra pomocí částí slunečního záření.

 Co říká Wikipedi?

Sudarshana Chakra neboli disku jako zbraň doslova znamenat „ disk příznivými Vision “, které mají 108 ozubené okraje používané hinduistického boha Vishnu nebo Krishna .  V Rigvedě, čakra byla Višnuovým symbolem jako kolo času a v pozdním období se sudharšánská  čakra objevila jako ayudhapurusha jako divoká forma Višnua , používaná k ničení démonů. V tamilštině je čakra Sudarshana také známá jako Chakra Tazhvar (Boží prsten / kruh).

Slovo Sudarshana je odvozeno ze dvou sanskrtských slov – Su, což znamená „dobrý / příznivý“, a Darshana což znamená „vize“. Ve slovníku Monier-Williams je slovo Chakra odvozeno od kořene ( kram ) a odkazuje mezi mnoha významy, na kolo kočáru, kolo slunečního vozu nebo  na kolo času. Antropomorfní podobu Sudarshany lze vysledovat od diskoidních zbraní starověké Indie až po jeho esoterické mnohoruké obrazy ve středověku, kdy Čakra sloužila nejvyššímu božstvu (Višnuovi) jako jeho věrní pomocníci.  Zatímco dvojramenná čakra-puruša byla humanistická, středověká víceramenná Sudaršana byla spekulativně považována za neosobní projev ničivých sil ve vesmíru; který ve svém posledním aspektu spojil planoucí zbraň a kolo času, které ničí vesmír.

Různé texty Pancharatra popisují sudarshanskou čakru jako pránu, máju, kriju, šakti, bhavu, unmeru, udyamu a saṃkalpu. V Ahirbudhanya Samhitě z Pancharatry je duše v otroctví a osvobození představována jako příslušník bhuti-šakti který prochází znovuzrozením, dokud se znovu nenarodí ve své přirozené formě, která je osvobozena; s důvodem a předmětem samsáry zůstává záhadou. Samsara je představována jako „hra“ Boha, přestože Bůh v představení Samhity je dokonalý bez touhy hrát. Začátek a konec hry se odehrává prostřednictvím Sudarshany, který je vůlí všemocného, ​​vševědoucího a všudypřítomného Boha. Sudarshana se projevuje 5 hlavními způsoby, jak dosáhnout 5 Shaktisů, kterými jsou stvoření, uchování, zničení, překážky a zatemnění; osvobodit duši od poskvrn a pout, které produkují vazany způsobení nových porodů; aby se duše vrátila do své přirozené podoby a stavu, který sdílí s nejvyšším pánem, totiž všemohoucnost, vševědoucnost, všudypřítomnost.

Pin It on Pinterest

Share This