Mantra pro rituál (  opakovat 108x )
Om sri kaarunyyaya Garudaya namahá,
Om sarpa dosa nivarthinye namaha,
om pakshirajaya namaha.
 ( foneticky: Óm sri kárunjáje garudáje namahá, Óm sarpa dóša nivarthine namaha, Óm paksirádža je namahá. )

Celý rituál proběhne ve velice příznivý čas.  14. srpna 2021

Příprava proběhne na zoom.us  12.8. 2021 ve 20.00 hod jako obvykle. Vice přes Whatsapp všem přihlášeným.

Zde poprvé se setkáváme s rituálem, jež je věnován k usmíření dvou protichůdných sil v nás, v naší duši a životě. Božského očistného světla, jež prezentuje Garuda a temných klesajících tendencí nazývaných Nagas. Usmířením a přijmutím obou těchto světů vzniká hluboká rovnováha, klid, roste nám osobní síla, která je  laskavá a pokorná, protože jsme si vědomi i temných stránek naší existence. V důsledku přináší požehnání  zdraví, bohatství, potomstva a úlevu od nemocí.  Lidé  nabízejí modlitby hledající požehnání božstev Naga Garuda za blaho rodiny, prosperitu a bohatství Osobní pojmenování těchto vnitřních sil je možno nalézt v symbolice horoskopického ztvárnění  Rahů –  Kétu .. tedy z jaké temnoty a do jakého božství směřuje náš život. . Uctívání těchto sil – bohů v tento příznivý den může také zmírnit jakékoli útrapy způsobené (hadími) silami Rahu a Ketu zobrazené v horoskopu zrození.  Dále je Asta Naga Garuda yagya  prováděna  kvůli blahu a dlouhověkosti  manžela,  manželky a dětí.

Přínosy Asta Naga Garuda yagya

  • očištění od kletby, prokletí a jiných negativních energií předchozích zrození
  • očištění od kletby, prokletí a jiných negativních energií předchozích zrození vašich předků
  • léčení nemocí, především kožních
  • léčení závislostí ( káva, kofein, léky, drogy, televize, na práci aj.)
  • předcházení a léčení otrav
  • léčení schopnosti otěhotnět
  • získání dlouhověkosti
  • uvolnění vnitřních napětí a stresu

 

Obřad by se dal rozdělit  na dvě oblasti.  První, neboli tradiční slavnost věnovaná usmíření a uctění hadích bohů a druhá uctění božského Garudy.

  1. Nagové jsou velmi mocné, mystické bytosti z nižších lókas ( světů ) v podobě hadů, které nás dokážou uvrhnout nebo naopak zbavit kletby. Proto je tato yagya vykonává pro rozpuštění prokletí z našich předchozích zrození a zrození našich předků a pro vzývání hadího požehnání pro blaho našich dětí, rodiny a celkovou prosperitu.Předpokládá se, že  upřímné modlitby za hadí bohy během této yagya mohou pomoci snížit intenzitu Kala Sarpa Doshas (utrpení) přicházejících z minulých životů, které zastavuje všechny pozitivní činnosti člověka. Díky jejímu odstranění pak člověk dosahuje blaženost, úspěch a předchází nebezpečí otrav, předchází a léčí alergie, překonává závislosti  na alkoholu,  omamných látkách a nalézá úlevu od iluzorních obav.

Astha Naga Garuda yagya poskytuje úlevu od všech  8 typů sestupných ( hadích ) energií :

Anantha nebo Sesha Naga–  je uctívána pro zplození dítěte mužského pohlaví

Gulika – léčí nemoci související s nachlazením

Vasuki – je uctívána pro otěhotnění a zplození dítěte

Shankapala – léčí kožní onemocnění

Thaskshaka – dodává fyzickou sílu

Mahapadma – pomáhá dosáhnout MOKSHY

Padma– poskytuje dobrou povahu ( charakter)

Karkkotaka – uvolňuje hříchy

  1. Garuda je znázorňován jako obří pták lidských rysů, který slouží Višnuovi jako dopravní prostředek ( vahana ). Višnu představuje  ochránce dharmy a pořádku. V Puranách,  se Garuda stává doslovným ztělesněním myšlenky a Já, které se připoutalo k Nejvyššímu Já (Višnuovi) a je od něj neoddělitelné.  S hlavou připomínající orla dovede ničit negativní energie  (karmické sklony , hady ) a svým oddaným pak poskytuje 8 super božských sil ( astha siddhi ). Je ztělesněním odhodlání, síly, dobroty,  řádu, oddanosti a božských kvalit. Garuda je obecně ochránce s mocí rychle jít kamkoli, stále pozorný,  jenž je nepřítel hada.

 

A co říka Wikipedie?

Garuda coby orel je součástí státních odznaků v Indii, Thajsku a Indonésii a USA.

V hinduismu je Garuda božským orlem.  Je zmíněn v Rigveda, která jej popisuje jako nebeskou bytost – déva s křídly.  

 V Mahábháratě se uvádí, že Garuda  je ten, kdo je rychlý, kdo se dokáže tvarově posunout do jakékoli formy a vstoupit kamkoli.  Je to silný tvor v eposu, jehož  mávání křídly může zastavit točení nebe, země a pekla. Některé mýty prezentují Garudu tak masivního, že dokáže zastínit  slunce. Text Garuda Purana je pojmenován po něm.

 Podle George Williamse má Garuda kořeny ve slovese gri , nebo mluv. Je metaforou ve védské literatuře Rik (rytmy), Saman (zvuky),  Yajna (oběti) a átman (Já, nejhlubší úroveň vědomí). V Puranách, uvádí Williams, se Garuda stává doslovným ztělesněním myšlenky a Já, které se připoutalo k Nejvyššímu Já (Višnu) a je od něj neoddělitelné.

Mytologickou hadí rasu, která měla podobu kobry, lze často nalézt v hinduistické ikonografii. Nágové jsou popisováni jako mocná, nádherná, úžasná a hrdá semidivinná rasa, která může na sebe  převzít fyzickou podobu buď jako lidský, částečný lidský had nebo celý had. Jejich doména je v začarovaném podsvětí, podzemní říši plné drahokamů, zlata a dalších pozemských pokladů zvaných Naga-loka nebo Patala-loka .  Jsou také často spojováni s vodními plochami – včetně řek, jezer, moří a studní – a jsou strážci pokladu. Jejich síla a jed z nich činily potenciálně nebezpečné lidi. V hinduistické mytologii však často zastávali prospěšnou  roli.

Garudova mytologie je spojena s mytologií Aruny – vozataje Surya (boha hinduistického slunce).  Aruna i Garuda se vyvinuli z vajíčka. Podle jedné verze, kterou vytvořil George Williams, dvě manželky Risiho Kashyapy Prajapatiho,  Vinata a Kadru chtěly mít děti a Kashyapa každé z nich udělil požehnání.  Kadru požádala o tisíc Nāgasynů, zatímco Vinata žádala jen dva syny, ale každý z nich rovný všem Kadruovým tisícům synům. Kashyapa jim požehnal a poté se stáhl do lesa, aby meditoval a provedl yagya. Později Kadru porodila tisíc vajec, zatímco Vinata porodila dvě vejce. Po inkubaci po dobu pěti set let se Kadruova vejce vylíhla a vyšlo z ní 1 000 synů. Vinata toužící po vlastních synech netrpělivě rozbila jedno z jejích vajec. Z tohoto vejce se vynořil částečně stvořen Aruna, který vypadal zářivě a načervenale jako ranní slunce – ale ne tak jasně jako polední slunce, jak bylo slíbeno.  Aruna napomenul svou matku Vinatu za její netrpělivost a varoval ji, aby nerozbila druhé vejce.  Aruna pak odešel, aby se stal vozatajem Surya, boha slunce.

Vinata počkala a po mnoha letech se druhého vejce vylíhl Garudal. Poté, co Vinata prohrála sázku s Kadrou, která ji podvedla, byla Vinata donucena stát se jejím otrokem. Garuda později požádal své bratry – nagy, aby osvobodili jeho matku z otroctví, za což požadovali Amrit z nebe. Garuda veden svou mimořádnou mocí a schopnostmi  porazil všechny všechny bohy, včetně Indry. Poté vzal Indrovu nektarovou nádobu s Amritem a odletěl zpět na Zemi. Nicméně  Indra  Garudu požádal, aby  nedal Amrit Nagasům, protože by to později přineslo velké potíže, a tak vytvořili plán. Když dorazil ke svým bratrům, položil Garuda nádobu před ně a požádal je, aby se před pitím nejprve očistili.  Mezitím, Jayanta  (syn Indry) ukradl nádobu s Amritem zpět. Po návratu byli všichni Nagové pohlceni Garudou.

Odkazy Garudy na Višnua – hinduistického boha, který bojuje s nespravedlností a ničí zlo skrze své avatárské inkarnace, aby zachoval řád ( dharmu), z Garudy udělaly ikonický symbol královské povinnosti a moci,  dharmy. Jeho forma připomínající orla je zobrazena buď samostatně, nebo s Višnuem, což znamená božské schválení moci státu.  

V celé Mahábháratě je Garuda ztvárněn jako symbol prudké násilné síly, rychlosti a bojové zdatnosti.  Krišna dokonce na svém praporu nese obraz Garudy. 

Garudové byli vyvoleni mezi bytostmi, které mocný Indra jmenoval, aby střežily horu Sumeru a nebe Trāyastriṃśa před útoky asurů .

Mytologický příběh o Garudovi ke stažení ZDE

Pin It on Pinterest

Share This